Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стандарт дипломирования.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
08.03.2016
Размер:
1.3 Mб
Скачать

8.2 Подача дипломного проекту, дипломної роботи до захисту

Оформлений дипломний проект, дипломна робота магістра з відзивом керівника й рецензією, а також заява на оплату рецензента (для рецензентів з інших організацій) подається секретарю кафедри, який проставляє в завданні на дипломне проектування оцінки, які отримав автор дипломного проекту за час навчання й ставить свій підпис. Після цього оформлена й підписана пояснювальна записка разом з графічною частиною подається завідувачу кафедри для оформлення допуску на захист дипломного проекту.

Оформлена дипломна робота бакалавра з відзивом керівника й рецензією подається безпосередньо завідувачу кафедри для оформлення допуску на захист дипломного проекту.

Після розгляду дипломного проекту (дипломної роботи) завідувач кафедри ставить свій підпис у завданні на дипломне проектування (для дипломних проектів та дипломних робіт магістрів) й на титульному аркуші пояснювальної записки про допуск на захист дипломного проекту (дипломної роботи).

8.3 Порядок проведення захисту

Захист дипломного проекту (дипломної роботи) відбувається прилюдно перед Державною комісією відповідно до затвердженого графіка. На захист подається пояснювальна записка й графічна частина.

Для доповіді автору дипломного проекту (дипломної роботи) надається до 10 хв. Доповідь повинна бути чіткою й висвітлювати такі питання, як актуальність теми, постановка задачі на дипломне проектування, нові рішення, отримані студентом особисто, основні результати дипломного проекту й ступінь упровадження результатів.

Після доповіді автор дипломного проекту (дипломної роботи) відповідає на запитання членів Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), засідання якої веде її голова або його заступник.

Після відповідей на запитання членів ДЕК слово надається секретарю, який оголошує відзив керівника й рецензію. Далі автор відповідає на зауваження керівника й рецензента, після чого захист закінчується.

Оцінка захисту дипломного проекту (дипломної роботи) виставляється Державною екзаменаційною комісією після закінчення усіх захистів у даний день і обговорення результатів захисту без присутності запрошених на захист і авторів. Оголошуються результати захисту прилюдно.

9 Курсове проектування

Курсове проектування призначене для практичного засвоєння матеріалу з дисципліни при розв’язанні конкретної задачі. Навчальним планом спеціальності за дисципліною можуть бути передбачені курсові проекти і курсові роботи.

9.1 Загальні вимоги до курсового проекту і курсової роботи

Курсовий проект відноситься до проектів, що передбачаються дослідно-конструкторською роботою (ДКР), повинен відповідати вимогам ЄСКД і включає пояснювальну записку і графічну частину.

Курсова робота за своєю структурою включає, як правило, розрахунки, відноситься за своїм змістом до науково-дослідних робіт (НДР) і виконується у вигляді пояснювальної записки, що оформлюється за ДСТУ 3008.

Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати 20 сторінок рукописного або машинописного тексту. У загальний обсяг пояснювальної записки не враховуються завдання до курсового проекту (роботи), ілюстрації й таблиці, якщо вони наведені на окремих аркушах, і додатки, хоча вони входять до загальної крізної нумерації. При перевищенні встановленої межі обсягу пояснювальної записки частину матеріалу слід переносити у додатки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.