Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Nazarenko_II_Gruntoznavstvo.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
3.43 Mб
Скачать

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

І.І.Назаренко, С.М.Польчина, В.А.Нікорич

Грунтознавство

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів природничих спеціальностей вищих

навчальних закладів (лист №1/12-3641 від 05.11.2002 р.)

Книги – XXI

2004

Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 400 с.

Викладені наукові основи грунтознавства, питання генезису, еволюції грунтів, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та режимів, родючості та її підвищення, показана роль кругообігу речовин у грунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори грунтоутворення, природні зони, класифікацію грунтів, охарактеризовані головні типи грунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони.

Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів.

ЗМІСТ

Вступ

1. Предмет і завдання грунтознавства

1.1. Поняття про грунт

1.2. Грунтознавство як наука, його основні положення

1.3. Короткий огляд історії вивчення грунту

1.4. Розвиток грунтознавства в Україні

1.5. Методологія і методи дослідження грунту

1.6. Місце та роль грунту в природі й діяльності людини

1.7. Значення грунтознавства для фізичної географії, екології та охорони навколишнього середовища

2. Морфологія грунту

2.1. Фазовий склад грунту

2.2. Морфологічна будова грунту

2.3. Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів

2.3.1 .Забарвлення грунту

2.3.2. Структура грунту

2.3.3. Гранулометричний склад грунту

2.3.4. Складення грунту

2.3.5. Новоутворення і включення

2.4. Грунтовий профіль, грунтові горизонти та їх індексація

2.5. Переходи між горизонтами в профілі

3. Вивітрювання, грунтоутворюючі породи і мінеральна частина грунту

3.1. Вивітрювання гірських порід

3.2. Грунтоутворюючі породи та їх категорії

3.3. Первинні мінерали

3.4. Вторинні мінерали

3.5. Фізичні властивості грунтів і порід

4. Хімічний склад мінеральної частини грунту

4.1. Загальний хімічний склад грунтів

4.2. Хімічні елементи та їх сполуки у грантах

5. Органічна речовина грунту

5.1. Джерела гумусу у грунті

5.2. Перетворення органічних речовин у грунті та процес гумусоутворення

5.3. Гумус: склад, властивості

5.4. Органо-мінеральні сполуки в грунті

5.5. Груповий та фракційний склад гумусу

5.6. Екологічне значення гумусу та регулювання його вмісту

5.7. Географічні та екологічні закономірності розповсюдження гумусових речовин

6. Грунтові колоїди та поглинальна здатність грунту

6.1. Склад грунтових колоїдів та їх головні ознаки

6.2. Фізичний стан грунтових колоїдів

6.3. Природа та види поглинальної здатності грунтів

6.4. Грунтовий поглинальний комплекс та його характеристики

6.5. Екологічне значення поглинальної здатності

7. Рідка та газова фази грунту

7.1. Стан і форми води в грунтах

7.2. Водно-фізичні властивості грунту

7.3. Грунтовий розчин

7.4. Кислотність грунтів, її форми

7.5. Лужність грунтів та її форми

7.6. Окисно-відновний режим грунтів

7.7. Грунтове повітря

8. Родючість грунту

8.1. Фактори і закономірності природної родючості грунтів

8.2. Категорії грунтової родючості, їх суть і коротка характеристика

8.3. Підвищення родючості та окультурювання грунтів

8.4. Закон "спадаючої родючості грунтів", його критика

9. Фактори грунтоутворення

9.1. Поняття про фактори грунтоутворення

9.2. Роль живих організмів у грунтоутворенні

9.2.1. Роль первинних продуцентів у процесах грунтоутворення

9.2.2. Водорості та лишайники – "піонери" грунтоутворення

9.2.3. Грунтова фауна та грунтоутворення

9.2.4. Роль мікроорганізмів у грунтоутворенні

9.2.5. Біогенне структуроутворення

9.3. Клімат як фактор грунтоутворення, його характерні особливості

9.3.1. Водний режим грунтів

9.3.2. Теплові властивості й тепловий режим грунтів

9.4. Роль у грунтоутворенні материнської породи, рельєфу місцевості

9.5. Значення віку і господарської діяльності людини у ґрунтоутворенні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]