Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Programa_z_etiki_ta_estetiki.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
206.85 Кб
Скачать

Тема 3. Система і структура моралі

Сутність і специфіка моралі. Мораль як одна з форм суспільної та особистісної свідомості. Мораль як антиномічний феномен. Імперативність моралі. Автономність і суверенність особи в моралі.

Структура моралі: моральна свідомість, моральна діяльність і моральні відносини. Моральні норми й принципи. Моральні мотиви і ціннісні орієнтації.

Основні соціальні функції моралі: регулятивна, оціночно-імперативна, комунікативна, пізнавальна, виховна, практично-орієнтуюча.

Основні категорії етики та їх сутність. Моральна вимога. Моральний вибір. Моральні чесноти і вади. Категорії "добро" і "зло" та їх співвідношення. Категорії "справедливість", "борг", "совість", "честь", "гідність", "любов", "щастя" як всезагальні моральні основи особистості.

Тема 4. Моральні цінності і моральна культура сучасного суспільства

Проблема морального вибору і свободи особистості. Моральна свобода і моральна необхідність. Моральний вибір і відповідальність людини. Цінності та ціннісні орієнтації у системі людської діяльності. Вищі моральні цінності: добро, правда, справедливість, сенс життя, свобода, щастя, любов та їх вплив на поведінку людини. Моральні цінності та моральні ідеали: їх особлива роль у моральній культурі суспільства. Значення моральних цінностей у формуванні моральної культури сучасного суспільства.

Спілкування як царина людської моральності. Роль спілкування у становленні особистості. Спілкування як форма творчої активності людини і умова її культурного розвитку. Основні типи міжособових моральних стосунків. Моральні принципи спілкування. Моральні виміри спілкування. Моральна культура спілкування та її зміст. Етикет як морально-етична культура спілкування.

Моральна культура особистості. Моральне виховання і самовиховання. Вплив культурно-етичних традицій на моральне виховання особистості. Проблема виховання моральної культури молоді в Україні.

Тема 5. Естетика як філософська наука. Основні етапи розвитку естетичної думки

Історична обумовленість предмета естетики. Структура естетики як науки: естетичне як ціннісне ставлення людини до дійсності та художня діяльність людини. Місце естетики в системі наук.

Антична естетика, її основні напрями і школи: естетичне вчення Піфагора, Емпедокла, Сократа, Платона, Аристотеля. Естетичні надбання епохи Середньовіччя: вчення Григорія Нисського, Іоанна Златоуста, Псевдо-Діонісія Ареопагіта, Августина Блаженного, Фоми Аквінського. Естетичні ідеї доби Відродження у працях М. Кузанського М. Фічіно, Леонардо да Вінчі, Рафаеля Альберті та інших. Естетична думка Нового часу. Естетичні ідеї класицизму: П. Корнеля, Н. Буало; німецького та французького Просвітництва: О.-Г. Баумгартена, Ф. Шеллінга, Г. Лессінга, І. Вінкельмана; естетичні вчення Вольтера, Д. Дідро. Естетичні погляди І. Канта, Г. Гегеля. Основні ідеї марксистської естетики. Розвиток естетичної рефлексії в Україні у працях Ф. Прокоповича, Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, Л. Українки.

Розвиток естетичних уявлень в країнах Сходу: традиції Китаю, Індії, Японії та країн арабо-мусульманської культури.

Значення естетики для розвитку мистецтва і духовної культури суспільства. Вплив естетичної культури на розвиток особистості в сучасному українському суспільстві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]