Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінарське заняття-№ 5-адмін-процес..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
56.83 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 5

Тема: Провадження в адміністративному суді першої інстанції. Апеляційне оскарження рішень адміністративних судів України

(2 Години) План семінару:

1. Поняття та особливості стадії судового розгляду адміністративної справи.

2. Етапи (частини) судового розгляду адміністративної справи.

3. Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.

4. Судові рішення в адміністративному процесі: поняття та види. Вимоги до судових рішень адміністративних судів.

5. Судові постанови в адміністративному процесі: порядок ухвалення та зміст.

6. Ухвали адміністративних судів: поняття, зміст, їх види та особливості постановлення.

7. Особливості роз’яснення судового рішення.

8. Поняття, суть та ознаки апеляційного провадження як стадії адміністративного судочинства.

9. Право на апеляційне оскарження. Процесуальний порядок реалізації права на апеляційне оскарження. Подання апеляційної скарги.

10. Етапи (частини) апеляційного провадження.

10.1. Подання та прийняття апеляційної скарги до розгляду.

10.2. Підготовка справи до судового розгляду.

10.3. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні.

11. Повноваження суду апеляційної інстанції.

12. Судові рішення суду апеляційної інстанції, їх види та зміст.

Ключові слова (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять): апеляція; суд апеляційної інстанції; апеляційна скарга; заперечення на апеляційну скаргу; відмова від апеляційної скарги; зміна апеляційної скарги.

Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття

Під час вивчення даної теми слід звернути увагу на те, що завданням стадії судового розгляду є з’ясування позицій сторін, дослідження доказів в адміністративній справі з метою встановлення на їх основі обставин. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється судом (суддею одноособово або колегією суддів в судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі.

Слід мати на увазі, що за загальним правилом судовий розгляд справи має відбуватися у відкритому судовому засіданні. Справу може бути розглянуто в закритому судовому засіданні у виняткових випадках, зокрема, у випадках передбачених статтями 144 і 146 КАС України.

При розгляді адміністративної справи судом першої інстанції головуючим у судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками адміністративного процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин у справі, усуваючи із судового засідання все, що не має значення для вирішення справи.

Тематика повідомлень і рефератів

1. Судові рішення суду апеляційної інстанції: технічні та процесуальні помилки.

2. Інститут апеляції в адміністративному процесуальному законодавстві України та Російської Федерації: порівняльний аспект.

3. Забезпечення апеляційного оскарження судових рішень в адміністративному судочинстві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.