Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Podatkova_sistema_DKR_PS_2012_dlya_EP.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
215.04 Кб
Скачать

Додаткова література

 1. Багрій О.О. Теоретичні основи оподаткування нерухомого майна//Формування ринкових відносин, 2010. -3. – С. 10-16.

 2. Данілов О.Д., Ходаківська В.П. та інші Оподаткування фінансових установ: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

 3. Данилов А. Д., Налоговая система в условиях экономического спада//Економіка та держава, 2010. -№ 3. – С. 32-36.

 4. Єфіменко Т.І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи//Фінанси України., 2010. -12. – С. 3-11.

 5. Загородній А.Г., Єлисєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності. – Л.: Центр Бізнес-Сервісу, 2003. – 152 с.

 6. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000. – 639с. – ( Экономика. Финансы. Право.).

 7. Кучерявенко М.П. Курс податкового права: У 6 т.: Генезис податкового регулювання: У 2 ч.– Х. : Легас, 2002.

 8. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 487 с.

 9. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: [моногр.] / Л. В. Лисяк– К.: ДННУ АФУ, 2009. – 600 с.

 10. Соколовська А.М. Податкова система України: Теорія та практика становлення. – К.: НДФІ, 2004. – 372с.

 11. Суторміна В.М. та інші. Держава – податки – бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. – К.: Либідь, 1992. – 328с.

 12. Фіксований сільськогосподарський податок//Вісник податкової служби, 2011. -№4. – С. 23-24.

 13. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. К.: Інститут економіки НАН України, 2000.-218с.

 14. Юшко С. В., Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування//Фінанси України, 2009. -№ 11. – С. 63-72.

 15. Сайт ДПА України: http: //www.sta.gov.ua.

Додаток 1

Тестові завдання

Варіант 1

1. Податкове законодавство України складається з:

а) Конституції України, Податкового кодексу України та Господарського кодексу України;

б) Конституції України, Податкового кодексу України та Кримінального кодексу України;

в) Конституції України, Податкового кодексу України та Митного кодексу України.

2. Загальнодержавні податки та збори – це:

а) податки та збори, які є обов’язковими до сплати на усій території України;

б) податки та збори, які є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

в) правильно на відповідь відсутня.

3. Чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суму податкової знижки такого звітного року, є:

а) об’єктом оподаткування;

б) базою оподаткування;

в) одиницею бази оподаткування.

4. Об’єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу є:

а) легковий автомобіль, обладнаний електродвигуном;

б) зернозбиральний комбайн;

в) автомобіль швидкої медичної допомоги.

5. Заробітна плата шахтарів та працівників, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою:

а) 0%;

б) 5%;

в) 10%.

Варіант 2

1. До прямих податків належать:

а) податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, мито;

б) єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, плата за землю;

в) акцизний податок, податок на прибуток підприємств, екологічний податок.

2. Податок – це:

а) обов’язків безумовний платіж до відповідного бюджету;

б) обов’язків платіж до відповідного бюджету, що справляється з умовою отримання спеціальної вигоди;

в) обов’язків платіж до Державних цільових фондів.

3. Якщо згідно з діючим законодавством звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, податкову звітність до ДПІ необхідно подати:

а) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду;

б) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду;

в) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

4. Платниками податку на прибуток підприємств є:

а) резиденти – юридичні особи, які провадять господарську діяльність на території України;

б) нерезиденти, що отримують доходи в Україні та мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) підприємства залізничного транспорту, які отримують прибуток тільки від основної діяльності залізничного транспорту.

5. Об`єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є:

а) вартість путівки, надана найманому працівнику безкоштовно професійною спілкою;

б) допомога по вагітності та пологах;

в) премія з фонду матеріального заохочення підприємства.

Варіант 3

1. Місцеві податки та збори – це:

а) податки та збори, які є обов’язковими до сплати на усій території України;

б) податки та збори, які є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

в) правильно на відповідь відсутня.

2. Якщо згідно з діючим законодавством звітний (податковий) період дорівнює календарному року, податкову звітність до ДПІ необхідно подати:

а) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду;

б) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду;

в) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

3. Від’ємне значення суми ПДВ, отриманої за звітний податковий період, враховується:

а) у зменшення суми податкового боргу наступного звітного періоду;

б) до складу податкового кредиту наступного звітного періоду;

в) у зменшення суми податкового боргу, а за відсутності боргу – зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду.

4. За рішенням сторін договору у звітному періоді підприємством була сплачена пеня. Сплачену суму слід віднести:

а) на собівартість;

б) на рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства;

в) до складу витрат.

5. До місцевих податків належать:

а) податок на прибуток підприємств та акцизний податок;

б) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиний податок;

в) податок на доходи фізичних осіб та екологічний податок.

Варіант 4

1. Податкова система – це:

а) сукупність окремих ланок фінансових відносин, за допомогою яких держава формує і розподіляє централізовані фонди грошових ресурсів;

б) сукупність загальнодержавних податків і зборів , що справляються в установленому Податковим кодексом порядку;

в) сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів , що справляються в установленому Податковим кодексом порядку.

2. На суму недоїмки по податку на додану вартість нараховується пеня у розмірі:

а) 0,2%;

б) 0,3%;

в) 120% облікової ставки HБУ.

3. Платниками податків є:

а) фізичні особи, які мають, одержують об’єкти оподаткування або провадять діяльність, що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів;

б) юридичні особи, які мають, одержують об’єкти оподаткування або провадять діяльність, що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів;

в) фізичні особи та юридичні особи, які мають, одержують об’єкти оподаткування або провадять діяльність, що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів.

Соседние файлы в папке учеба