Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
638
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
463.87 Кб
Скачать

Методичні вказівки

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Педіатрія

Модуль

5

Змістовий модуль

№3

Тема заняття

16

Диференційна діагностика синдрому абдомінального болю, шлункової диспепсії. Функціональні та органічні захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей. Диференційна діагностика синдрому закрепу та діареї. Функціональні та органічні захворювання кишечника у дітей.

Курс

6

Факультет

Медичний №1

1.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Захворювання органів травлення посідають значне місце в структурі дитячих соматичних захворювань, причому в теперішній час в усьому світі відзначають тенденцію до збільшення їх частоти. Медико-соціальне значення цієї проблеми обумовлене значним поширенням цих захворювань, їх рецидивним прогредієнтним перебігом, ймовірністю розвитку тяжких ускладнень.

В Україні частота виявлення хронічних захворювань травної системи у дітей перевищує 100 на 1000 дитячого населення. Поряд з кількісними змінами, захворювання органів травлення зазнали значних якісних зрушень, що значною мірою пов’язане з впровадженням у клінічну практику нових інформативних інструментальних, імунологічних, серологічних, бактеріологічних і морфологічних методів дослідження, що дозволило переглянути суть багатьох патологічних процесів. В останні роки уточнюються і навіть трансформуються не тільки уявлення про етіологію і патогенез захворювань травного тракту, а й принципи їх лікування та профілактики; напрацьовані диференційовані підходи до лікування хронічних захворювань травної системи з використанням комплексу медикаментозних і не медикаментозних засобів. Тому, зважаючи на все вище викладене, представляється необхідним детальне ознайомлення з даною проблемою.

2. Конкретні цілі:

  1. Визначати можливі причини розвитку найбільш поширених патологічних синдромів у дітей з функціональними та органічними захворюваннями стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки.

  2. Визначати тактику ведення хворих з функціональними та органічними захворюваннями стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки.

  3. Проводити клінічний огляд хворого з функціональними та органічними захворюваннями стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки.

  4. Планувати обстеження хворої дитини з функціональними та органічними захворюваннями стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки та інтерпретувати отримані результати.

  5. Проводити диференційну діагностику функціональних та органічних захворювань стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей та ставити попередній клінічний діагноз.

  6. Ставити діагноз і призначати лікування дітям з функціональними та органічними захворюваннями стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки..

  7. Здійснювати прогнози (для життя, для здоров’я, для працездатності) дітям з функціональними та органічними захворюваннями стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки..

  8. Невідкладна допомога при ускладненнях, обумовлених функціональними та органічними захворюваннями стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки. у дітей.

  9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного працівника і принципами фахової субординації в дитячій гастроентерології.

Соседние файлы в папке Змістовий модуль 3