Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Тематика і методичні рекомендації до написання курсових робіт.2011.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
287.74 Кб
Скачать

7.Список рекомендованих джерел до написання курсової роботи

Основна література:

 1. Конституція України. - К.: 1996 р.

 2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

 3. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92-IV зі змінами та доповненнями.

 4. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями.

 5. Закон України «Про державну податкову службу України» від 04.12.1990 р. №509-XII зі змінами та доповненнями.

 6. Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 05.02.1992р. №2097-ХІІ зі змінами та доповненнями.

 7. Закон України “Про митний тариф України” від 05.04.2001р. №2371-ІІІ зі змінами та доповненнями.

 8. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464-VI.

 9. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 07.07.2011 р. №3609-VI.

 10. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.1998р. №727/98 зі змінами та доповненнями.

 11. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” №7-93 від 21.01.1993 р. (із змінами і доповненнями, внесеними 07.08. 2011 р.).

 12. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01. 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

 13. Буряковский В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1998. – 642с.

 14. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.:НІОС. – 2004.-448 с.

 15. Василик О.Д. Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.:НІОС. – 2002. – 608с.

 16. Герасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П. та ін. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навчальний посібник. – К.: ВД „професіонал”, 2006. – 736 с. Гл. 1.

 17. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. Підручник. - К.: Атака, 2006. – 920 с.

 18. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Литвиненко Р.Я, Захожай К.В. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник/Під заг. ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

 19. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004.-231с.

 20. Олійник О.В. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.

 21. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Деркач М.І., Редіна Н.І., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю., Маркова Л.Г., Тараненко В.Є. / За ред.. М.І.Деркача – Дніпропетровськ – ДДФА, 2004. – 124.

 22. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студ. в. н. з. /Дєєва Н. М., Редіна Н. І., Дулік Т. О., Александрюк Т. Ю. та ін. ; За ред. Н. І. Редіної. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – 550 с. .

 23. Податкова політика України: навч.посіб./П.В. Мельник, З.С. Варналій, Л.Л.Тарангул [та ін.] за ред. П.В. Мельника. – К.: Знання України, 2010. – 505 с.

 24. Податкова система України: Підручник / В.М.Федосов, В.М.Опарін, Г.О.П’ятаченко та ін.; за ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464с.

 25. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 26. Соколовська А.М. Основи теорії податків. – К.: Кондор, 2010. – 326с.

 27. Статистичний щорічник України за 2009 рік. / [За ред Г.О. Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики України, 2010 р. – 572 с.

 28. Сайт ЛІГА: ЗАКОН: http: //www.Iiga.netCB – версія системи.