Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Английский. электронный вариант.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
284.67 Кб
Скачать

33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(для студентів ІІ курсу спеціальності “Фінанси”)

Луганськ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(для студентів ІІ курсу спеціальності “Фінанси”)

  1. Узгоджено

на засіданні кафедри

англійської мови.

Протокол № 11 від 11.06.2007р.

Луганськ, ВНУ ім. В. Даля 2007

УДК 811.111:336 (076)

Методичні вказівки та навчальні завдання з англійської мови (для студентів ІІ курсу спеціальності “Фінанси”). Укл.: Маталигіна Л.М., Фоменко І.О. – Луганськ: Видавн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2007.

Методичні вказівки та навчальні завдання розвивають навички перекладу літератури за спеціальністю, а також монологічного та діалогічного мовлення

Укладачі: Л.М. Маталигіна, викл.,

І.О. Фоменко, викл.

Відповід. за випуск Е.Г. Міквабія, доц.

Рецензент В.Е. Краснопольський, доц.

Методичні вказівки та навчальні завдання з англійської мови призначені для студентів ІІ курсу спеціальності “Фінанси”.

Методичні вказівки мають на меті такі практичні цілі:

  • допомогти студентам в самостійній роботі над придбанням практичних навичок перекладу літератури за спеціальністю;

  • розвивати уміння та навички усного мовлення з розглядуваної теми;

  • виробити навички письмового перекладу текстів за спеціальністю.

Методичні вказівки містять чотирнадцять уроків, які містять предметно спрямовані тексти.

Уроки включають комплекс передтекстових та післятекстових лексичних та комунікативних вправ, спрямованих на введення та контроль закріпленого матеріалу. Кожний урок містить словник з перекладом термінів на українську мову та їх російськомовні аналоги.

Завдання направлені, насамперед, на освоєння спеціальної лексики, сприяють накопиченню та актуалізації певного обсягу термінів.

Методичні вказівки призначені як для аудиторної роботи, так і для самостійного вивчення матеріалу.

Lesson 1 money and its functions

    1. 1. Memorize the following words and word-combinations:

the means of payment

засіб платежу

сред­ство платежа

medium of exchange

засіб обігу

сред­ство обращения

commodity

Товар

Товар

worth

ціна, вартість, цінність

цена, стоимость, ценность

interest

процент, відсоток

Процент

a standard of value

міра вартості

мера стоимости

a unit of account

одиниця обліку

единица учета

a store of value

засіб заощадження

средство сбе­режения (сохранения сто­имости)

a standard of deferred pay­ment

засіб погашення боргу

средство погашения долга

to borrow

брати в борг

брать взаймы

Measure

міра

мера

settlement of debts

сплата боргів

погашение долгов

purchasing power

купівельна спроможність

покупательная способность

to swap (to exchange, to barter)

міняти

обменивать, ме­нять

a monetary unit

грошова одиниця

денежная единица

an interest-bearing bank ac­count

рахунок в банку з виплатою відсотків

счет в банке с вы­платой процентов

to pay interest

приносити процентний дохід

приносить процентный доход

to erode

фактично зменшуватись

фактически уменьшаться

money value

грошова вартість

денежная стоимость

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.