Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Тематика і методичні рекомендації до написання курсових робіт.2011.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
287.74 Кб
Скачать

Зразок титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія курсова робота

з дисципліни __________________________________________________________________

Тема роботи: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Виконав(ла) магістр курсу ____________________________ групи

_______________________________________________ _____________

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Оцінка _______________________

Науковий керівник_____________________________ _______________

(підпис)

Дніпропетровськ – 20__

Додаток Б

Зразок аркуша з завданням

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Кафедра___________________________________________________________

Дисципліна ________________________________________________________

Спеціальність ______________________________________________________

Курс___________група_________________________семестр _______________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу магістра

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Строк подачі магістром закінченої роботи ______________________________

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу_________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання_______________________________________________

Додаток В

Зразок календарного плану календарний план

п.п.

Назва етапів курсової роботи

Строк виконання

етапів роботи

Примітка

1

2

3

4

Магістр _________________________

(підпис)

Керівник_________________________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

“_____”____________________ 20__ р.

Додаток Д