Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fazan (1).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
274.94 Кб
Скачать

Література

Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мєшков В.М. Лекції з релігієзнавства. –К., 1996.

Буддизм. Словарь. –М., 1992.

Васильев М.И. История религий Востока. –М., 1983.

Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. –К., 1998.

Колодний А.М., Лобовик Б.О. Релігієзнавчий словник. –К., 1996.

Лубський В.І. Релігієзнавство. –К., 1997.

Малераб Мишель. Религии человечества. –М., 1997.

Ольденберг Г. Будда: его жизнь, учения и община. –М., 1990.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. С.А.Бублика. –К., 1998.

Тараненко В.М. Религиеведение. –Х., 1999.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. –М., 1986.

Тема 5 Іслам План

1. Виникнення та поширення ісламу.

2. Мусульманське віровчення та звичаї.

3. Головні течії ісламу.

4. Культурна роль ісламу та його місце в сучасному світі.

Вивчення проблеми виникнення ісламу у першому питанні потребує перш за все з’ясування соціально-економічних підстав розвитку арабських племен Аравійського півострова на початку VІІ ст., а також життя й особистості засновника ісламу пророка Мухаммада. Треба звернути увагу на те, що іслам значною мірою ґрунтувався на релігіях, що вже існували, головним чином на іудаїзмі та християнстві. Тому не випадково, що багато християнських й іудейських мотивів та обрядів “увійшло до мусульманської традиції”. Так іслам визнає святість об’явлень, що були дані Мусі (тобто Мойсею), Дауду (Давиду) та Ісі (Ісусу).

У житті Мухаммада (570-632 рр.) й ісламу важливе місце займає 610 рік, коли пророку почали з’являтись видіння, але особливо 622 рік – рік гіджри (переселення пророка з Мекки до Медіни), який вважається початком нової ери за мусульманським календарем. Саме в Медіні він стає не лише проповідником, а духовним та політичним лідером общини. Саме звідси починається поширення ісламу на арабські племена півострова. Після смерті Мухаммада (632 р.) територія впливу мусульманської общини, що перетворилась на державу (халіфат), дуже швидко розширяється.

При вивченні другого питання теми головним є положення про п’ять “стовпів” ісламу. Тому студентові треба з’ясувати їх зміст.

1. Сповідання віри. Символ віри дуже короткий: “Немає ніякого Бога, крім Аллаха, і Мухаммад – його посланець! Аллах – єдиний та одноосібний Бог, творець світу і господар Судного дня, а Мухаммад є його посередником”.

2. Молитва повинна виконуватися п’ять разів на добу та пов’язана з ритуальним очищенням.

3. Мусульманський піст полягає в повному утриманні протягом світлого часу доби від приймання їжі, напоїв, тютюну і т. ін. Із настанням темряви обмеження відміняються, але забороняється надмірність.

4. Податок на користь мусульман, що потребують допомоги, своєрідна милостиня.

5. Паломництво до Мекки, яке зобов’язаний, принаймні раз у житті, здійснити кожен мусульманин.

Студент має розрізняти священні книги ісламу. Святим письмом мусульман є Коран. За їх уявленням, це слова Аллаха, що безпосередньо були звернені до Мухаммада та були виголошені останнім як “пророчі одкровення”. Святим переказом ісламу є Суна – збірка переказів (хадисів). Вона містить приклади з життя Мухаммада як зразок та керування для кожного мусульманина.

Розглядаючи третє питання, студент повинен знати про основні течії ісламу, а також головні розбіжності між ними. Треба наголосити, що розмаїття в ісламі значно більше, ніж тільки розкол на сунітів та шиїтів.

Вивчаючи четверте питання, особливу увагу треба звернути на поширеність ісламу в сучасному світі. В наш час чисельність мусульман у світі сягає більше 1 млрд. В Україні іслам сповідують кримські татари.

Наприкінці вивчення даної теми необхідно зробити висновки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]