Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Podatki_-_PS_T_7.ppt
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
235.01 Кб
Скачать

МОДЕЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Будь яка особа, яка:

проводить господарську діяльність і добровільно реєструється як платник ПДВ;

зареєстрована, чи підлягає реєстрації як платник ПДВ

імпортує товари на територію України у обсязі, що перевищує норму безмитного ввезення

на яку покладається дотримання вимог митних режимів

Податкова декларація

Податкове зобов'язання

сума ПДВ, отримана від

-

Податковий кредит

сума ПДВ, сплачена продавцям і підтверджена податковою накладною чи митною декларацією

=

+ ПДВ сплачується до бюджету

-ПДВ відшкодовується

збюджету

Суб’єкт

оподаткува ння (ст.

180)

Порядок

визначенн

я

(ст. 200)

Об’єкт

оподаткуван

ня (ст. 185)

ПДВ – форма вилучення частини доданої вартості, що створюється на всіх стадіях виробництва

постачання товарів та послуг на митній території України

імпорт (експорт) товарів та послуг

постачання товарів до (з під) митного режиму

постачання послуг з міжнародних перевезень

20% до 2014

17% - з

Ставка 01..01. 2014

податку (ст. 193)

0%

Податкови й період (ст. 202)

Строки

Строки

сплати

подачі

(ст. 203)

звітності

(ст. 203)

 

Протягом 10 днів після

 

До 20 числа місяця чи

граничного строку подачі

 

кварталу, наступного за

декларації

 

звітним

 

 

 

Календарний місяць

Календарний квартал

(для платників, які мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток)

2. Елементи податку на додану вартість: платники,

об’єкт та база оподаткування, ставки

(Ст. 180) Платником ПДВ є будь-яка особа, що:

провадить господарську діяльність і добровільно реєструється як платник ПДВ;

зареєстрована, чи підлягає реєстрації як платник ПДВ;

імпортує товари на територію України у обсязі, що перевищує норму безмитного ввезення на яку покладається дотримання вимог митних режимів;

веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном;

проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;

уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку (ст. 181)

181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12

календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник

податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням

вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім

особи, яка є платником єдиного податку.

181.2. Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів

без реєстрації як платники такого податку.

Порядок реєстрації платників ПДВ (Ст.183)

Реєстраційна заява платника ПДВ подається:

не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій;

при добровільній реєстрації - не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду;

при переході зі спрощеної системи - одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ видається протягом 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви

Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, вважається платником ПДВ з першого числа місяця, що настає за місяцем,

вякому досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у Ст.181, без права на віднесення сум податку до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації в якості платника ПДВ;

ДПА України щодекади оприлюднює на своєму веб-сайті:

дані з реєстру платників ПДВ із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, дати початку його дії;

дані про анульовані свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.

Особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником ПДВ як інша новоутворена особа

Платнику ПДВ присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.

Анулювання реєстрації платника ПДВ відбувається за умов: (Ст. 184)

платник податку прийняв рішення про припинення та затвердив ліквідаційний баланс;

платник податку - фізична особа, померла або обмежено її цивільну дієздатність;

платник податку реєструється як платник єдиного податку без сплати ПДВ;

установчі документи платника податку визнані рішенням суду недійсними;

платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає органу державної податкової служби декларації з ПДВ;

обсяг постачання платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50% загального обсягу постачання;

закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію платником ПДВ;

в ЄДРПОУ наявний запис про відсутність юридичної (фізичної) особи за її місцезнаходженням;

платник податку ліквідується за рішенням суду;

подання заяви платником податку про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою 300000 грн.

 

Місце постачання товарів та послуг (Ст.186)

 

Місце

 

Місце постачання послуг:

 

постачання

 

 

товарів:

Місце фактичного постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном, а саме:

 

фактичне

а) послуг, що є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська

 

місцезнаходже

обробка товарів та інші аналогічні види послуг;

 

 

 

б) послуг із проведення експертизи та оцінки рухомого майна;

 

 

 

ння товарів на

 

 

 

в) послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і

 

момент їх

напоїв, призначених для споживання;

 

 

 

постачання

г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов’язані з

 

місце, де

рухомим майном;

 

у тому числі що будується, для тих

 

актичне місцезнаходження нерухомого майна

 

 

товари

Ф

 

,

 

 

перебувають на

послуг, які пов’язані з нерухомим майном:

 

 

 

час початку їх

а) послуг агентств нерухомості;

 

 

 

перевезення

б) послуг з підготовки та проведення будівельних робіт;

 

 

 

або

в) інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується;

 

пересилання

Місце фактичного надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту,

 

місце, де

розваг або інших подібних послуг,

 

 

 

провадиться

Місце реєстрації отримувача послуг:

 

 

 

складання,

 

 

 

монтаж чи

а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права

 

встановлення

інтелектуальної власності;

 

 

 

б) рекламні послуги;

 

 

 

пункт

 

 

в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні

 

відправлення

та інші подібні послуги консультаційного характеру;

 

 

 

пасажирського

ґ) надання персоналу;

 

 

 

транспортного

д) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;

 

є) телекомунікаційні послуги;

 

 

 

засобу в межах

 

 

 

ж) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;

 

 

 

митної

и) надання посередницьких послуг;

 

 

 

території

і) надання транспортно-експедиторських послуг.

 

 

 

України

 

 

 

 

Місце реєстрації постачальника (крім випадків, зазначених вище)

Дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ (Ст.187)

Визначається за правилом першої події:

а) дата зарахування коштів на банківський рахунок платника ПДВ, або дата оприбуткування коштів у касі платника ПДВ, або дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника ПДВ;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником ПДВ

При постачанні з використанням торговельних автоматів або іншого подібного устаткування:

а) що не передбачає наявності касового апарата: дата виймання з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки;

б) з використанням жетонів, карток або інших замінників національної валюти: дата постачання таких жетонів, карток або інших замінників національної валюти

При постачанні з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків:

дата, що засвідчує факт постачання платником ПДВ товарів/послуг покупцю

Для операцій фінансової оренди (лізингу):

дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу)

При ввезенні товарів на митну територію України

дата подання митної декларації для митного оформлення

При виконанні довгострокових договорів (контрактів)

дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).

Визначення бази оподаткування ПДВ (Ст.188)

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається, виходячи з:

їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до Ст. 39 ПК;,з урахуванням загальнодержавних податків та зборів;

без врахування ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених

з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з:

їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів,

з урахуванням акцизного податку та ввізного мита,

без врахування ПДВ, що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом.

При постачанні товарів/послуг за регульованими цінами (тарифами):

база оподаткування визначається, виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами).

При постачанні необоротних активів:

база оподаткування визначається, виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання.)

При постачанні товарів за договорами фінансового лізингу:

базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об’єкту лізингу

Визначення бази оподаткування ПДВ (Ст.189)

При постачанні товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою їх вартості:

база оподаткування визначається, виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайних цін

При не поверненні у строк більше ніж 12 календарних місяців зворотної тари:

вартість такої тари включається до бази оподаткування отримувача

При постачанні вживаних товарів (комісійній торгівлі), що придбані в осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ:

базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку

Для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління:

базою оподаткування є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому Ст. 188

При постачанні товарів за договорами фінансового лізингу, які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник ПДВ у зв’язку з невиконанням умов такого договору:

базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.

При розрахунках у формі простого або переказного векселя, або інших боргових інструментів:

базою оподаткування є договірна вартість без урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя,за процентними векселями - така договірна вартість, збільшена на суму процентів, нарахованих або

таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

на номінал векселя, у тому числі без урахування дисконтів або з урахуванням процентів, податкові зобов’язання не нараховуються.

При умовному постачанні товарів:

базою оподаткування є звичайна ціна відповідних товарів чи необоротних активів.

Приклад:

Підприємство, що зареєстроване як платник ПДВ, придбало товар у фірми – нерезидента для використання його в господарській діяльності. Вартість товарів, зазначена у митній декларації, 3000 дол. США. Сума мита, що сплачена під час митного оформлення товарів, 300 дол. США. Обмінний курс НБУ на дату перерахунку – 8 грн. за 1 дол. США.

1. Визначаємо базу оподаткування ПДВ у національній валюті:

(3000 + 300) х 8 = 26400 (грн.)

2. Визначаємо суму ПДВ, що підлягає сплаті у зв’язку з імпортом товарів:

26400 х 20% = 5280 (грн.)

100

У подальшому сплачена сума ПДВ підлягає віднесенню до податкового кредиту звітного періоду.