Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Тематика і методичні рекомендації до написання курсових робіт.2011.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
287.74 Кб
Скачать

Додаткова література:

 1. Багрій О.О. Теоретичні основи оподаткування нерухомого майна//Формування ринкових відносин, 2010. -3. – С. 10-16.

 2. Данілов О.Д., Ходаківська В.П. та інші Оподаткування фінансових установ: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

 3. Данилов А. Д., Налоговая система в условиях экономического спада//Економіка та держава, 2010. -№ 3. – С. 32-36.

 4. Єфіменко Т.І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи//Фінанси України., 2010. -12. – С. 3-11.

 5. Загородній А.Г., Єлисєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності. – Л.: Центр Бізнес-Сервісу, 2003. – 152 с.

 6. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000. – 639с. – ( Экономика. Финансы. Право.).

 7. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Харків: ХДЕУ – Торнадо, 2003.-517с.

 8. Короткевич О. В. Формування системи оподаткування нерухомого майна фізичних осіб/ О. В. Короткевич, О. О. Багрій;/Економіка і прогнозування, 2010. -1. – С. 54-66.

 9. Кучерявенко М.П. Курс податкового права: У 6 т.: Генезис податкового регулювання: У 2 ч.– Х. : Легас, 2002.

 10. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 487 с.

 11. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: [моногр.] / Л. В. Лисяк– К.: ДННУ АФУ, 2009. – 600 с.

 12. Мартинюк В. П., Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів//Фінанси України., 2010. -№ 1. – С. 29-37.

 13. Мельник В. М. Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорії/ В. М. Мельник, Г. Л. Пенякова;/Фінанси України., 2009. -5. – С. 66-77.

 14. Нечай Н. В. Нариси з історії оподаткування. - К.: “Вісник податкової служби України”, 2002.- 144 с.

 15. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації):-К.:Ред. журн. “Вісник податкової служби України”, 2002.-432с.

 16. Осадча Н. В., Регуляторна складова у формуванні державної митної політики/ Н. В. Осадча, В. І. Ляшенко;/Економіка промисловості, 2009. -№ 5. – С. 3-13.

 17. Сідляр В. В. Стимулюючий вплив спеціальних податкових режимів на інноваційну діяльність технопарків України//Формування ринкових відносин, 2010. -1. – С. 166-171.

 18. Стіпахно В. І. Поняття та сутність митного тарифу//Формування ринкових відносин, 2010. -2. – С. 95-98.

 19. Соколовська А.М. Податкова система України: Теорія та практика становлення. – К.: НДФІ, 2004. – 372с.

 20. Суторміна В.М. та інші. Держава – податки – бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. – К.: Либідь, 1992. – 328с.

 21. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність:Підручник. – 2-ге вид. доповнене й перероблене. – К.: Алерта, 2007. – 954 с.

 22. Фіксований сільськогосподарський податок//Вісник податкової служби, 2011. -№4. – С. 23-24.

 23. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. К.: Інститут економіки НАН України, 2000.-218с.

 24. Юшко С. В., Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування//Фінанси України, 2009. -№ 11. – С. 63-72.

 25. Ярова Н. В., Вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємств//Актуальні проблеми економіки, 2009. -№ 5. – С. 230-236.

 26. Сайт ДПА України: http: //www.sta.gov.ua.

 27. Сайт Журналу „Вісник податкової служби України”: http: //www.visnuk.com.ua.

Додаток А