Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОНОПКО.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
1.18 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Вимірювальні прилади та перетворювачі

Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів

спеціальності 8.09.08.03 “Електронні системи” з курсу ”Вимірювальні прилади та перетворювачі”

Ужгород-1999

Вимірювальні прилади та перетворювачі. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.09.08.03 “Електронні системи” з курсу “Вимірювальні прилади та перетворювачі”. Укладач: В.В.Онопко, УжДУ, 1999, 67с.

Укладач: канд. фіз.-мат. наук, доцент Онопко В.В.

Відповідальний за випуск: канд. фіз.-мат. наук, зав. кафедрою промислової електроніки, доцент Лукша О.В.

Рецензент: доктор фіз.-мат. наук, професор Опачко І.І.

Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки 30 серпня 1999р., протокол №8.

Комп’ютерний набір, оформлення та верстка: Булеца С.М., 1999, т.100 .

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………….. 5

Дослідження цифро-аналогових перетворювачів ............……….. 6

Вивчення цифрового вимірювача ємності Е8-4 ...............……….. 9

Вивчення автоматичного фотометра ...............................……….. 13

Вивчення планшетних потенціометрів..............................………. 17

Вивчення електронного цифрового вольтметра ..............……….. 23

Вивчення електронного осцилографа с1-99 ....................……….. 27

Вивчення характеристик термоелектричних

вимірювальних перетворювачів .................................…………… 34

Вивчення побудови та принципу дії приладів магніто-

електричної системи ...................................................…………… 42

Вивчення автоматичного містка для дистанційного

вимірювання температури ........................................…………….. 48

Вивчення автоматичного потенціометра для дистан-

ційних вимірювань температур .................................……………. 55

Вивчення електронного цифрового частотоміра ............………… 61

ВСТУП

Методи та прилади для вимірювання параметрів електричних сигналів, принципи побудови електронних вимірювальних приладів являють собою методологічну та технічну базу електронних вимірювань при експлуатації та діагностиці електронних пристроїв та систем. На сучасному етапі науково-технічного прогресу чітко виявились слідуючі тенденції:

 перехід від приладів механічних та електромеханічних до електронних;

 удосконалення та поліпшення характеристик перетворювачів, як первинних так і вторинних, з аналоговим або цифровим входом;

 створення приладів на принципазрівноваження та компенсації з широким застосуванням цифрової, мікропроцесорної та обчислювальної техніки;

 створення автоматизованих приладів та систем для реалізації вимірювань із застосуванням електронної техніки.

Враховуючи, що випускники вузів із спеціальності 8.09.08.03 “Електронні системи” повинні не тільки грамотно використовувати або проектувати вимірювальні засоби промислової групи, а і створювати електронні пристрої та системи локального застосування, виникла необхідність введення у навчальні плани дисципліни “Вимірювальні прилади і перетворювачі” із значним обсягом практичних занять та лабораторних робіт.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Вимірювальні прилади та перетворювачі” охоплюють розділи з аналогової, цифрової та мікропроцесорної вимірювальної техніки. Вони можуть бути корисними також студентам інших інженерних спеціальностей, де використовуються електронні вимірювання.