Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ІУК.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
173.73 Кб
Скачать

Підготовка до написання модульної контрольної роботи

Підготовка до написання модульної контрольної роботи є одним із видів самостійної роботи студентів. Вона допомагає закріпити засвоєні раніше знання, узагальнити їх та систематизувати. Модульна контрольна робота виконується студентами на останньому семінарському занятті. Модульний контроль має форму тестового контролю. З погляду сучасних методистів, тестування допомагає більш чітко прослідкувати структуру знань студентів і на підставі цього переоцінити методичні підходи до вивчення дисципліни, індивідуалізувати процес навчання, активізувати самостійну роботу.

Модульна контрольна робота з „Історії української культури” складається з питань закритого та відкритого тестування, що охоплюють всі теми курсу. Питання закритого тестування відображають основний теоретичний матеріал модуля, який студенти повинні обов’язково засвоїти. Ці питання не оприлюднюються заздалегідь, але повністю формуються відповідно до розробленого кафедрою курсу лекцій з історії української культури. Закрите тестування включає 30 тестових питань, кожне з яких має лише один правильний варіант відповіді, який оцінюється в 0,5 балів.

Друга частина роботи – відкрите тестування, що передбачає перелік теоретичних питань курсу (38 питань). Ці питання відображають основні проблеми модуля й оприлюднюються заздалегідь. З цього переліку кожен студент одержує на модульній контрольній роботі лише одне запропоноване викладачем питання, яке потрібно письмово розкрити. Письмовий виклад питання відкритого тестування передбачає обов’язкову логічність, послідовність та ґрунтовність у розкритті відповідної проблеми з наведенням необхідних прикладів і доцільних роз’яснень. Наприкінці відповіді слід подати висновки й узагальнення. При оцінюванні цієї частини роботи враховуються не лише знання студента з курсу „Історія української культури”, а й уміння грамотно формулювати свої думки, логічно й систематично мислити, робити висновки й узагальнення.

Перелік питань відкритого тестування