Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
підручник - 4278.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
635.39 Кб
Скачать

Тема 6. Валютний ринок та валютні системи Програмна анотація та ключові питання лекції

Сутність та види валют. Конвертованість валют. Поняття валюти та валютних цінностей. Національна валюта, іноземна валюта та колективна валюта. Види валют. Конвертовані та неконвертовані валюти. Зовнішня і внутрішня конвертованість.

Валютні відносини. Характеристика валютних відносин. Учасники валютних відносин. Формування валютних відносин в Україні.

Валютний курс. Сутність та функції валютного курсу. Фактори впливу на валютний курс. Види валютних курсів. Купівельна спроможність валюти. паритет купівельної спроможності валют та методика його визначення. Котирування валют. Пряме і непряме котирування. Методи регулювання валютного курсу.

Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку. Сутність, призначення валютного ринку. Класифікація валютних ринків. Суб’єкти валютних ринків. Види операцій на валютному ринку. Валютні ф’ючерси. Валютні опціони.

Валютні системи. Формування валютної системи України. Сутність валютної системи та її головні завдання. Національна валютна система та її складові елементи. Світова валютна система та її елементи. Етапи розвитку світової валютної системи.

Валютна політика та валютне регулювання. Сутність та цілі валютної політики. Валютне регулювання та його методи. Сутність дисконтної політики. Девізна політика. Валютна інтервенція. Сутність валютних обмежень. Валютний контроль та особливості його здійснення.

Платіжний баланс країни та золотовалютні резерви. Сутність та особливості побудови платіжного балансу. Основні розділи платіжного балансу. Активний і пасивний платіжний баланс. Основні чинники, що впливають на стан платіжного балансу. Заходи щодо усунення диспропорцій платіжного балансу.

Завдання для підготовки до практичного заняття

Опрацьовуючи тему, слід звернути увагу на те, що основним елементом зовнішньоекономічної діяльності є валютні відносини, які виникають при функціонуванні грошей у міжнародному обороті. На світовому ринку економічні зв'язки безпосередньо залежать від розвитку поділу праці й формування спеціалізації та кооперування виробництва, завдяки цьому формуються такі об’єктивні взаємозалежності та взаємо доповнення національних економік, за яких вони втрачають свою особливість і самостійність. Так вони перетворюються на інтегральні частини єдиного структурно цілісного міжнародного економічного організму.

Лише за умови функціонування на світовому ринку загального, інтернаціонального, за змістом вартісного еквівалента можлива реалізація еквівалентності міжнародного обміну товарів та послуг. Гроші реалізують себе у функціях світових грошей, коли вони обслуговують міжнародні економічні відносини і використовуються як міжнародна розрахункова одиниця чи міжнародний засіб обігу і платежу. Функціональною формою останніх є валюта.

Завдяки своїм якостям золото виступало в ролі світових грошей протягом тривалого часу. Базою вартісних відносин була національна вартість, що формувалася в межах кожної країни, але золото поступово втратило свої монетарні функції. Спочатку відбулася демонетизація золота на рівні функціонування національних грошей, а з часом і міждержавних відносин. Змінюється природа і функціональна роль світових грошей: вони перетворюються на самостійну грошову реформу і стають матеріальним носієм інтернаціональної вартості. Національні гроші втрачають свою самостійність при обслуговуванні міжнародних відносин, але продовжують виконувати весь комплекс функцій, пов’язаних з обслуговуванням обігу товарів і послуг на внутрішньому ринку.

Головною метою світових грошей є виконання функції інтернаціональної міри вартості, за нею порівнюються не безпосередньо вартість окремих товарів, а купівельні спроможності національних валют. Таким чином, вони поєднують національні грошові знаки вартості.

Характеристика і режими валютних курсів наведені в таблиці 5. Види валютних курсів показані на рис. 7. Слід звернути також увагу на класифікацію валюти (рис. 8) та валютних ринків (рис. 9).

Таблиця 2