Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

семінар 1 з урбоекології

.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
20.55 Кб
Скачать
 1. Дайте изначення «Урбоекосистема» -

 2. Назвіть три типи історичних міст

 3. Як Ви розумієте ацефалоземи

 4. Що Ви розумієте під „генезисом міського ландшафту” (зведіть до трьох напрямків)

 5. Назвіть народногосподарські функції міст України

 6. Фактори абіотичні

 7. Проста формула урбосистеми

 8. А. Костровиький виділяє такі типи зв’язків між системами міста

 9. Сегетальна рослинність

 10. Складна формула урбсистеми

 11. Компенсаційні зв’язки між підсистемами міста

 12. Предмет дослідження урбоекології

 13. Основна задача урбоекології

 14. Склад і структура культурного шару в урбосистемі.

 15. Головна відміннісь культурного шару від природних грунтів є:

 16. Геологічні фактори урбосистеми

 17. Як проявляється антропогенний вплив на геологічне середовище

 18. До антропогенних факторів впливу на грунти у місті відносять:

 19. Механічне забруднення грунтів

 20. Біологічне забруднення грунтів

 21. Хімічне забруднення грунтів

 22. До підтоплених міських територій відносять такі, на яких РГВ:

 23. Фітоценоз

 24. Як поділяються міські будівлі відносно міських зооценозів

 25. Як поділяється екологічна фауна

 26. Як адвентивні види попали до міста

 27. Як пояснють синантропію у місті

 28. Закон Ціпфа

 29. Гіпотеза Крісталлера

 30. що буде, якщо на ґрунти випадають кислі опади

 31. що буде, якщо відбувається витоптування ґрунту на схилах й не вистачає вологості у ґрунтах

 32. На що впливають антропогенні геологічні процеси у місті

 33. Що є основними причинами розвитку процесів підтоплення в містах України

 34. Міське населення поділяють на групи

 35. Форми планувальної системи міста

 36. Назвіть види функціональних ландшафтів ( за В. Кучерявим, 2001)

 37. Техноземи

 38. Назвіть три типи історичних міст.

 39. Дайте визначення «міської агломерації»

 40. Що таке геохімічний фон для урбанізованої території і її екологічне значення

 41. Антропогенне (техногенне) урочище, дайте визначення

 42. Що розумієте під культурним шаром у покриві в урбоекосистемі

 43. Визначення терміну Флора

 44. Визначення терміну Рослинність

 45. Визначення терміну Фауна

 46. Визначення терміну Рослинний світ

 47. Визначення терміну Тваринний світ

 48. Як оцінюється ступінь забруднення ґрунтів і рівень їх небезпечності для населення на території міст?

 49. Які заходи здійснюють для збереження родючого шару ґрунту на урбанізованих територіях?

 50. Як урбанізація впливає на динаміку ареалів видів рослин і тварин?

 51. Зміни ландшафту урбанізованих територій. Що таке антропогенний і урбанізований ландшафт?

 52. Охорона флори і фауни міст.

 53. Урбанізація як глобальний історичний процес.

 54. Урбоекологія як прикладна наука. Поняття урбоекології. Наукові основи.

 55. Урбанізованість населення Землі.

 56. Місто, агломерації, мегаполіс. Класифікація міст.

 57. Поняття “міське середовище”. Урбосистеми.

 58. Здоров’я міських екосистем.

 59. Якість міського середовища, критерії якості.

 60. Методи оцінки якості середовища.

 61. Признаки сучасного міста. Наведіть приклади.

 62. Перспективи процесу урбанізації.

 63. Функціональне зонування території.

 64. Дайте визначення поняттю екологічне планування міста, наведіть приклади.

 65. Які питання є головними у екологічному плануванні міста?

 66. Наведіть схему ієрархічних рівнів системи державного планування.

 67. Дайте визначення поняттю “Місто - формувальні фактори.” Наведіть приклади.

 68. Що являє собою екологічний каркас міста? Наведіть приклади.

 69. Моделі просторової міської структури.

 70. Речовинно-енергетичний баланс міста. Його значення.

 71. Наведіть приклад балансу речовин і енергії у місті.

 72. Історія забруднення атмосферного повітря міста.

 73. Шляхи формування флори та фауни.

 74. Антропогенний та урбанізований ландшафт.

 75. Класифікація антропогенного ландшафту.

 76. Вплив окремих компонентів на особливості містобудівництва.

 77. Проблеми охорони пам‘ятників природи. Наведіть приклади.

 78. Синантропні види тварин. Наведіть приклади.

Питання практичних робіт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.