Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / конспект / Р_7_Розвиток персоналу.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
158.21 Кб
Скачать

Професійно-кваліфікаційне просування робітників

Внутрішньопрофесійне просування

Лінійно-функціональне просування

Соціальне

просування

Міжпрофесійне просування

РОЗДІЛ VII. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

СТВОРЕННЯ Й ПІДГОТОВКА РЕЗЕРВУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД КЕРІВНИКІВ

Етапи процесу формування резерву керівників у організації

Визначення додаткової потреби в керівниках у розрізі структурних підрозділів і посад

Обґрунтування вимог до кандидатів з кожної керівної посади організації

Попередній набір кандидатів до резерву керівників

Вивчення й оцінка претендентів, затвердження резерву керівників

Підготовка індивідуальних планів розвитку, робота з резервом керівників

Контроль за підготовкою резерву до зайняття керівної посади

Відрахування з резерву керівників

Ні

Так

Призначення та виробнича адаптація на керівній посаді

РОЗДІЛ VII. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВОЇ КАР’ЄРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

ЕТАПИ КАРЄРИ МЕНЕДЖЕРА

за

п.

Етапи кар’єри

Вік

Потреби досягнення

мети

Моральні потреби

Фізіологічні

та матеріальні потреби

1

Попередній етап

до 25 років

Навчання, випробування на різних роботах

Початок самоутвердження

Безпека існування

2

Етап

становлення

до 30 років

Опанування роботи, розвиток навичок, формування кваліфікованого спеціаліста або керівника

Самоутвердження, початок досягнення незалежності

Безпека існування, здоров’я, нормальний рівень оплати праці

3

Етап

просунення

до 45 років

Службове просунення, набуття нових навичок та досвіду, зростання кваліфікації

Зростання самоутвердження, досягнення більшої незалежності, початок самовираження

Здоров’я, високий рівень оплати праці

4

Етап

збереження

до 60 років

Пік досконалості кваліфікації спеціаліста або керівника. Підвищення своєї кваліфікації. Навчання молоді

Стабілізація незалежності, ріст самовираження, початок поважання

Підвищення рівня оплати праці, інтерес до інших джерел прибутку

5

Етап

завершення

після 60 років

Підготовка до виходу на пенсію. Підготовка заміни собі і себе до нового виду діяльності на пенсії

Стабілізація самовираження, ріст поважання

Збереження рівня оплати праці і підвищення інтересу до інших джерел прибутку

6

Пенсійний

етап

після 65 років

Заняття новим видом діяльності

Самовираження в новій сфері діяльності, стабілізація поважання

Розмір пенсії, інші джерела прибутку, здоров’я

Розділ VII. Розвиток персоналу

ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВОЇ КАР’ЄРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Модель службової кар’єри «трамплін»

Директор

підприємства

Заступник

директора

Начальник

цеху

Начальник

дільниці

Майстер

Пенсіонер

РОЗДІЛ VII. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВОЇ КАР’ЄРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Модель службової кар’єри «драбина»

Директор

підприємства

Начальник

цеху

2

3

4

5

4

3

2

Зступник

директора

Начальник

служби

Начальник

відділу

Спеціаліст

Консультант

Начальник

дільниці

Майстер

1

Пенсіонер