Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры и всякое такое / navch_posib_z_ekolohii_lektsii.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

11.7 Платежі за забруднення та інші негативні впливи на навколишнє природне середовище

Впровадження системи платежів (зборів) передбачає:

– визначення нормативів викидів забруднювальних речовин та інших шкідливих впливів;

– встановлення ставок зборів (платежів) за негативний вплив у межах нормативу (ліміту); за понадлімітний вплив платежі збільшуються кратно 1–5 (коефіцієнт кратності, як правило, встановлює місцева влада); платежі в межах ліміту відносять на витрати виробництва, за понадлімітні викиди – вилучаються з прибутку підприємства;

– штрафні санкції за деякі види негативного впливу на навколишнє середовище;

– порядок і схему збору платежів;

– систему розподілення зібраних коштів.

Сума зборів за забруднення обчислюється платником самостійно щокварталу зрослим підсумком від початку року.

В Україні згідно з державними документами (постанови Кабміну та інструкції Мінекобезпеки і Мінфіну) діють такі види платежів, що є обов‘язковими до виконання.

1). Платежі (збори) за забруднення атмосферивилучаються зі стаціонарних і пересувних джерел:

плата за забруднення від стаціонарних джерелобчислюється за формулою:

Ппс = лі + Мпі Кк) Ні Кнас. Кнгз. Кінд.,

де Ппс – сума зборів за забруднення повітря від стаціонарних джерел;Млі – обсяг викидуі-ї речовини у межах ліміту (т);Мпі– обсяг понадлімітного викидуі-ї речовини (т);Кк – коефіцієнт кратності збору за понадлімітний викид (1–5);Ні– норматив збору за 1 ті–ї речовини (грн./ т);Кнас– коефіцієнт, що враховує чисельність населення у населених пунктах;Кнгзкоефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населених пунктів;Кінд.– коефіцієнт індексації, що враховує інфляцію.

Нормативи плати за викиди окремих шкідливих речовин подаються у спеціальних таблицях.

Для речовин з невстановленим нормативом збору плата обчислюється згідно з її (речовини) класом небезпечності.

Для речовин з невстановленим класом небезпечності нормативи встановлюються згідно з установленими орієнтовно безпечними рівнями впливу.

Коефіцієнти корегування, необхідні для обчислень подані у таблиці 11.4 і 11.5.

Таблиця 11.4

Коефіцієнти, що характеризують чисельність жителів населеного пункту

Чисельність населення, тис. Осіб

Коефіцієнт

До 100

1,00

100,1–250

1,20

250,1–500

1,35

500,1– 1000

1,55

Понад 1000

1,80

Таблиця 11.5

Коефіцієнти, що характеризують народногосподарське значення населеного пункту

Типи населених пунктів

Коефіцієнт

Організаційно-господарські й культурно-побутові центри місцевого призначення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста районного значення, поселення і села)

1,00

Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканські й обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення)

1,25

Населені пункти, що належать до курортних

1,65

плата за забруднення від пересувних джерел обчислюється за формулою:

П пп. = Мі Ні К нас. К нгз. К інд.,

де Ппп– плата за забруднення повітря від пересувного джерела;Мі – кількість використаного пальногоі-го виду (т). Всі інші параметри однакові з параметрами формули для визначення плати за забруднення від стаціонарних джерел.

Нормативи зборів за забруднення різними видами транспортних засобів і від різних видів палива подаються у спеціальних таблицях.

2). Платежі (збори) за забруднення водоймобчислюються за формулою:

Пв = лі + Мпі К к ) Ні Кб К інд.,

де Пв – плата за забруднення води;Кб– регіональний (басейновий) коефіцієнт. Всі інші параметри відповідають поясненням до поданих вище формул.

Нормативи зборів за забруднення води деякими забруднювачами подаються у спеціальних таблицях. Для басейнів основних річок країни встановлюються регіональні коефіцієнти (таблиця 11.6).

Таблиця 11.6

Соседние файлы в папке шпоры и всякое такое