Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практичні гроші.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
414.21 Кб
Скачать

Тематика рефератів:

1. Національний банк України як провідник монетарної політики.

2. Політика резервних вимог центрального банку та її значення.

3. Облікова політика центрального банку та її роль грошово-кредитному регулюванні.

4. Операції центрального банку на відкритому ринку цінних паперів.

5. Національний банк України – як орган банківського регулювання та нагляду.

6. Трансформація функцій НБУ в сучасних ринкових умовах.

7. Світовий досвід побудови інституційних моделей банківського регулювання та нагляду.

8. Умови та причини виникнення центральних банків: порівняльний аналіз.

9. Виникнення центральних банків (на прикладі однієї країни (Швеція, Англія, Японія, США, Франція тощо)) – причини і наслідки для розвитку банківської справи і грошового обігу.

10. Європейський центральний банк та його роль у реалізації Єдиної монетарної політики Європейського валютного Союзу.

Тренінгові завдання до теми 9:

3адача. Станом на 1 січня комерційний банк мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 34,2 млн. грн. у своїх касах готівкою - 4 млрд. грн. Пасиви банку на цю дату становили 126 млн. грн. Норма обов'язково резервування затверджена на рівні 15%. Визначити загальний обсяг резерву банку, вільний резерв та обов'язків резерв.

Тема 10. Комерційні банки План практичного заняття:

1.Сутність комерційних банків та їх призначення

2. Класифікація комерційних банків.

3. Принципи діяльності та функції комерційних банків.

4. Пасивні операції комерційного банку.

5. Активні операції комерційного банку

Питання для самоконтролю:

1. Що таке комерційний банк? За якими ознаками класифікуються комерційні банки? 2. Які функції виконують комерційні банки? 3. Охарактеризуйте операції комерційних банків. У чому сутність пасивних і активних операцій банків? 4. Охарактеризуйте склад власного капіталу комерційного банку.

5. Як відбувається формування статутного фонду комерційного банку?

6. З чого складаються депозитні ресурси комерційних банків? 7. Що належить до позичених коштів комерційних банків? 8. На яких умовах здійснюється банківське кредитування позичальників? 9. Що таке ліміт кредитування і кредитна лінія? 10. Що таке кредитний ризик? Які існують засоби запобігання кредитному ризику? 11. Які існують форми забезпечення повернення кредиту? Яким вимогам повинно відповідати забезпечення кредиту? 12. Що таке кредитоспроможність позичальника? Як її можна визначити? 13. Що таке банківські інвестиції? Які ризики притаманні банківським інвестиціям? 14. Дайте визначення банківських послуг. За якими ознаками класифікуються банківські послуги?

15. Історія походження та розвитку комерційних банків

16. Універсальні комерційні банки, їх операції та функції.

17. Спеціалізовані комерційні банки, особливості їх діяльності.

18. Порядок реєстрації комерційного банку.

19. Ліцензування банківської діяльності.

20. Організаційна структура та управління комерційним банком.

Тематика рефератів:

1. Інвестиційні банки та особливості їх діяльності.

2. Іпотечні банки: призначення та основні принципи діяльності.

3. Клірингові банки: сутність та призначення.

4. Ощадні банки: основи організації та специфіка діяльності.

5. Експортно-імпортні банки, сутність, призначення та основні операції.

6. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів у комерційному банку.

7. Характеристика послуг комерційного банку.

8. Розвиток банківської справи в період середньовіччя (5-15 ст).