Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
480.77 Кб
Скачать

Шкала оцінювання кандидатів на вступному випробуванні з іспанської мови

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

68-76

56-67

45-55

44 і менше

Перелік рекомендованої літератури

1. Real Academia Española (2003). Ortografía de la lengua española. Espasa Calpe, Madrid. ISBN 84-670-0076-7.

2. Emilio Alarcos Llorach (1999). Gramática de la lengua española. Real Academia Española — Espasa Calpe, Madrid. ISBN 84-239-7840-0.

3. Juan Alcina Franch y José Manuel Blecua (1998, 10.ª ed.). Gramática española. Ariel, Madrid. ISBN 84-344-8344-6.

4. Ignacio Bosque y Violeta Demonte (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Real Academia Española — Espasa Calpe, Madrid. ISBN 84-239-7917-2.

5. Salvador Fernández Ramírez (1985, 6 vols.). Gramática española. Arco Libros S. L., Madrid. ISBN 84-7635-005-8.

6. Manuel Seco (2005). Gramática esencial del español. Espasa Calpe, Madrid. ISBN 84-239-9206-3.

7. Rafael Cano (1988). El español a través de los tiempos. Arco Libros, Madrid.

1 Програма з англійської мови для професійного спілкування /Уклад.: Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І.І. Зуєнок, В. О. Іваніщева, Л. Й. Клименко, Т. І. Козимирська, С. І. Кострицька, Т. І. Скрипник, Н. Ю.Тодорова, А.О. Ходцева.- К.: Ленвіт, 2005. – 119 с. Програма рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 14/18.2-481 від 02.03.2005).

2 Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Рада з питань співпраці у галузі культури, Комітет освіти, Відділ сучасних мов. - Страсбург). – К.: Ленвіт, 2003.

18

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]