Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_lektsy_IUK.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте історичний розвиток змісту поняття „культура” від найдавніших часів до сьогодення.

 2. Хто першим вжив слово „культура” у гуманітарному значенні?

 3. Назвіть найважливіші складові матеріальної та духовної культури.

 4. Охарактеризуйте основні форми культури.

 5. Розкрийте сутність пізнавальної, світоглядної, комунікативної, нормативно-регулючої, інтегративної функцій культури.

 6. Дайте визначення поняттю „мистецтво”.

 7. Перерахуйте основні види мистецтва.

 8. Дайте визначення поняттю „стиль мистецтва”.

 9. Назва якого мистецького стилю дослівно у перекладі означає „дивний”, „чудернацький”, „примхливий”, „вигадливий”?

 10. Назвіть основні риси модернізму.

Тестові завдання

1. Хто першим вжив слово “культура” у гуманітарному значенні?

  1. Катон Старший;

  2. Ціцерон;

  3. Дж. Віко;

  4. С.Пуфендорф.

2. Який учений уперше вжив слово “культура” як самостійний термін?

  1. Катон Старший;

  2. Ціцерон;

  3. Дж. Віко;

  4. С.Пуффендорф.

3. Які складові є провідними у системі духовної культури:

  1. мова, житло, етика, освіта, релігія, наука, техніка, обряди;

  2. знаряддя праці, їжа, техніка, житло, комунікації, транспорт;

  3. право, мораль, політика, мова, освіта, транспорт, наука, техніка;

  4. мова, наука, освіта, право, етика, релігія, мистецтво, звичаї, обряди.

4. Яка функція культури реалізується через систему цінностей і норм, що служать регуляторами суспільних відносин?

a. інтегративна;

b. комунікативна;

c. пізнавальна;

d. світоглядна.

5. Хто увів у науковий обіг термін “маскульт”?

a. В.Парето;

b. Г.Моска;

c. Х.Ортега-і- Гассет;

d. Д.Макдональд.

6. Яка культурна форма характеризується легкістю сприйняття, спрощеністю, загальнодоступністю?

     1. етнічна культура;

     2. елітарна культура;

     3. масова культура;

     4. народна культура.

7. Які види мистецтва належать до образотворчого?

  1. музика, поезія, хореографія;

  2. живопис, скульптура, графіка;

  3. кіно, театр, телебачення;

  4. архітектура, живопис, скульптура.

8. Які три мистецькі стилі припадають на середньовічну добу?

  1. відродження, бароко, рококо;

  2. класицизм, ампір, еклектизм;

  3. еклектизм, модерн, модернізм;

  4. візантійський, романський, готичний.

9. Який стиль мистецтва характеризується надмірним декором, нестриманною розкішю, пафосом, контрастністю, динамічністю образів, прагненням величі й пишності, асиметрією конструкцій?

  1. візантійський стиль;

  2. стиль бароко;

  3. класицизм;

  4. еклектизм.

10. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, що характеризують різні культурні форми:

1 культура, яка поєднує в собі особливості поведінки і побуту, спосіб мислення, традиції і звичаї народу та не включає імпортних зразків

a національна культура

2 кращі ідеї, форми, зразки технологій, художньо-поетичної творчості, наукової, виробничої діяльності, єдині способи світовідчуття, світорозуміння, вироблені багатьма народами та поколіннями

b регіональна культура

3 культура, своєрідність якої визначається географічними, економічними, соціальними, культурно-історичними особливостями території

c світова культура

4 культура, яка визначає загальний рівень розвитку конкретного суспільства і виступає як специфічна система норм, цінностей, що відрізняють одне суспільство від іншого

d етнічна культура

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]