Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Podatki_-_PS_T_7.ppt
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
235.01 Кб
Скачать

3.Порядок визначення ПДВ.

Податковим кодексом України для

визначення ПДВ введено такі поняття:

“податкове зобов’язання”;

“податковий кредит”;

“податковий період”.

Податкове зобов’язання – це загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді.

Датою виникнення податкових зобов'язань з поставки товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

- або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти – дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої – дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, яка обслуговує платника податку;

- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Податковий кредит

це сума податку, яка сплачена (нарахована) платником податку в звітному періоді у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (послуг) з

метою їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності та придбанням (спорудженням) основних фондів (необоротних активів) із метою подальшого використання у виробництві та поставці товарів (послуг) для операцій, що оподатковуються в межах господарської діяльності.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит

вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів із банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунка (товарного чека) – у разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Для операцій із ввезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) - це дата сплати податку за податковими зобов’язаннями.

Податковим періодом з ПДВ є:

календарний місяць; або

календарний квартал,

в залежності від обсягу оподатковуваних операцій платника податку за минулі 12 календарних місяців.

Коригування суми ПДВ

Компенсація на користь платника податку - постачальника

 

зменшується

 

 

збільшується

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постачальник

зменшує суму податкових зобов’язань за наслідками податкового періоду, протягом якого було проведено перерахунок і надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого податку

Отримувач

Постачальник

Отримувач

– зменшує суму

збільшує суму

збільшує суму

податкового кредиту,

податкових

податкового кредиту

якщо його було

зобов’язань за

за наслідками такого

зареєстровано як

наслідками

податкового періоду,

платника ПДВ на

податкового періоду,

якщо його було

дату проведення

протягом якого було

зареєстровано як

коригування

проведено

платника ПДВ на

 

перерахунок, і

дату проведення

 

надсилає отримувачу

перерахунку

 

розрахунок

 

 

відкоригованого

 

 

податку

 

Порядок обчислення ПДВ

Обчислення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету (відшкодуванню з бюджету) за підсумками податкового періоду здійснюється у такому порядку:

ПДВ = ПЗ – ПК, де

ПЗ – податкове зобов'язання звітного періоду;

ПК – податковий кредит звітного періоду.

Важливо знати:

Якщо різниця між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту за звітній період має від’ємне значення, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку за попередні звітні періоди, а при його відсутності – зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Якщо у наступному податковому періоді сума податку до сплати в бюджет також має від’ємне значення, частина такого від’ємного значення, що дорівнює сумі податку, фактично сплаченій платником у попередньому податковому періоді постачальникам товарів (послуг), підлягає бюджетному відшкодуванню.

період

ПЗ < ПК

Від’ємне значення ПДВ

ураховується в зменшення податкового боргу попередніх періодів

зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (за відрахуванням суми, що спрямована на погашення боргу попередніх періодів)

ІІ податковий період

ПЗ > ПК

Позитивне значення ПДВ

ПДВ до плати в бюджет

ПЗ < ПК

Від’ємне значення ПДВ

від’ємне

 

зараховується до

значення

 

складу податкового

 

кредиту наступного

І податкового

 

 

податкового періоду

періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає відшкодуванню в частині

сплаченого постачальникам ПДВ у складі

вартості товарів (послуг)

Платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну, яка має містити певну інформацію:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дату виписування податкової накладної;

в) повну або скорочену назву, зазначену в статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);

д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;

е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об’єм);

є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача;

ж) ціну поставки без урахування податку;

з) ставку податку та відповідну суму податку в цифровому значенні;

д) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.