Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т.4 з.1.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
96.77 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

кафедра підготовки офіцерів запасу

Прим. №______

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри підготовки офіцерів запасу

___________________В.Я.Марченко

_____ __________2010 р.

Доцент кафедри А.І.Клименко

ЛЕКЦІЯ

з дисципліни “Військовий тил”

ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БРИГАДИ (ПОЛКУ)

ПРИ РОЗТАШУВАННІ НА МІСЦІ ”

Тема № 4 “Тилове забезпечення бригади (полку) при розташуванні на місці”

Заняття № 1“Тилове забезпечення бригади (полку) при розташуванні на місці”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Розглянуто на засіданні кафедри

____ _______________ 2010р.

Протокол № ________________

Київ 2010

ЗМІСТ

ВстуП

1. Організація тилового забезпечення бригади при розташуванні на місці.

2. Організація польового побуту.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

ЛІТЕРАТУРА

  1. Воєнна доктрина України. - Київ, 1993.

  2. Боевой устав Сухопутных войск, часть 1. (Дивизия, бригада, полк) - М.: Воениздат, 1989, ст.40, 608-614, 625, 626.

  3. Наставление по войсковому тылу (дивизия - полк) – М.: Воениздат, 1982, раздел І.

  4. Наставление по войсковому тылу (Дивизия-бригада) - М.: Воениздат,1988, раздел І.

Наставление по войсковому тылу (дивизия, бригада, полк), проект. –

НАОЧНЕ ПРИЛАДДЯ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

Слайди по темі заняття.

Графопроектор.

ВСТУП.

Бригада (полк) в районі зосередження, вихідному районі, районі відпочинку та інших районах розміщується, як правило, у місцях, які сприяють організації захисту від всіх видів зброї, мають природні маски і допускають швидке проведення необхідного маневру при виході з району.

Практично необмежені дальності сучасних засобів ураження, а також наявність реальної можливості застосування противником повітряних десантів та аеромобільних тактичних груп змушують війська, які розміщуються на місці, знаходитись у постійній готовності до відбиття нападу повітряного і наземного противника.

Бригаді (полку) призначається основний і запасний райони розташування. Запасний район бригада (полк) займає у тому випадку, коли за умовами обстановки вихід її в основний район недоцільний, або виникає необхідність вивести її з основного району з-під удару, який готовиться противником, чи залишити основний район через сильне зараження його радіоактивними або отруйними речовинами.

З метою введення противника в оману відносно реального розташування військ згідно з розпорядженням старшого начальника можуть створюватись фальшиві райони розташування.

Бригада (полк) розміщується у призначеному районі розосереджено з урахуванням побудови бойового (похідного) порядку, який створюється для наступних дій, забезпечення маневру і швидкого розгортання. У зв’язку з тим, що з району розташування бригади (полку) підрозділи, як правило, здійснюють марш чи висуваються, вони розміщуються з урахуванням зручності формування і витягування похідних колон. При цьому підрозділи розміщуються, як правило, вздовж маршрутів руху, але в стороні від них, з дотриманням дистанцій та інтервалів, які забезпечують необхідний ступінь розосередження.

В районі розташування з прибуттям в нього бригади (полку) обмежується рух, установлюється суворий контроль за дотриманням правил маскування, організовується і безперервно ведеться розвідка повітряного і наземного противника та сповіщення про нього, інженерна, радіаційна, хімічна і бактеріологічна розвідка основних і запасних районів та маршрутів висування до них, організовується виконання заходів захисту, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів.

Для забезпечення прихованого розміщення підрозділів і пунктів управління в районі розташування, здійснення контролю за виконанням та дотриманням заходів маскування, підтримання установленого порядку, регулювання руху, а також для охорони районів розташування від проникнення сторонніх осіб і диверсійно-розвідувальних груп противника штаб бригади (полку) організовує комендантську службу. Вона ведеться в межах району розташування, на дорогах і під’їзних шляхах, які безпосередньо ведуть до району, біля джерел води та в проходах між загородженнями.

Для безпосереднього керівництва комендантською службою призначається комендант. Кількість рухомих та нерухомих комендантських постів, що виставляються в районі розташування, залежить від величини району та характеру місцевості. Як правило, у склад комендантського поста призначається сержант і один-два солдата. На найважливіші ділянки можуть виставлятись офіцерські комендантські пости у складі офіцера і двох-трьох солдат. Ці пости, як правило, забезпечуються зв’язком безпосередньо із штабом бригади (полку).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]