Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Podatki_-_Podatok_na_pributok_pidpriyemstv.ppt
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.72 Mб
Скачать

Характеристика ставок податку на прибуток підприємств

 

 

Номер

 

Р.XX

Об’єкт оподаткування,

статті,

 

 

пункту,

Термін дії

Ставки податку

до якого

підпункту,

ставки

на прибуток, %

застосовується ставка

що

податку

 

податку

регламентує

 

 

 

 

ставку

 

 

 

податку ПКУ

 

 

ОСНОВНА СТАВКА:

 

16 %

Прибуток, який визначається

151.1

З 1 січня 2014 р.

відповідно до пп. 134.1.1 п.

 

134.1 статті 134 Кодексу

 

 

СТАВКИ ПОДАТКУ НА ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД:

23 %

21 %

19 %

 

 

з 1 квітня 2011

 

 

року по 31 грудня

 

 

2011

 

 

з 1 січня 2012

Прибуток, який визначається

пункт 10

року по 31 грудня

2012

відповідно до пп. 134.1.1 п.

розділу ХХ

 

134.1 статті 134 Кодексу

з 1 січня 2013

 

 

 

року по 31 грудня

 

 

2013

Характеристика додаткових ставок податку на прибуток підприємств

Ставка податку Об’єкт оподаткування

 

1. Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1

 

п. 134.1 статті 134 Кодексу

 

2. Суми, що перераховуються страховиками у межах

0 %

договорів страхування або перестрахування ризиків, у

тому числі страхування життя на користь нерезидентів

 

3. Прибуток від страхової діяльності з довгострокового

 

страхування життя та пенсійного страхування в межах

 

недержавного пенсійного забезпечення

4 %

Суми, що перераховуються страховиками у межах

договорів страхування або перестрахування ризиків, у

 

тому числі страхування життя на користь нерезидентів

6 %

Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту

за договорами фрахту

 

Суми, що перераховуються страховиками в інших

12 %

випадках у межах договорів страхування або

перестрахування ризиків ніж, ті, що зазначені у ст. 160

 

Кодексу

15 %

Отриманий нерезидентом дохід з джерелом його

походження з України від провадження господарської

діяльності

20 %

Суми виплат резидентом на користь нерезидента за

виробництво та/або розповсюдження реклами про такого

резидента

Стаття ПКУ

154.6

160.6 (абзац 2, 4)

151.2 та 156.2.2

160.6 (абзац

3)

160.5

160.6 (абзац

5)

160.2

160.7

Податкові періоди та звітність з податку на прибуток

Базові звітні (податкові)

Строки подачі по завершенню

періоди

звітного періоду

календарний квартал

40 календарних днів

календарне півріччя

40 календарних днів

три квартали

40 календарних днів

календарний рік

60 календарних днів

!152.9. Для цілей розділу III використовуються такі податкові періоди: календарні квартали, півріччя, три квартали, рік.

!Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний, святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (49.20).

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 152

 

Порядок обчислення податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка

Х

Податкова

=

Сума

податку

база

податку на

 

 

 

 

прибуток

Податкова база: грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування

 

 

Собівартість реалізованих

 

Сума доходів

-

товарів, виконаних робіт,

 

наданих послуг та сума інших

 

звітного

 

періоду

 

витрат звітного податкового

 

 

періоду

 

 

 

16

 

 

 

Ст. 135.

Доходи,

що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування

п. 135.1

- доходи

 

операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 135.5

- інші доходи

Ст. 136.

доходи,

що НЕ враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування

п. 136.1.1.

п. 136.1.2.

п. 136.1.3 - 23

 

 

 

 

Суми попередньої оплати

Суми ПДВ, отримані платником

Компенсація прямих

в рахунок оплати товарів,

втрат, суми коштів надміру

виконаних робіт,

 

податку на додану вартість,

 

сплачених податків,

наданих послуг

 

нарахованого на вартість продажу

а також суми відшкодування

 

товарів, виконаних робіт,

 

 

 

наданих послуг

 

немайнової шкоди за рішенням

 

 

 

 

Європейського суду, та ін.

 

 

 

 

17

 

Доходи операційної діяльності,

 

що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування:

п. 135.1

 

 

 

дохід від реалізації товарів,

Дохід від операційної

 

діяльності визнається

 

виконаних робіт, наданих послуг

 

в розмірі договірної

 

 

 

 

(контрактної) вартості

 

дохід банківських установ:

 

п. 135.4.2

а) процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі за

 

 

кореспондентськими рахунками) та цінними паперами, придбаними банком;

 

б) комісійні доходи;

 

 

в) прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами;

 

г) прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти

 

та банківських металів;

 

 

д) інші доходи банківських установ.

 

 

 

18

п. 135.5

Інші доходи,

 

 

 

 

що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування:

- доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів; - доходи від операцій оренди/лізингу;

- суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;

- вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді;

суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду;

суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду;

інші доходи платника податку за звітний податковий період.

19

Ст. 138.

Витрати,

що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування

витрати

інші витрати

операційної діяльності

 

Ст. 139.

Витрати,

що НЕ враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування

витрати, не пов’язані

з провадженням

господарської діяльності

суми попередньої

Інші витрати

оплати товарів,

робіт, послуг

 

20

п. 138.1.1.

Склад операційних витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування:

собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати

беруться для визначення об’єкта оподаткування;

витрати банківських установ:

- процентні витрати за кредитно-депозитними операціями, в тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання, цінними паперами власного обігу;

- комісійні витрати, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами,

операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління;

-від’ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;

-витрати з придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);

- витрати, пов’язані з реалізацією заставленого майна;

- інші витрати банківських установ.

21

п. 138.10.1.

п. 138.10.2.

Загальновиробничі

Адміністративні витрати,

Витрати

спрямовані на

(Виключено )

обслуговування та

 

управління підприємством

Інші витрати звичайної

діяльності

Інші витрати,

що враховуються при визначенні об’єкта

оподаткування

Витрати на збут, які включають витрати,

пов’язані з реалізацією

товарів, виконаних робіт, наданих послуг

п. 138.10.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 138.10.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 138.10.5.

п. 138.10.4.

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямих

 

 

 

Прямих витрат на

 

 

матеріальних

 

 

 

оплату праці

 

 

витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 138.8.1

Ст. 138.8.

 

 

Ст. 138.8.2

Собівартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виготовлених та

 

 

 

 

Загальновиробничих

 

реалізованих товарів,

 

 

 

 

 

 

 

виконаних робіт,

 

 

 

 

витрат

 

наданих послуг

 

 

 

 

 

складається з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інших прямих витрат звичайної діяльності

п. 138.8.9.

Вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів…

Ст. 138.8.5.

Амортизації

виробничих

основних засобів та

нематеріальних

активів

23

п. 138.8.5.

Загальновиробничі витрати:

а) витрати на управління виробництвом б) амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення; г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну

оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інших послуг з утримання виробничих приміщень; е) витрати на обслуговування виробничого процесу;

є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства; ж) суми витрат, пов’язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем

якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу, встановленим вимогам відповідно до Закону України “Про підтвердження відповідності”; з) суми витрат, пов’язаних з розвідкою /дорозвідкою та облаштуванням

нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов’язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації);

и) інші загальновиробничі витрати.

24