Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб.прогр.ТЕХНОЛОГИЧНА_ПРАКТИКА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
142.85 Кб
Скачать

Загальні методичні рекомендації

При вивченні роботи цехів і відділень, окремих видів устаткування, а також для кращого закріплення теоретичних знань отриманих студентами при вивченні спеціальних предметів, необхідно регулярно вести записи в щоденнику. Це значною мірою дозволить розширити знання і кругозір студента, допоможе правильно аналізувати і робити відповідні висновки про роботу того чи іншого цеху, відділення і підприємства в цілому, обґрунтувати необхідність його реконструкції в плані забезпечення комп'ютерною технікою та пакетами прикладних програм.

Зміст практики Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки. Бесіди фахівців підприємства.

Керівник практики від підприємства знайомить учнів зі структурою підприємства і його виробничих функцій, техніко-економічними показниками його роботи; функціями і взаємозв'язком основних відділів і служб, виробничо-технічною базою, перспективами розвитку підприємства, внутрішнім розпорядком на підприємстві.

Інструктаж студентів по техніці безпеки проводиться на виробничих ділянках підприємства, де буде проходити практика.

Бесіди провідних спеціалістів підприємства по організації і технології складання програмних продуктів, роботи з мережними і системними ресурсами, базами даних і знань, реалізації схемотехнічних рішень у комп'ютерній техніці, механізації й автоматизації виробничих процесів і впровадженню прогресивних методів керування виробництвом.

Робота практикантів дублерами чи помічниками інженерно-технічних працівників підприємства

В інформаційно-обчислювальних центрах підприємств, організацій виробляючих програмні продукти і виконуючих послуги по технічному обслуговуванню комп'ютерної техніки студенти працюють як дублери (помічники) начальників ділянок, майстрів і інших інженерно-технічних працівників.

У цей період студенти повинні одержати знання і навички по керівництву виробничим колективом на одній з ведучих виробничих ділянок підприємства й одержати тверді знання й уміння по наступним питаннях:

Вимоги до знань

1. Виробничо-технічна база ділянки (цеху)

а) технічні характеристики основного устаткування і його використання;

б) розміщення устаткування;

в) стан техніки безпеки і виробничої санітарії на ділянці.

2. Виробничий персонал ділянки (цеху)

а) Загальна характеристика виробничого персоналу по кваліфікації і стажу роботи;

в) організація роботи з поширення передових методів праці і підвищенню кваліфікації робітників;

г) трудова дисципліна і заходи щодо її зміцнення;

д) організація виховної роботи в колективі робітників;

е) організація раціоналізаторсько-винахідницької роботи, упровадження раціоналізаторських пропозицій робітників і їхня ефективність.

3. Організація праці і робочих місць

а) режим роботи на ділянці (цеху); заходи щодо строгого його дотримання;

б) характеристика робочих місць, їхнє оснащення і розміщення; наукова організація робочих місць;

в) порядок видачі змінного завдання робітником, контроль за його виконанням;

г) порядок забезпечення робочих місць інструментом, пристосуваннями і матеріалами;

д) порядок приймання виконаної роботи,

е) система оплати праці робітників, використання матеріальних і моральних стимулів для підвищення продуктивності праці і підвищення якості роботи.

4. Організація праці начальника ділянки, майстра й ін.

а) посадова інструкція і режим роботи керівника;

б) роль керівника у впровадженні нової техніки і прогресивній технології, науковій організації праці, підвищенні кваліфікації, поширенні передових методів праці і вихованні робітників;

в) оперативне планування праці й облік роботи керівника.

5. Технологічний процес

Загальна схема технологічного процесу:

а) технологічна документація, її якість і практичне використання;

б) організація технічного контролю якості виконання робіт;

в) механізація й автоматизація трудових процесів.

З метою розвитку творчої ініціативи і підвищення ефективності практики, студентам доцільно виконувати індивідуальні завдання по виконанню окремих питань виробництва.

Індивідуальні завдання розробляються керівником практики спільно зі студентом (з урахуванням запитів виробництва, індивідуальних можливостей студента, їхнього місця роботи на підприємстві і можуть включати наступні питання:

а) розробку пропозицій по раціоналізації технологічного процесу на ділянці (цеху) з устаткуванням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

б) розробку засобів автоматизації окремих технологічних процесів чи робочих операцій, виконуваних на виробничій ділянці;

в) розробку заходів щодо наукової організації праці на робочому місці;

г) техніко-економічне обґрунтування різних способів складання програмних продуктів, роботи з мережними і системними ресурсами, базами даних і знань, реалізації схемотехнічних рішень у комп'ютерній техніці, механізації й автоматизації виробничих процесів і впровадженню прогресивних методів керування виробництвом та ін.