Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова пояснювальна записка.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
163.31 Кб
Скачать

5. Розробка технології очищення стічних вод з використанням очищеної води для промислового водопостачання та екологічні заходи по утилізації відходів

У процесі виробництва утворюються осади, різні за своїм хімічним складом і фізичними властивостями.

Відходи, які утворюються в процесі очистки стічних вод, утворених в результаті діяльності підприємств сироробного виробництва, підлягають утилізації або переробці. Серед продуктів очистки стічних вод слід виділити основні відходи, проведення утилізації яких є доцільним, вигідним і забезпечує більш вигідний екологічний стан підприємства. У даному випадку, цінним може видатися тільки пісок та мул.

Постає складна проблема знезараження та утилізації осадів, оскільки технології обробки таких осадів з метою подальшої утилізації – найменш розроблені. Кінцева мета обробки осадів стічних вод полягає в тому, щоб шляхом послідовних технологічних операцій провести їх в нешкідливий продукт, який не впливатиме на забруднення навколишнього природного середовища.

Пісок, який був вловлений внаслідок проведення механічної очистки стічних вод, ущільнюється, підсушується на піскових майданчиках і йде на утилізацію. Його можна використати при будівництві доріг, тобто організувати використання вловленого піску як додаток до будівельного матеріалу та будівельних сумішей. Для звичайного будівництва такий пісок використовувати не рекомендується, оскільки форма його частинок не є придатною для утворення в’яжучих розчинів.

Дуже важливим є розроблення системи промислового водопостачання з використанням очищеної води. Вода після РЧВ направляється на смрзавод, де трубопровід підєднується до технологічної схеми виробництва. Відбувається „закольцовування технологічного процесу”. Підприємство стає повністю самодостатнім у плані водних ресурсів.

Інколи проводиться періодичне підживленні кільцевої схеми водою з міського водогону внаслідок постійних непоправних втрат води (4-6%) під час проведення виробничих процесів.

Література

  1. Ласков Ю. М. «Примеры расчётов канализационных сооружений: учебное пособие для вузов». – 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Стройиздат, 1987. – 255с.

  2. Справочник проектировщика. Канализация населённых мест и промышленных предприятий/ Н. И. Лихачёв, И. И. Ларин, С. А. Хаскин и др.; под общ. ред. В. Н. Самохина. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Стройиздат, 1981. – 639с.

  3. Зацепина М. В. Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений: учеб. пособие для техникумов. – Л.: Стройиздат, 1981. – 176с.

  4. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М.: Стройиздат, 1985

  5. В. А. Клячко, И. Э. Апельцин «Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения». – М.: ГСИ, 1962. – 819с.

  6. Водоотводящие системы промышленных предприятий: Учеб. для вузов/ С.В.Яковлев, Я.А.Карелин, Ю.М.Ласков, Ю.В.Воронов; под.ред. С.В.Яковлева. – М.:Стройиздат, 1990. – 511 с.