Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практичні гроші.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
414.21 Кб
Скачать

Тематика рефератів:

1. Інфляція – як монетарний феномен

2. Особливості розвитку інфляції в Україні.

3. Гіперінфляція, її причини та наслідки.

4. Грошова теорія інфляції.

5. Грошові реформи та їх класифікація

6.Особливості проведення грошової реформи в Україні.

7. Революція цін 1540-1640 рр. та її наслідки для економіки європейських країн.

8. Ефективність грошово-кредитної політики в умовах режиму інфляційного таргетування: вітчизняний та зарубіжний досвід.

9. Таргетування інфляції – стратегічний напрямок грошово-кредитної політики України

10. Інфляція та діяльність Національного банку України у стабілізації грошового обігу.

Тренінгові завдання до теми 4:

Приклад 1

Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 560 млрд грн, при чому вона здійснила 7 оборотів, фізичний об­сяг ВВП становив 600 млрд од.

Протягом звітного року грошова маса зросла на 50 %, при­швидшення її оборотності склало 2 обороти, фізичний обсяг ВВП в порівнянні з попереднім роком зріс на 6 %.

Розв'язок.

Інфляція цін - їх зростання - спостерігається внаслідок пору­шення закону грошового обігу в бік перевищення обсягу фак­тичної грошової маси над об'єктивно необхідним:

Мфн

Причому виходячи з рівняння І. Фішера

Мн = P*Q/V

Якщо рівновага порушується внаслідок перевищення темпів зростання грошової маси в обороті над темпами росту ВВП, то зростають ціни для її відновлення.

Темп інфляції розраховуємо за формулою:

де Рзв - рівень цін звітного періоду; Р6 - рівень цін базового періоду.

З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін звітного та базового (попереднього) років:

Відповідь: очікуваний темп цінової інфляції 81,78 %.

Приклад 2

Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 45 %, швидкість обігу грошей сповіль­нилась на 9 %, а приріст фізичного обсягу ВВП склав 10 %.

Розв'язок.

Приймаємо показники попереднього року за одиниці, тоді:

Мзв=1+ 45 % = 1,45;

V зв = 1 - 9 % = 0,91;

Q зв = 1+ 10 % = 1,1.

З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін звітного року:

Відповідь: темп інфляції становить 20 %.

Приклад 3

ВВП звітного року становить 140 млрд грн, причому фізичний його обсяг- 28 млрд од., швидкість обігу грошей 7 оборотів за рік. Сума податкових надходжень до бюджету складає 20 % від ВВП і становить 75 % дохідної частини бюджету, сума видатків з бюджету складає 40 млрд грн.

Визначте темп інфляції, якщо дефіцит державного бюджету був повністю покритий за рахунок емісії нових грошових знаків.

Розв'язок

Покриття дефіциту державного бюджету за рахунок емісії нових грошових знаків - безпосередня причина цінової інфляції. Для визначення темпу інфляції необхідно порівняти середній рівень цін до та після емісії.

З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін до емісії:

М V = Р Q = ВВП.

Для знаходження середнього рівня цін після емісії, на величину якої зросте обсяг грошової маси, знаходимо дефіцит державного бюджету, що був повністю покритий за рахунок цієї емісії.

Дефіцит державного бюджету = Видатки - Доходи.

Видатки = 40 млрд грн.

Розраховуємо величину доходів державного бюджету.

Податкові надходження = 20 % ВВП = 0,2 * 140 = 28 (млрд грн).

Доходи = 28 - 100 % / 75 % = 37,3 (млрд грн).

Дефіцит державного бюджету = 40 - 37,3 = 2,7 (млрд грн).

Отже, зростання грошової маси в обороті складе 2,7 млрд грн.

З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін після емісії:

Відповідь: очікуваний темп інфляції 13,6 %.