Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ІУК.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
173.73 Кб
Скачать

2.3. Тематика науково-дослідницької роботи студентів та методичні рекомендації до її виконання

Науково-дослідницька робота студентів є частиною наукової тематики кафедри та одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки й виховання спеціалістів з вищою освітою. Цей вид діяльності сприяє зростанню рівня знань студентів, підвищенню ступеня підготовленості майбутніх спеціалістів, розширенню їхнього світогляду та розвитку творчих здібностей.

Науково-дослідницька робота студентів включає в себе два взаємопов’язані компоненти: навчання елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості, та наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів у рамках курсу „Історія української культури” у формі написання статей, тез наукових доповідей та інших публікацій; у вигляді підготовки доповідей на наукові конференції, колоквіуми, „круглі” столи.

Науково-дослідна робота передбачає постановку мети та завдань дослідження, формулювання предмета та об’єкта вивчення, обґрунтування актуальності та новизни, огляд наявної літератури з окресленої теми, здійснення наукового інформаційного пошуку з проблемних питань, аналіз проблеми, систематизацію та узагальнення матеріалу, а також формулювання висновків.

За власним бажанням та вибором студента додатково, з метою отримання додаткових „призових” балів, він може опрацювати одну із тем, поданих у наступному переліку, або запропонувати та погодити з викладачем власну тему.

Перелік питань науково-дослідницької роботи студентів

 1. Народний музей історії університету як джерело знань про традиції його колективу.

 2. Полтавський національний технічний університет: історія та сучасність.

 3. Діяльність полтавсько-харківської літературної школи на теренах Інституту шляхетних дівчат.

 4. Культурна спадщина Полтавщини: тематичний календар року.

 5. Полтавщина – духовна скарбниця України.

 6. Місце та роль І. П. Котляревського в українській і світовій літературі.

 7. Місце та роль В. Г. Короленка в українській і світовій літературі.

 8. Мудрість Г. С. Сковороди як відповідь молоді викликам сучасності.

 9. Юрій Кондратюк в українській і світовій науці.

 10. Практичне освоєння космосу як реалізація наукових мрій Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея).

 11. Небо й земля космонавта Георгія Берегового.

 12. Аероклубні традиції університету як перша сходинка в оволодінні небом.

 13. Слово про українських поетів.

 14. Творчість поетів епохи Відродження й сьогодення.

 15. Творчість художників епохи Відродження очима сучасної молоді.

 16. Пересопницьке євангеліє: культурологічний аспект.

 17. Політичні репресії 1930-х рр. проти видатних культурних діячів Полтавщини.

 18. Театр як вид мистецтва.

 19. Живопис як вид мистецтва.

 20. Графіка як вид мистецтва.

 21. Карикатура як різновид масової культури.

 22. Інструментальна музика як вид мистецтва.

 23. Краєзнавчий музей як джерело знань про історію та культуру Полтавщини.

2.4. Контрольні заходи та методичні рекомендації щодо їх виконання

Важливою складовою високорезультативної самостійної роботи студентів є активні методи контролю, який здійснюється виключно викладачем і відповідає багатьом принципово важливим вимогам. Контрольні заходи складаються з поточного контролю у формі модульної контрольної роботи та підсумкового контролю у формі усного екзамену.