Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_ до_практПЛАНУВ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
454.14 Кб
Скачать

3.3. Розрахунок обсягів робіт за способами виконання їх будівельною технікою

№п/п

Найменування

робіт

Од.

виміру

Загальний

обсяг

робіт

Показники

Обсяги робіт, що виконуються будівельними машинами

Кран

автомоб.

10 т

Кран на

пневмо-

ходу 12 т

Башто-

вий кран

10 т

Гусенич.

кран

25 т

Наванта-жувачі

Інші

машини

5 т

Ручні

роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Вертикальне

транспортування

тис.т

Питомий норматив

Річний обсяг

2

Монтаж

будівельних

конструкцій

тис.т

Питомий норматив

Річний обсяг

3

Навантажувально-

розвантажувальні

роботи

тис.т

Питомий норматив

Річний обсяг

4

Бетонні роботи

тис.т

Питомий норматив

Річний обсяг

5

Разом

тис.т

Річний обсяг

%

Питома вага

Примітка: гр.4 заповнюється на основі таблиці 12. Питомий норматив приймається з табл.13 гр.7.

Річний обсяг = Загальний обсяг робіт *( питомий норматив /100)

Таблиця 15

3.4. Розрахунок нормативних потреб у будівельній техніці

Види робіт

Показники

Кран автомоб.

10 т

Кран на

пневмо-

ходу 12 т

Баштовий кран

10 т

Гусеничн. кран

25 т

Автонаванта-

жувач

5 т

Інші машини

5 т

1

2

3

4

5

6

7

8

Вертикальне транспортування

Річний обсяг

Річний виробіток

Потреба

Монтаж будівельних конструкцій

Річний обсяг

Річний виробіток

Потреба

Навантажувально-розвантажувальні роботи

Річний обсяг

Річний виробіток

Потреба

Бетонні роботи

Річний обсяг

Річний виробіток

Потреба

Разом

Приймається

Примітка: Річний виробіток = Питомий норматив виробітку * Вантажопідйомність;

Потреба = Річний обсяг / Річний виробіток

3.5. Розрахунок потреби в інших машинах

Інші машини вантажопідйомністю 5 т. Їх кількість вираховується за формулою

N = Qмех / В, (6)

де N – нормативна кількість інших машин;

Qмех – обсяг робіт, що виконується за допомогою інших машин – визначається як підсумок графи10 таблиці14;

В – річний виробіток.

В = Тпл * вод , (7)

де Тпл – планова річна кількість машино-змін;

Вод – змінний виробіток.

Тпл = Рр * Кзм , (8)

де Р р – річний режим роботи машини;

Кзм – коефіцієнт змінності (прирівняти 1.5).

Рр = 365 – вихідні – святкові – ремонт – інші. (9)

Кількість вихідних та святкових днів вираховується. Час перебування в ремонті прийняти =20. Інші дні простоїв

прийняти = 3.

Вод = Водгод * Кв * 8, (10)

де Водчас – годинний виробіток, визначається за довідниками (прийняти виробіток за 1 годину середньорічного робочого часу 1 т на 1 т вантажопідйомності);

Кв – коефіцієнт використання внутрішньозмінного часу (прийняти Кв=0,75).

В= Тпл * ВодГОД * V * кв * 8, (11)

де V – вантажопідйомність інших машин.

Висновок

Розділ 4. Планування потреби в людських ресурсах

Таблиця 16