Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Практикум (ІІ часть) 2006.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.19 Mб
Скачать

Бланк відповідей для оцінки мотивації до досягнення мети до успіху

Номери запитання

Так”

Ні”

Номери запитання

Так”

Ні”

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

41

При інтерпретації результатів тестування можна орієнтуватися на таку шкалу. Якщо досліджуваний набрав не більш як 10 балів, то його мотивація до успіху є невисокою. Якщо сума балів перебуває в інтервалі від 11 до 21, о можна вести мову про середню виявленість мотивації до досягнення успіху. Сума балів досліджуваного, яка відповідає 22 і більше балів, свідчить про високу мотивацію до досягнення успіху.

Тест «Методика оцінки стилю управління»

Пропонується об’єктивно відповісти на запитання, які стосуються вашого характеру, ставлення, звичок, схильностей. Для цього обведіть кружками тільки ті номери тверджень, які відповідатимуть вашій поведінці і ставленню до людей. Якщо ви ніколи не стикалися з деякими із цих ситуацій, намагайтесь уявити, як би ви могли повести себе в них.

 1. У роботі з людьми я волію, щоб вони беззастережно виконували мої розпорядження.

 2. Мене легко захопити новими перспективами, але я швидко втрачаю до них інтерес.

 3. Люди часто заздрять моєму терпінню і витримці.

 4. У скрутних ситуаціях спочатку думаю про інших, а потім про себе.

 5. Мої батьки рідко примушували мене робити те, чого я не хотів.

 6. Мене дратує, коли хтось виявляє занадто багато ініціативи.

 7. Я дуже напружено працюю, тому не можу покластися на своїх помічників.

 8. Коли я відчуваю, що мене не розуміють, я відмовляюся від наміру щось довести.

 9. Я умію об’єктивно оцінювати своїх підлеглих, відзначивши серед них сильних, середніх і слабких.

 10. Мені доводиться часто радитися зі своїми помічниками, перш ніж віддати відповідальне розпорядження.

 11. Я рідко наполягаю на своєму, щоб не викликати у людей роздратування.

 12. Впевнений, що мої оцінки успіхів і невдач підлеглих точні і справедливі.

 13. Я завжди вимагаю від підлеглих беззаперечного виконання моїх наказів і розпоряджень.

 14. Мені легше працювати самому, ніж кимось керувати.

 15. Багато хто вважає мене чуйним і уважним керівником.

 16. Мені здається, що від колективу не можна нічого приховувати – ні доброго, ні поганого.

 17. Якщо я зустрічаю спротив, мені стає нецікаво працювати з людьми.

 18. Я ігнорую колективне керівництво, щоб забезпечити ефективність єдиноначальності.

 19. Щоб не підривати свій авторитет, я ніколи не визнаю власних помилок.

 20. Мені часто для ефективної роботи не вистачає часу.

 21. На брутальність підлеглого я прагну знайти відповідну реакцію, яка не викликає конфлікту.

 22. Я роблю все, щоб підлеглі охоче виконували мої вказівки.

 23. З підлеглими у мене дуже тісні контакти і приятельські стосунки.

 24. Я завжди прагну будь-що бути першим у всіх починаннях.

 25. Я пробую виробити універсальний стиль управління, придатний для більшості ситуацій.

 26. Мені легше підладитися під думку більшості колективу, ніж виступити проти нього.

 27. Мені здається, що підлеглих треба хвалити за кожне, хай навіть найменше досягнення.

 28. Я не можу критикувати підлеглого в присутності інших людей.

 29. Мені доводиться частіше просити, ніж вимагати.

 30. Я часто втрачаю від збудження контроль над своїми почуттями, особливо коли мені набридають.

 31. Якщо б я мав можливість частіше бувати з підлеглими, то ефективність мого керівництва значно б підвищилась.

 32. Я інколи виявляю спокій і байдужість до інтересів і захоплень підлеглих.

 33. Я надаю більш кваліфікованим підлеглим більше самостійності у вирішенні завдань, особливо не контролюючи їх.

 34. Мені подобається аналізувати й обговорювати з підлеглими їхні проблеми.

 35. Мої помічники справляються не тільки зі своїми, але й з моїми функціональними обов’язками.

 36. Для мене важливіше уникнути конфлікту із вищим керівництвом, аніж з підлеглими, яких завжди можна поставити на місце.

 37. Я завжди домагаюсь виконання своїх розпоряджень всупереч обставинам.

 38. Найважче для мене – втручатися в хід праці людей, вимагати від них додаткових зусиль.

 39. Щоб краще зрозуміти підлеглих, я намагаюсь уявити себе на їхньому місці.

 40. Я думаю, що управління людьми має бути гнучким – підлеглим не можна демонструвати ні залізної непохитності, ні панібратства.

 41. Мене більше хвилюють власні проблеми, ніж інтереси підлеглих.

 42. Мені доводиться часто займатися поточними справами і зазнавати через це великих емоційних та інтелектуальних перевантажень.

 43. Батьки примушували мене підкорятися навіть тоді, коли я вважав це нерозумним.

 44. Роботу з людьми я уявляю собі як болісне заняття.

 45. Я намагаюсь розвивати в колективі взаємодопомогу і співробітництво.

 46. Я із вдячністю ставлюся до пропозицій і порад підлеглих.

 47. Головне в керівництві – розподіляти обов’язки.

 48. Ефективність управління досягається тоді, коли підлеглі існують тільки як виконавці волі командира.

 49. Підлеглі – безвідповідальні люди, і тому їх потрібно постійно контролювати.

 50. Найліпше надати повну самостійність колективу і ні в що не втручатися.

 51. Для якіснішого керівництва треба заохочувати най здібніших підлеглих і суворо стягати з недбалих.

 52. Я завжди визнаю свої помилки і вибираю більш правильне рішення.

 53. Мені доводиться часто пояснювати невдачі в управлінні об’єктивними обставинами.

 54. Порушника дисципліни я суворо караю.

 55. У критиці недоліків підлеглих я нещадний.

 56. Інколи мені здається, що в колективі я зайва людина.

 57. Перш ніж дорікнути підлеглому, я стараюсь його похвалити.

 58. Я добре взаємодію з колективом і зважаю на його думку.

 59. Мені часто дорікають, що я надмірно м’якосердий до підлеглих.

 60. Якщо б мої підлеглі працювали так, як я вимагаю, я б досяг значно більшого.

Точно оцінити стиль управління за допомогою даного тесту досить складно. Тут необхідна не тільки самооцінка, а й аналіз практичної діяльності керівника. Проте, підрахувавши номер відповідних тверджень і скориставшись ключем-таблицею, можна визначити ступінь виявленості авторитарно-одноосібного, пасивно-потуральницького чи одноосібно-демократичного стилю управління.

Ключ таблиця до тесту СУ

Стиль управління

Номери

відповідей-тверджень

Сума відповідей

Авторитарно-одноосібний

1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 60.

Пасивно-потуральницький

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59.

Одноосібно-демократичний

3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 57, 58.

Залежно від отриманих сум відповідей ступінь виявленості стилів буде різним:

мінімальним (0-7),

середнім (8-13),

високим (14-20).

Якщо оцінки мінімальні за всіма трьома показниками, то стиль вважають невизначним, нестійким. У досвідченого керівника спостерігається комбінація різних стилів управління. Перевагу віддають поєднанню авторитарного і демократичного стилів, коли керівник застосовує гнучкі методи роботи з людьми і повсякденно утверджує діловий стиль управління.

Для більш повної характеристики індивідуального стилю з метою подальшого удосконалення його можна керуватися такою таблицею.

Сума

відповідей-тверджень

Ступінь вияву стилю управління

Авторитарно-одноосібний

0-7

Мінімальний: виявляється в слабкому бажанні бути лідером, нестійких командних навичок, самовпевненості, впертості, прагнення доводити почату справу до кінця, критикувати відсталих і нездатних підлеглих.

8-13

Середній: відображає добрі лідерські якості, уміння командувати діями підлеглих, вимогливість і наполегливість, прагнення впливати на колектив силою наказу і примусу, цілеспрямованість та егоїзм, поверхова увага до запитів підлеглих, небажання слухати пропозиції заступників.

14-20

Високий: розкриває яскраво виражені лідерські якості і прагнення до одноосібної влади, непохитність і рішучість у судженнях, енергійність і жорстокість вимогливості, невміння враховувати ініціативу підлеглих і надавати їм самостійність, надмірна різкість у критиці й упередженість в оцінках, надмірне честолюбство і низька психологічна сумісність із заступниками, зловживання покараннями, ігнорування громадської думки.

Пасивно-потуральницький

0-7

Мінімальний: виявляється в нестійкому бажанні працювати з людьми, невмінні ставити перед підлеглими завдання і розв’язувати їх спільно, невпевненості й нечіткості в розподілі обов’язків, імпульсивності в критиці недоліків підлеглих, слабкій вимогливості і відповідальності.

8-13

Середній: відображає прагнення перекласти свої обов’язки на заступників, пасивність у керівництві людьми, невимогливість і довірливість, піддатливість щодо стороннього впливу і страх перед необхідністю самостійно приймати рішення, надмірна м’якість до порушників дисципліни, схильність до умовляння.

14-20

Високий: виявляє повну байдужість до інтересів колективу, небажання брати на себе відповідальність і приймати складні рішення, невимогливість і самоусунення від управління, підвищену навіюваність і слабовілля, безпринципність і невміння захищати свою думку, відсутність мети діяльності та конкретних планів, потурання, запобігання, панібратство.

Одноосібно-демократичний

0-7

Мінімальний: свідчить про слабке прагнення бути ближче до підлеглих, співробітничати з помічниками і прислухатись до їхніх порад, спроби скеровувати діяльність колективу через заступників та актив, деяку невпевненість у своїх командно-організаторських якостях.

8-13

Середній: розкриває стале прагнення жити інтересами колективу, виявляти турботу про підлеглих, виявляти довір’я заступникам і заохочувати їхню ініціативу, реагувати на критику і спиратися на актив, уміння переконувати і розтлумачувати накази, поєднувати заохочення до пропозицій підлеглих, розвивати колективну думку.

14-20

Високий: відображаю уміння координувати і скеровувати діяльність колективу, надавати самостійність найздібнішим підлеглим, всебічно розвивати ініціативу і нові методи роботи, переконувати і подавати моральну підтримку, бути справедливим і тактовним у суперечці, вивчати індивідуальні якості особистості і соціально-психологічні процеси в колективі, попереджувати в них конфлікти і створювати високоморальну атмосферу.

Тест «Командувати чи підпорядковуватися?»

Завжди є хтось, хто командує, оскільки завжди знаходиться той, хто хоче, щоб ним командували. Навіть у найдемократичнішій суспільній структурі у вирішальний момент визначається лідер, який примушує інших прислухатися до його авторитетної думки.

Той, хто прагне бути лідером, щасливий тільки тоді, коли командує. „Ведений”, навіть якщо йому надати можливість керувати, не буде знати, що робити із наданими йому повноваженнями. Лідер охоче зголошується виконувати відповідальні завдання, прагне до керівних посад і звичайно справляється з тим, що йому доручено. В такі моменти з найбільшою очевидністю виявляються його здібності. Лідерів люблять, але і ненавидять також – це неминуче.

У сучасному суспільстві, проте, тип „полководця” (по суті, це завжди людина вірна і щедра, готова ризикнути власним життям) часом поступається місцем іншому типу – тому, хто маневрує в тіні і не виявляє власної персони. Вони не запалюють юрбу, щоб вести за собою, зате вміло використовують у своїх цілях.

Зрозуміти свою роль у суспільстві, в колективі – дуже важливо для правильного світосприйняття. Хто ви – капітан чи рядовий? Спробуйте визначити це з допомогою тесту.

 1. Дружба для вас:

А - співробітництво

Б – підтримка

В – альтруїзм

 1. Справжній митець (артист) повинен бути наділений передусім:

А - талантом

Б - рішучістю

В - підготовкою

 1. На вечірці ви найчастіше почуваєте себе:

А – „півником”

Б – „курочкою”

В – „курчатком”

 1. Якщо б ви були геометричною фігурою, то були б:

А – циліндром

Б – сферою

В – кубом

 1. Коли вам подобається жінка (чоловік), ви:

А – робите перший крок

Б – чекаєте, поки вона (він) зробить перший крок

В – робите дрібні кроки

 1. Ви зіштовхуєтеся з несподіванкою (не тільки сидячи за кермом) і:

А – гальмуєте

Б – додаєте швидкості

В – розгублюєтеся

 1. Якщо вам доводиться говорити на публіці, ви відчуваєте, що:

А – всі слухають

Б – вас критикують

В – ніяковієте

 1. В експедицію краще брати товаришів:

А – міцних

Б – розумних

В – досвідчених

 1. Скажемо правду. Попелюшка була:

А – нещасною дівчиною

Б – хитрою кар’єристкою

В – буркотухою-жалібницею

 1. Як би ви визначили своє життя:

А – партія в шахи

Б – матч боксу

В – гра в покер

Тепер підрахуйте очки:

Запитання

А

Б

В

1

3

2

1

2

3

2

1

3

3

2

1

4

1

3

2

5

3

2

1

6

3

2

1

7

3

2

1

8

3

2

1

9

1

3

2

10

2

1

3

Якщо ви в сумі набрали не більше 16 очок, то в товаристві ви – просто рядовий. Ви занадто поважаєте інших і ототожнюєте себе зі слабкостями ближніх, а тому не здатні командувати і успішно конкурувати, адже для цього необхідно вміти перейматися чужими болями, труднощами. Можливо, за вашою відмовою від влади приховується страх або обмануті надії? Тоді, перш ніж робити якісь висновки, проаналізуйте, скільки разів ваші спроби керувати зазнавали поразки. Якщо ж відвертість вимагає визначити, що ви без лідерства відчуваєте себе чудово, залиштесь дещо збоку подій, по суті, це не так уже й погано – так спокійніше.

Якщо ви набрали від 17 до 20 очок, то ви – молодий офіцер. Це досить незручне становище: між молотом і ковадлом. Ви і на роботі тяжко приймаєте рішення, адже так? Ви – трошки керівник, трошки – командуючий, а трошки – військо. Вам нелегко домогтися визначення, ваші аргументи надто раціональні і грунтуються тільки на власн6ому досвіді.

Якщо ви набрали від 21 до 24 очок, то ви – старший офіцер. Вас не стосується злий афоризм „Капітане, ти ніколи не станеш майором”, бо декому із вас можна навіть довірити „командування полком”. У школі, на спортивних змаганнях чи просто в компанії ви чомусь були другим або третім, хоча завжди прагнули стати першим. Але для цього трохи не вистачало – рішучості, впевненості, командного голосу чи надійного тилу. Тому вам страшнувато брати на себе фатальні рішення. Не переживайте з цього приводу: завдяки наполегливій праці або підтримці згори ви зможете „дослужитися до генеральських лампасів”.

Якщо ви набрали більш як 24 очки, ви – генерал. З дитячих років ви завжди в числі перших пропонували свої послуги, коли мова йшла про громадські справи, чи не так? З віком ваш вплив на людей зміцнюється і особливо виявляється в скрутні моменти. Якщо ви честолюбиві і не боїтеся роботи, то цей дар може підняти вас дуже високо. Якщо ж ні – задовольняйтесь тим, що вас вважають чудовим другом (чи подругою), порадником і ви завжди опиняєтесь в центрі уваги на вечірках.

Тест «Розробка стратегії»

Розробка стратегії завжди пов'язана з ризиком. Тест, що наво­диться далі, дозволяє перевірити свою схильність до нього і здат­ність сформулювати всебічно зважену стратегію. Намагайтесь чесно відповідати на поставлені питання, і за кожну відповідь записуйте відповідну кількість балів (так — 1 бал; ні — 2 бали).

 1. Чи покладаєтесь ви при прийнятті відповідального рішення тільки на себе?

 2. Чи часто ваша позиція не збігається з точкою зору керівника?

 3. Чи вважаєте ви, що безвихідних ситуацій немає?

 4. Чи завжди ви правдиві?

 5. Чи швидко ви освоюєте нові види роботи?

 6. Чи покладаєтесь ви при оцінці людей переважно на власну думку?

 7. Чи довго ви розмірковуєте при прийнятті важливого рішення?

 8. Чи прагнете ви довести до кінця почату справу?

 9. Чи вважаєте ви, що треба менше «висовуватися», щоб уникнути неприємностей?

 1. Чи радитесь ви з іншими при купівлі дорогої речі?

 2. Чи прагнете ви до перемоги в грі?

 3. Чи замислюєтеся ви про майбутнє?

 4. Чи намагаєтесь ви при розв'язанні складної проблеми оцінити всі можливі альтернативи?

 5. Чи часто ви публічно висловлюєтеся врозріз із загальною думкою?

 6. Чи готуєтесь ви спеціально до виступів?

 7. Чи впевнені ви, що досі не припускались великих помилок?

 8. Чи часто ви мрієте про щось нездійсненне?

 9. Чи замислюєтесь ви про переконливість своїх аргументів у суперечці?

 1. Чи можете ви поступитися принципами, якщо цього вимагають інтереси справи?

 2. Чи добре складаються ваші відносини з керівництвом?

 3. Чи бувають правильними ваші перші думки?

 4. Чи буває, що в неофіційній обстановці ви можете екстравагантно себе поводити?

 5. Чи трапляється, що ваша правильна поведінка зовні виглядає нелогічною і незрозумілою для оточуючих?

 6. Чи вважаєте ви, що в житті вже встигли зробити щось серйозне?

 7. Чи важко вас переконати змінити своє рішення?

 8. Чи прагнете ви обмірковувати принципові рішення до дрібниць?

 9. Чи готові ви заради справи йти на ризик, знаючи, що шанси на успіх незначні?

 10. Чи живете ви тільки сьогоднішнім днем?

 11. Чи багатьох ви посвячуєте у свої справи?

 12. Чи здійснюєте ви рішучі кроки без упевненості в підтримці колективу?

 13. Чи відносять вас оточуючі до категорії «перспективних»?

 14. Чи вважаєте ви в нових ситуаціях за краще дотримуватися традиційних правил поведінки?

 15. Чи часто ви запізнюєтесь?

 16. Чи радитесь ви з близькими при розв'язанні важливих особистих питань?

 17. Чи здатні ви досить точно прогнозувати ситуацію на 1—2 роки вперед?

 18. Чи траплялося вам робити вибір за допомогою монети?

 19. Чи можна на вас покластися?

 20. Чи займаєтесь ви самоаналізом?

 21. Чи плануєте ви свою роботу на перспективу?

 22. Чи вважаєте ви себе перестрахувальником?

 23. Чи безкомпромісні ви?

 24. Чи можете ви товаришувати з тими, хто вам не до вподоби?

 25. Чи завжди ви виконуєте свої обіцянки?

 26. Чи можете ви говорити про речі, у яких нічого не розумієте?

 27. Чи погоджуєтесь ви завжди і у всьому з керівництвом?

Підведіть підсумки

Для одержання загального результату необхідно визначити процент від­повідей, які оцінені в 1 бал. Він покаже загальну схильність до ризику. Далі можна визначити:

1) міру рішучості характеру, на яку вказує частка оцінок в 1 бал, отриманих при відповідях на питання 1,2,7, 9,10, 27, ЗО, 34, 40;

 1. міру безвідповідальності показує частка оцінок в 1 бал при відповідях на питання 1, 2, 9,14, 20, 23, 25, 29, 40;

 2. схильність до стратегії, яку характеризують аналогічні відповіді на питання 11,12,13,16, 23, 24, 28, 35, 39;

 3. інтуїтивність у справі прийняття рішень, про прихильність до якої свідчить процент відповідей з оцінкою в 1 бал на питання 6, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 38;

 4. здатність до творчості й оригінальних рішень, яку видно з частки таких оцінок при відповідях на питання 1, 3, 17, 20, 22, 23, 30, 32, 45.

Аналіз результатів тесту можна провести і за іншими конкретними по­зиціями.

При цьому слід мати на увазі, що ідеальних людей не існує, і протилежні зазначеним властивостям, а саме, обережність, відповідальність, раціональність, консервативність, схильність до тактичних рішень, зовсім не є поганими.

Відповідно до відомої приказки «золотою» є все ж таки середина: міра вияву властивостей в межах 35-65% , яку треба визнати нормальною.

Тест «Який вид організаційної культури вас більше влаштовує?»

Тест може бути корисним як для усвідомлення вибору місця роботи моло­дим чи вже досвідченим фахівцем (він орієнтований на вибір організацій, тип культури яких відповідає індивідуальним нахилам), так і для керівни­ків і службового персоналу в процесі найму (доцільно приймати в організа­цію співробітників, ціннісні орієнтації і настанови яких відповідають орга­нізаційній культурі).

Інструкція

Визначте своє ставлення до кожного із запропонованих тверджень, вико­ристовуючи такі оцінки: ПЗ (повністю згодний), 3 (згодний), Н (не впевне­ний), НЗ (не згодний), АНЗ (абсолютно не згодний).

Твердження

ПЗ

3

н

НЗ

АНЗ

1. Мені подобається працювати в команді і розглядати виконане мною завдання як свій внесок у роботу всього колективу.

2. Не треба йти на компроміси, враховуючи чиїсь особисті потреби, коли мова йде про цілі всього відділу.

3. Мені подобається те почуття емоційного підйому і трепету, яке я відчуваю, коли йду на ризик.

4 Якщо співробітник не досяг поставленої мети, то не має значення, скільки зусиль він чи вона витратили, щоб виконати цю роботу

5 Мені подобається, коли все навколо стабільне і передбачуване

6 Мені подобається працювати з менеджерами, які завжди розумно пояснюють свої дії і рішення

7 Мені подобається така робота, при якій на співробітників не здійснюється значний тиск і вони самі формують свої відносини переважно на неформальній основі

Підведіть підсумки

Використовуючи ключ, підрахуйте бали.

Номер

Оцінки

ПЗ

3

Н

НЗ

АНЗ

1

2

-2

-1

0

+1

+2

3

-2

-1

0

+1

+2

4

-2

-1

0

+1

+2

5

+2

+1

0

-1

-2

6

+2

+1

0

-1

-2

7

-2

-1

0

+1

+2

Усього у вас має вийти десь між +14 і -14 балами. Оцініть свій резуль­тат.

Чим більше балів ви набрали, тим більш комфортно ви будете почува­тися в організації з формальною культурою, яка орієнтується на сильну структуризацію кадрів. Це характерно для великих корпорацій і держав­них установ.

Негативна кількість балів (зі знаком «-») вказує на вашу схильність до роботи в організації з неформальною, гнучкою й інноваційною за своєю сут­тю культурою. Зразками в цьому випадку можуть служити науково-дослід­ні відділи, рекламні агентства, компанії, які працюють у сфері високих тех­нологій, а також малі підприємства.

Тест «Планування»

Планування передбачає здатність до раціональних дій, яка може бути пере­вірена за допомогою цього дещо жартівливого тесту. Для його виконання вам слід вибрати найбільш відповідний варіант відповіді та підрахувати кількість балів, що стоять після нього в дужках.

1. Чи доводиться вам братися за дві роботи одночасно?

Рідко (1); часто (0); ніколи (2).

2. Чи купуєте ви дорогі речі, навіть якщо знаєте, що потім важко буде звести кінці з кінцями?

Ніколи (2); завжди (0); іноді (1).

3. Якщо вам сподобається красива річ, чи зупинить вас ціна?

Ніколи (0); іноді (1); завжди (2).

4. Якщо у вас зіпсується побутовий прилад, ви купите новий чи спробуєте відремонтувати старий?

Куплю (0); залежить від ціни (1); полагоджу сам (2).

5. Що ви робитимете, якщо порветься шкарпетка?

Зашию (2); про всяк випадок збережу цілу (1); викину обидві (0).

6. Чи вимикаєте ви світло, коли воно не потрібне?

Ніколи (0); іноді (1); завжди (2).

7. У якому випадку ви телефонуєте?

Як правило, у справі (2); як доведеться (1); люблю поспілкуватися (0).

8. Чи вдається вам одночасно виконувати кілька завдань?

Так (2); зважаючи, які справи (1); ні (0).

9. Що ви робите зі старими газетами?

Викидаю (0); зберігаю (1); здаю на макулатуру (2).

10. Чи купуєте ви більше хліба, ніж потрібно?

Так (6); іноді (1); ні (2).

11. Чи з'їдаєте ви все, що лежить на тарілці?

Завжди (2); іноді залишаю (1); ніколи (0).

12. Чи акуратно ви носите одяг і взуття?

Так (2); не завжди (1); ні (0).

13. Чи дбайливо ви ставитеся до чужих речей?

Ні (0); так (1); обережніше, ніж до своїх (2).

Підведіть підсумки

Якщо ви набрали більше за 20 балів, ви дуже раціональна людина і успішно впораєтесь з обов'язками плановика. Якщо кількість балів складає від 13 до 19, вам також можна доручати складати плани, але при цьому контролювати, бо іноді ви любите показати широту натури, у тому числі й за рахунок фірми.

При кількості набраних балів від 6 до 12, ви можете лише допомагати іншим, оскільки бажання економити охоплює вас лише іноді і ви відмовля­єте собі й іншим у всьому необхідному, але коли воно минає, всіма силами надолужуєте втрачене. Нарешті, якщо кількість балів у вас менша 6, до пла­нової діяльності вас допускати не можна, бо ви безтурботні.

Тест «Оцінка кандидата на робоче місце»

Даний тест може використовуватися для визначення уміння студента про­вести співбесіду (інтерв'ю) для добору кандидатів, а також ступеня засвоєн­ня відповідної теми навчального курсу.

Прочитайте кожне висловлювання і позначте його « + » (правильно) або «-» (помилково).

 1. Під час співбесіди з претендентом на робоче місце найкраще покладатися на свої почуття.

 2. Ознайомлення з переліком вимог до працівника є обов'язковою умовою при веденні розмови з претендентом.

 3. Щоб визначити, чи може претендент працювати самостійно, найкраще попросити його описати, як він справляється з нинішньою роботою.

 4. Питання про те, яке хобі в претендента на посаду, дозволяє, крім усього іншого, дійти висновку, чи комунікабельний він.

 5. Якщо представник фірми опише претенденту умови праці на новому робочому місці як дуже важкі, то зможе дізнатися, чи готовий він до такої роботи і які навантаження може перенести.

 6. Не прогайте можливості поцікавитися в претендента його ставленням до протилежної статі.

 7. Питання про те, чи все гаразд у претендента в подружньому житті, потрібно опустити з міркувань тактовності.

 8. Питання про те, як претендент ставиться до роботи в команді, допоможе скласти уявлення про стиль його керівництва.

9. Це допоможе зрозуміти і те, як претендент виховує своїх дітей.

10. Можна спробувати з'ясувати і релігійні погляди претендента.

 1. Відповідь на питання про те, які газети і журнали регулярно читає претендент, дасть уявлення про його політичні погляди.

 2. Дізнавшись, у якого кравця претендент шиє собі одяг, можна з'ясувати, якого рівня він прагне досягти.

 3. Інтелект і освіта повинні мати вирішальне значення при оцінці претендента.

 4. Не треба ставити питання, чому претендент хоче залишити своє попереднє місце роботи: у цьому випадку він ніколи не скаже правди.

 5. Якщо хтось приймає рішення про прийняття на роботу претендента на керівну посаду та після 20-хвилинної розмови з ним помиляється у виборі, то сам винен в цьому.

Цей тест має спонукати вас подивитися на проблему оцінки претендентів під незвичним для вас кутом зору.

Підведіть підсумки

Використовуючи ключ, оцініть свій результат. Твердження, що містять­ся в тесті, оцінюються таким чином: відмітка «-» привласнюється питан­ням: 1, 6, 7, 13, 14, а відмітка « і-» питанням: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11,12,15.

Тест «Адаптація до оточуючого середовища»

Для виконання тесту необхідно відповісти на поставлені питання й оцінити відповіді за такими критеріями в балах: «завжди» — 4; «часто» — 3; «іно­ді» - 2; «рідко» — 1; «ніколи» - 0.

 1. Чи легко ви дратуєтеся через дрібниці?

 2. Чи нервуєтесь ви, якщо доводиться чекати?

 3. Чи червонієте, якщо зніяковієте?

 4. Чи ображає вас критика?

 5. Чи дотримуєтесь ви принципу «око за око»?

 6. Чи є у вас постійне захоплення, інтерес?

 7. Чи можете ви кого-небудь образити, коли роздратовані?

 8. Чи властива вам необов'язковість?

 9. Чи часто ви перериваєте один одного?

 1. Чи добрий у вас апетит?

 2. Чи часто ви турбуєтесь безпідставно?

 3. Чи відчуваєте ви себе зранку «не у своїй тарілці»?

 4. Чи знайоме вам відчуття хронічної втоми?

 5. Чи відчуваєте ви втому навіть після повноцінного сну?

 6. Чи вважаєте ви, що проблеми кардіології вас не стосуються?

 1. Чи часто ви відчуваєте біль в області спини або шиї?

 2. Чи часто ви барабаните пальцями по столу або похитуєте ногою?

 3. Чи любите ви похвалу?

 4. Чи вважаєте ви себе невизнаною досконалістю?

 5. Чи коливається ваша вага, незважаючи на сувору дієту?

Підведіть підсумки

Потім потрібно підрахувати кількість балів:

 • якщо вона менше ЗО, ви живете спокійно і розумно, в ладу з собою;

 • якщо кількість балів 31-45, ви схильні як до позитивних, так і до негативних стресів, тому треба бути більш уважним до себе;

 • якщо кількість балів 46-60, ваше життя — постійна боротьба, пов'язана з загрозою стресу. Необхідно уникати зайвих суперечок і придушувати непотрібний гнів;

 • якщо кількість балів перевищує 80, ви постійно перебуваєте в стресовій ситуації, яка загрожує вашому здоров'ю і майбутньому. Задумайтеся, доки не пізно!

Тест «Успіх у кар'єрі»

Кар'єра вимагає від людей постійної активності. Наскільки ви активні, чи досягнете успіху в кар'єрі, допоможе дізнатися пропонований тест. Необхід­но дати ствердні чи заперечні відповіді на наведені запитання.

 1. Чи переконані ви в позитивному значенні «школи життя» для розвитку людини і досягнення нею певних позицій у суспільстві?

 2. Чи добре ви почуваєте себе в стані боротьби, змагання?

 3. Яка з функцій сучасних керівників більш важлива:

а) досягнення цілей організації;

б) підтримка і захист персоналу?

4. Чим має регламентуватися діяльність людей:

а) релігійними положеннями;

б) етичними нормами;

в) матеріальними міркуваннями;

г) турботою про загальне благо?

5. Кого б ви вибрали в друзі:

а) фахівців;

б) організаторів?

6. Чи досить у вас енергії для подолання життєвих перешкод?

 1. Чи подобається вам жити в наш час?

 2. Чи народилися ви під сузір'ям Лева, Стрільця, Овна?

 3. Чи любите ви дивитися на вогонь?

 1. Чи легко ви переносите відмову, знаючи, що прохання важко виконати?

 2. Чи любите ви поговорити?

 3. Чи живете ви за принципом, що кожна дорога веде до мети?

 4. Чи любите ви швидко діяти?

Підведіть підсумки

Запишіть собі за кожну ствердну відповідь (у тому числі За; 4г; 56) по 5 балів.

Якщо сума балів 45 і більше, ви активні, у вас незалежний характер і задатки керівника.

Якщо сума балів 40 і менше, то ви боязкі, мляві, байдужі і вам краще залишити думки про кар'єру керівника.

Тест «Темперамент особистості (двофакторна модель вимірювання екстравертованості та нейротизму Г. Айзенка)»

Тест може використовуватися для визначення базових особистісних якос­тей і особливостей працівників, які необхідно враховувати в процесі керів­ництва колективом для забезпечення психологічної сумісності і підвищен­ня ефективності взаємодії співробітників, особливо в умовах згуртованих робочих груп і команд.

За допомогою тесту Г. Айзенка визначаються дві основні характеристи­ки особистості «екстраверсія - інтроверсія» та «емоційна нестійкість — ста­більність». Перша характеристика поділяє всіх співробітників на екстравертів («звернених назовні») та інтровертів («звернених у себе»).

Екстраверти потребують постійної стимуляції від навколишнього сере­довища. Вони товариські, прагнуть до нових вражень, люблять зміни, готові до швидких реакцій. Для них характерна розкутість поведінки, схильність до ризику, оптимістичність, веселість, запальність і агресивність, поверховий погляд у сприйнятті людей і явищ.

Інтроверти, навпаки, живуть своїм багатим внутрішнім життям, черпа­ють зсередини стимули своєї життєвої активності. Вони замкнені, нетова­риські, повільні, серйозні, стримані, люблять порядок, товаришують віддано, але тільки з декількома людьми, уникають галасливих компаній.

У реальному житті рідко зустрічаються «чисті» екстраверти або інтровер­ти, звичайно люди займають позиції між цими двома крайніми полюсами.

Друга характеристика, яка визначається за допомогою даного тесту, — «емоційна нестійкість - стабільність». Відповідно до неї всі люди поділя­ються на тривожних (нестабільних) і емоційно стійких (стабільних) особи­стостей.

Емоційну нестабільність характеризує постійне емоційне напруження, переживання особистої загрози, підвищена чутливість до невдач і помилок, схильність до самообвинувачення, прагнення до самовдосконалення. Емо­ційна стабільність характеризується протилежними властивостями — урів­новаженістю, перешкодостійкістю, холодністю, негнучкістю, нездатністю спів­чувати іншим людям. Крайні значення цієї властивості у людини зустріча­ються рідко, звичайно вони представлені в тій або іншій пропорції.

Інструкція

В адаптованому тесті Г. Айзенка 57 питань, за допомогою яких дослі­джуються деякі ваші особистісні характеристики, а не розумові здібності. Для того щоб ви могли правильно визначити своє місце у двофакторній моделі екстравертованості і нейротизму, необхідно давати щирі відповіді на всі питання тесту. На кожне питання, що пропонується, потрібно відповісти лише «так» чи «ні» не роздумуючи, відразу ж, оскільки важлива ваша пер­ша реакція. Середнього значення на відповіді не передбачено. Відповіді потрібно записувати на окремому листі паперу, відмічаючи, наприклад, но­мери тих питань, на які дана позитивна відповідь. При груповій роботі, а також у випадках, коли потрібен висновок експериментатора про результа­ти тестування, відповіді рекомендується записувати в протоколі занять (форма протоколу наведена нижче).

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТЬ

Прізвище, ім'я, по батькові______________________ Дата __________________

Вік _________ Освіта __________________________ Професія ______________

№ пор.

Відповіді

№ пор.

Відповіді

№ пор.

Відповіді

так

ні

так

ні

так

ні

1

20

39

7

21

40

12

22

41

15

38

57

Опитувальник Г. Айзенка

1. Чи часто ви відчуваєте тягу до нових вражень, щоб відволіктися, випро­бувати сильні відчуття?

 1. Чи часто ви відчуваєте, що потребуєте друзів, які можуть вас зрозуміти, виразити співчуття?

 1. Чи вважаєте ви себе безтурботною людиною?

 2. Чи дуже важко ви відмовляєтеся від своїх намірів?

 1. Чи обдумуєте ви свої справи не поспішаючи і чи вважаєте за краще почекати, перш ніж діяти?

 1. Чи завжди ви стримуєте свої обіцянки, навіть якщо це вам невигідно?

 2. Чи часто у вас бувають спади і підйоми настрою?

 1. Чи швидко ви звичайно дієте і говорите, і чи не витрачаєте багато часу на обдумування?

 2. Чи виникали у вас коли-небудь відчуття, що ви нещасні, хоча ніякої серйозної причини для цього не було?

 1. Чи правильно, що на спір ви здатні зважитися на все?

 2. Чи зніяковієте ви, коли захочете познайомитися з людиною протилежної статі, яка вам симпатична?

 3. Чи буває, що, розсердившись, ви виходите з себе?

 4. Чи часто ви дієте необдумано, під впливом моменту?

 5. Чи часто вас непокоїть думка про те, що вам не слід було б що-небудь робити або говорити?

 6. Чи надаєте ви перевагу читанню книг зустрічам з людьми?

 7. Чи правильно, що вас легко зачепити?

 8. Чи любите ви часто бувати в компанії?

 9. Чи бувають у вас такі думки, якими вам не хотілося б ділитися з іншими людьми?

 10. Чи є правильним твердження, що іноді ви настільки повні енергії, що все горить у руках, а іноді відчуваєте сильну млявість?

 11. Чи стараєтеся ви обмежити коло своїх знайомств невеликою кількістю найближчих друзів?

 12. Чи багато ви мрієте?

 13. Коли на вас кричать, чи відповідаєте ви тим же?

 14. Чи часто вас крає почуття провини?

 15. Чи всі ваші звички хороші і бажані?

 16. Чи здатні ви дати волю власним почуттям і щосили повеселитися в галасливій компанії?

 17. Чи можна сказати, що нерви у вас часто бувають гранично напружені?

 18. Чи вважають вас людиною живою і веселою?

 19. Після того як справу зроблено, чи часто ви повертаєтеся до неї в думках і думаєте, що могли б зробити краще?

 20. Чи правильно, що ви звичайно мовчазні і стримані, коли знаходитеся серед людей?

 21. Чи буває, що ви передаєте чутки?

 22. Чи буває, що вам не спиться тому, що різні думки лізуть вам у голову?

 23. Чи правильно, що вам часто приємніше і легше прочитати про те, що вас цікавить у книзі, хоча можна швидше і простіше дізнатися про це в друзів?

 24. Чи буває у вас сильне серцебиття?

 25. Чи подобається вам робота, яка потребує пильної уваги?

 26. Чи бувають у вас приступи тремтіння?

 27. Чи правильно, що ви завжди говорите про знайомих вам осіб тільки хороше, навіть тоді, коли впевнені, що вони про це не дізнаються?

 28. Чи правильно, що вам неприємно буває в компанії, де постійно жартують один над одним?

 29. Чи правильно, що ви дратівливі?

 30. Чи подобається вам робота, яка потребує швидкості дій?

 31. Чи правильно, що вам нерідко не дають спокою думки про різні прикрощі і жахи, які могли б статися, хоча все скінчилося благополучно?

 32. Чи правда, що ви неквапливі в рухах?

 33. Ви коли-небудь запізнювалися на побачення або на роботу?

 34. Чи часто вам сняться кошмари?

 35. Чи правильно, що ви такий любитель поговорити, що ніколи не пропустите зручного випадку поговорити з незнайомою людиною?

 36. Чи непокоять вас які-небудь болі?

 37. Чи засмутилися б ви, якби довго не могли бачитися зі своїми друзями?

 38. Чи можете ви назвати себе нервовою людиною?

 39. Чи є серед ваших знайомих такі, які вам явно не подобаються?

 40. Чи легко вас зачіпає критика ваших вад або вашої роботи?

 41. Могли б ви сказати, що ви впевнена в собі людина?

 42. Чи важко вам отримати справжнє задоволення від заходів, у яких беруть участь багато учасників?

 43. Чи непокоїть вас почуття, що ви чимось гірше за інших?

 44. Зуміли б ви внести пожвавлення в нудну компанію?

 45. Чи буває, що ви говорите про речі, у яких зовсім не розбираєтеся?

 46. Чи непокоїтеся ви за своє здоров'я?

 47. Чи любите ви жартувати над іншими?

 48. Чи страждаєте ви безсонням?

Підведіть підсумки

Обробку тестування потрібно починати з визначення достовірності від­повідей особи, яка випробовується, за ключем.

Якщо відповіді збігаються з вказаними в ключі, то кожному з них при­писується 1 бал. Якщо сума балів за показником щирості відповідей стано­вить 5 або 6, то отримані результати ставляться під сумнів (можливо, особа, що проходила випробовування, при відповідях орієнтувалася лише на соці­альне схвалення). Якщо сума балів більша за 7, то дані тестування вважа­ються недостовірними і подальша обробка результатів не проводиться.

При сумі балів 0—4 відповіді достовірні.

Показники властивостей темпераменту

Показники щирості

екстраверсія

І нейротизм

відповідей

1 - так; 3 - так; 5 - ні; 8 - так; 10-так; 13-так; 15 — ні; 17 - так; 20 - ні; 22 - так; 25 -так; 27 - так; 29 - ні; 32 - ні; 34 - ні; 37 - ні; 39 - так; 41 -ні; 44 - так; 46 - так; 49 - так; 51 - ні; 53 - так; 56 - так.

2 - так; 4 - так; 7 - так; 9 - так; 11 - так; 14 - так; 16 - так; 19 -так; 21 - так; 23 - так, 26 - так; 28 - так; 31 - так; 33 - так; 35 -так; 38 - так; 40 - так; 43 - так; 45 - так; 47 - так; 50 - так; 52 -так, 55-так; 57-так.

6-так; 12-ні; 18 — ні; 24 — так; ЗО - ні; 36 - так; 42 - ні; 48 - ні; 54 - ні.

Потім на чистому аркуші паперу малюють дві взаємно перпендикуляр­ні осі екстравертованості та нейротизму, як це показано на рис. 1, із значен­нями шкали 0—24. Точка перетину осей відповідає значенню 12.

Після чого підраховується сума балів за показником екстраверсії — інт­роверсії. Бали за відповіді за даним показником нараховуються так само, як і за показником щирості відповідей (за кожну відповідь, яка збігається з показником екстраверсії в ключі опитувальника, присвоюється 1 бал).

Припустимо, що при підрахунку балів за показником екстраверсії сума дорівнювала 15. У цьому випадку через значення 15 на осі екстравертовано­сті проводиться вертикальна лінія. Так само робиться підрахунок суми ба­лів за показником нейротизму. Нехай сума балів за цим показником ста­новила 19. Через значення 19 на осі нейротизму проводиться горизонтальна лінія. Точка перетину горизонтальної і вертикальної ліній покаже місце опитуваного у двофакторній моделі Г. Айзенка. У даному випадку виявле­ний холеричний темперамент, як це позначено на рис. 1.

Очевидно, що на рисунку (це ілюстрація Г. Айзенка) опитуваний - яв­ний екстраверт з дещо вираженою емоційною нестійкістю.

За чинником екстравертованості (екстраверсія - інтроверсія) опитува­них можна розділити на дві групи. У випадку, якщо за показником екстра­вертованості випробуваний набрав суму менше за 12 балів, йому властива швидше інтроверсія. Якщо сума балів буде більше за 12, то випробуваному властива екстраверсія. Значення балів від 0 до 12 відображає міру виразно­сті інтроверсії, від 12 до 24 - екстраверсії. При більшому значенні або якщо воно дорівнює 15 опитуваний - явний екстраверт; при значенні, що менше або дорівнює 9, — інтроверт; менше або дорівнює 5 — глибокий інтроверт.

Підрахунок балів за показником нейротизму проводиться аналогічно. При сумі балів менше за 12 опитуваних відносять до представників, які відрізняються емоційною стійкістю (стабільністю). При сумі балів більше за 12 випробуваних відносять до емоційно нестійких типів особистості. Показники 9—13 — середнє значення нейротизму; більше або дорівнює 15 — високий рівень нейротизму; більше або дорівнює 19 — дуже високий рівень нейротизму; дорівнює або менше 7 — низький рівень нейротизму (висока емоційна стійкість).

Рис. 1. Двофакторна модель екстравертованості нейротизму Г. Айзенка

Інтерпретація результатів тестування передбачає виявлення і соціально-психологічної характеристики випробуваного. А.І. Красило стосовно чоти­рьох типів опитуваних за двофакторною моделлю Г. Айзенка дає їй таку інтерпретацію.

Екстраверсія. Швидше за все ви соціально відкриті, добре зав'язуєте і підтримуєте емоційні контакти. Це може бути корисно в ситуаціях, де по­трібна здатність брати ситуацію у свої руки. Наприклад, робота комерсанта, брокера, торгового працівника, журналіста. Вам властиві товариськість, іні­ціативність, гнучкість поведінки, уміння знайти своє місце в суспільстві і пристосуватися до його вимог. Ви більшою мірою схильні діяти під впливом раптового потягу, ніж за визначеною програмою. Вас, наче магніт, при­тягують об'єкти зовнішнього світу.

Рис. 2. Взаємозв'язок двох основних вимірів особистості (за Г. Айзенком)

Інтроверсія. Швидше за все ви скромні, не потребуєте постійної підтри­мки групи, можливо, надто скуті в особистих контактах і зазнаєте трудно­щів у спілкуванні. Ці риси можуть допомогти в тих ситуаціях, де потрібна зосередженість і виконання кропіткої роботи. Вам більш властиві схиль­ність до самоаналізу, соромливість, соціальна пасивність. Вам нелегко вклю­чатися в процес групового вирішення завдань, і ви надаєте перевагу індиві­дуальній роботі. Ваші інтереси спрямовані на внутрішній світ людини, який ви вважаєте більш значущим, ніж світ предметів і зовнішніх обставин, що змушують зважати на їх існування.

Нейротизм. З великою часткою імовірності можна сказати, що ви не задоволені своєю здатністю вирішувати життєві проблеми і досягати бажаних

результатів. Вам властива підвищена тривожність з приводу дрібних жит­тєвих проблем. Можлива тривожність і з приводу свого здоров'я, що часто не має реальних підстав. Вам властиві висока чутливість і підвищене від­чуття небезпеки, тому ви схильні спиратися на думку більшості. Вас відріз­няють розвинене почуття відповідальності, обов'язковість, постійні пережи­вання за долю близьких. Сила співчуття може коливатися залежно від пред­мета прихильності. Ви схильні до сумніву, перевірки навіть добре зробленої роботи. Ваша самооцінка швидше за все занижена і не збігається із завище­ним ідеальним образом «бажаного Я», якому ви вважаєте за необхідне відповідати. І в той же час у вас немає достатніх внутрішніх спонукань, щоб справді бажати досягти цього.

Емоційна стабільність. Ваша характеристика протилежна портрету людей, яким властивий нейротизм. Ви не схильні до неспокою, поступливі щодо впливів з боку оточуючих людей і обставин, схильні до лідерства, здат­ні викликати приязнь і довір'я в більшості навколишніх.

Визначивши місце опитуваного у двофакторній моделі екстравертовано-сті і нейротизму, можна зробити припущення і про наявність у нього певних рис характеру (рис. 2 — «Круг Айзенка»).

На основі даних тестування експериментатор пише висновок, в якому відзначає рівневі характеристики показників за кожним опитуваним і тип темпераменту. Даються рекомендації про шляхи самокорекції властивос­тей особистості, показники яких виявилися надміру високими або дуже низькими.

Показники темпераменту враховуються при професійній орієнтації, при­йманні кадрів, формуванні робочих груп (команд), розподілі завдань і плану­ванні кар'єри.

Тест «Самопізнання»

Нижче наводиться один із «великих» тестів (хоч і не найбільший), що до­зволяє, на думку його авторів М. Вудкока і Д. Френсіса, краще зрозуміти себе і проаналізувати власні обмеження. Для його виконання необхідно при згоді з наведеними твердженнями позначити відповідні номери в таблиці.

 1. Я добре справляюся з труднощами, властивими моїй роботі.

 2. Мені зрозуміла моя позиція з принципово важливих питань.

 3. Коли необхідно приймати принципово важливі для мого життя рішення, я дію рішуче.

 4. Я вкладаю значні зусилля у свій розвиток.

 5. Я здатний ефективно вирішувати проблеми.

 6. Я часто експериментую з новими ідеями, випробовуючи їх.

 7. Мої погляди звичайно беруться до уваги колегами, і я часто впливаю на те, які рішення вони приймають.

 8. Я розумію принципи, які лежать в основі мого підходу до управління.

 9. Мені не важко домогтися ефективної роботи підлеглих.

 1. Я вважаю себе гарним наставником для підлеглих.

 2. Я добре проводжу наради.

 3. Я піклуюся про своє здоров'я.

 4. Я іноді прошу інших висловитися про мої основні підходи до життя і роботи.

 5. Якби мене спитали, я, безумовно, зміг би описати, що я хочу зробити в своєму житті.

 6. Я маю значний потенціал для подальшого навчання і розвитку.

 7. Мій підхід до розв'язання проблем систематизований.

 8. Про мене можна сказати, що я знаходжу задоволення в змінах.

 9. Я звичайно успішно впливаю на інших людей.

 10. Я переконаний, що сповідаю відповідний стиль управління.

 11. Мої підлеглі повністю мене підтримують.

 12. Я докладаю багато зусиль в навчання і розвиток моїх підлеглих.

 13. Я вважаю, що методики підвищення ефективності робочих груп важливі для підвищення власної ефективності в роботі.

 14. Я готовий, якщо треба, йти на непопулярні заходи.

 15. Я рідко надаю перевагу більш легкому рішенню перед тим, яке, як я знаю, є правильним.

 16. Моя робота і особисті цілі багато в чому взаємно доповнюють одне одного.

 17. Моє професійне життя часто супроводжується хвилюваннями.

 18. Я регулярно переглядаю цілі моєї роботи.

 19. Мені здається, що багато хто менш винахідливий, ніж я.

 20. Перше враження, яке я справляю, звичайно гарне.

 21. Я сам починаю обговорення моїх управлінських слабкостей і сильних сторін, я зацікавлений у зворотному зв'язку в цій сфері.

 22. Мені вдається створювати добрі відносини з підлеглими.

 23. Я присвячую досить часу на оцінку того, що треба для розвитку підлеглих.

 24. Я розумію принципи, які лежать в основі розвитку ефективних робочих груп.

 25. Я ефективно розподіляю свій час.

 26. Я звичайно твердий у принципових питаннях.

 27. При першій можливості я намагаюсь об'єктивно оцінити свої досягнення.

 28. Я постійно прагну до нового досвіду.

 29. Я справляюся зі складною інформацією кваліфіковано і чітко.

 30. Я готовий пройти період з непередбачуваними результатами заради випробування нової ідеї.

 31. Я описав би себе як людину, впевнену в собі.

 32. Я вірю в можливість зміни ставлення людей до їх роботи.

 33. Мої підлеглі роблять все можливе для організації.

 34. Я регулярно проводжу оцінку роботи своїх підлеглих.

 35. Я працюю над створенням атмосфери відвертості і довіри в робочих групах.

 36. Робота не впливає негативно на моє приватне життя.

 37. Я рідко чиню врозріз з моїми переконаннями.

 38. Моя робота - важливий внесок в отримання задоволення від життя.

 39. Я постійно прагну до встановлення зворотного зв'язку з оточуючими з приводу моєї роботи.

 40. Я добре складаю плани.

 41. Я не здаюся, якщо рішення не знаходиться відразу.

 42. Мені порівняно легко вдається встановлювати відносини з оточуючими.

 43. Я розумію, що зацікавлює людей в хорошій роботі.

 44. Я успішно справляюся з передачею повноважень.

 45. Я здатний встановлювати зворотні зв'язки з моїми колегами і підлеглими і прагну до цього.

 46. Між колективом, який я очолюю, і іншими колективами в організації існують відносини здорової співпраці.

 47. Я не дозволяю собі перенапружуватися на роботі.

 48. Час від часу я ретельно переглядаю свої особисті цінності.

 49. Для мене важливе почуття успіху.

 50. Я приймаю виклик із задоволенням.

 51. Я регулярно оцінюю свою роботу і успіхи.

 52. Я впевнений у собі.

 53. Я загалом впливаю на поведінку оточуючих.

 54. Я майже завжди дію відповідно до своїх переконань.

 55. Я заохочую підлеглих, які ефективно працюють.

 56. Я вважаю, що важлива частина роботи керівника полягає в проведенні консультацій для підлеглих.

 57. Я вважаю, що керівникам не обов'язково постійно бути лідерами у своїх колективах.

 58. В інтересах свого здоров'я я контролюю те, що п'ю та їм.

 59. Я майже завжди дію відповідно до своїх переконань.

 60. У мене добре взаєморозуміння з колегами по роботі.

 61. Я часто думаю над тим, що не дає мені більш ефективно працювати, і дію відповідно до зроблених висновків.

 1. Я свідомо використовую інших для того, щоб полегшити розв'язання проблем.

 1. Я можу керувати людьми, що мають високі інноваційні здібності.

 2. Моя участь в подіях звичайно вдала.

 1. Я різними способами домагаюся того, щоб люди з мого колективу були зацікавлені в роботі.

 1. У мене рідко бувають справжні проблеми у відносинах з підлеглими.

 2. Я не дозволяю собі втратити можливості для розвитку підлеглих.

 3. Я домагаюсь, щоб ті, ким я керую, розуміли цілі роботи колективу.

 4. Я загалом відчуваю себе енергійним і життєрадісним.

 5. Я вивчав вплив мого розвитку на мої переконання.

 6. У мене є чіткий план особистої кар'єри.

 7. Я не здаюся, коли справи йдуть погано.

 8. Я впевнено відчуваю себе, керуючи процесом вирішення проблеми.

 9. Вироблення нових ідей не складає труднощів для мене.

 10. Моє слово відповідає вчинкам.

 11. Я вважаю, що підлеглі повинні оспорювати управлінські рішення.

 1. Я вкладаю достатні зусилля для визначення ролей і завдань моїх підлеглих.

 1. Мої підлеглі розвивають необхідні їм навички.

 1. Я маю у своєму розпорядженні навички, необхідні для створення ефективних робочих груп.

 1. Мої друзі підтвердять, що я стежу за своїм добробутом.

 2. Я радий обговорити з оточуючими свої переконання.

 3. Я обговорюю з оточуючими свої довгострокові плани.

 4. «Відкритий і легко пристосовуюсь» — це гарний опис мого характеру.

 5. Я, загалом, дотримуюся послідовного підходу до розв'язання проблем.

 6. Я спокійно ставлюсь до своїх помилок, не засмучуюсь через них.

 7. Я вмію слухати інших.

 8. Мені добре вдається розподілити роботу між оточуючими.

 1. Я переконаний, що в скрутній ситуації мені забезпечена повна підтримка тих, ким я керую.

 1. Я здатний давати добрі поради.

 2. Я постійно прагну поліпшити роботу моїх підлеглих.

 1. Я знаю, як справитися з моїми емоційними проблемами.

 2. Я порівнював мої цінності з цінностями організації взагалі.

 3. Я звичайно досягаю того, чого прагну.

 4. Я продовжую розвивати і нарощувати свій потенціал.

 5. У мене зараз не більше проблем і вони не більш складні, ніж рік тому.

 6. У принципі, я ціную нешаблонну поведінку на роботі.

 7. Люди серйозно ставляться до моїх поглядів. Я впевнений в ефективності моїх методів керівництва.

 1. Мої підлеглі з повагою ставляться до мене як до керівника.

 2. Я вважаю важливим, щоб ще хто-небудь міг справитися з моєю роботою.

 3. Я впевнений в тому, що в групі можна досягти більшого, ніж окремо.

Таблиця. Відповіді на тест «Самопізнання»

А

Б

в

Г

Д

Е

Ж

з

І

К

Л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ЗО

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Разом:

Заповнивши таблицю, слід підрахувати загальну суму позначок по стов­пцях і записати у відповідні комірки рядка «Разом». На основі цих даних заповнюється підсумкова таблиця, що містить оцінку сильних та слабких сторін особистості керівника.

Таблиця. Ключ до тесту

Символ

Кількість балів за підсумком стовпця попередньої таблиці

Сильні сторони

Ранг (сильні сторони)

Протилежний ранг (обмеження)

Обмеження

А

Здатність управляти собою

Невміння управляти собою

Б

Чіткі цінності

Розмиті цінності

В

Чіткі особисті цілі

Невиразні особисті

ЦІЛІ

г

Саморозвиток, який триває

Саморозвиток, який зупинився

Д

Хороші навички

вирішення

проблем

Недостатність

навичок вирішення

проблем

Е

Творчий підхід

Недостатньо творчий підхід

Ж

Вміння впливати

на оточуючих

Невміння впливати на

людей

З

Розуміння

особливостей

управлінської

праці

Недостатнє розуміння

особливостей

управлінської праці

І

Здатність

Керувати

Недолік здібностей

керувати

К

Вміння навчати

Невміння навчати

Л

Вміння

налагодити

групову роботу

Низька здатність

формувати колектив

У стовпці «Ранг» необхідно відобразити місце, яке зайняла та чи інша властивість особистості відповідно до набраних балів за критерієм їх міні­муму, у стовпці «Зворотний ранг» — розташувати місця, виходячи з крите­рію максимуму балів.

Для наочності потрібно заповнити ще одну таблицю, розташувавши в ній якості в порядку зростання рангів.

Таблиця. Ранжирування якостей

Прямий ранг

1 Сильні сторони

1 Зворотний ранг

Слабкі сторони

А

Б

В

і т. ін

Аналогічну таблицю можна отримати не тільки самостійно, але й на основі думок експертів (підлеглих, колег, керівників), а потім порівняти їх. Це дасть додатковий матеріал для самоаналізу.

Примітка. Розшифровка обмежень.

 1. Невміння управляти собою - нездатність повною мірою використати свій час, енергію, справлятися зі стресами.

 2. Розмитість особистих цінностей - відсутність їх правильного розуміння, невідповідність існуючим реаліям життя.

 3. Нечіткі особисті цілі - відсутність доброго розуміння цілей особистого і ділового життя, їх невідповідність вимогам роботи.

 4. Саморозвиток, який зупинився, - відсутність сприйнятливості до нових ситуацій і можливостей.

 5. Недостатність навичок вирішення проблем - нездатність до необхідних дій і відсутність стратегічного підходу до справи.

 6. Недостатньо творчий підхід - невміння генерувати нові ідеї і використовувати чужі.

 7. Невміння впливати на людей - недостатня здатність забезпечити їх участь в роботі, впливати на їх рішення.

 8. Недостатнє розуміння особливостей управлінської праці - правил мотивації працівників і сучасної ролі керівника.

 9. Слабкі навички керівництва - відсутність практичних здібностей домогтися результатів від підлеглих.

 10. Невміння навчати — відсутність можливості допомагати іншим розвивати свої здібності.

 11. Низька здатність формувати колектив - невміння сприяти розвитку і підвищенню ефективності робочих груп.

Тест «Творчий потенціал»

Пропонований тест дозволяє перевірити кожному свій творчий потенціал. Для його виконання необхідно вибрати один із запропонованих варіантів відповіді на питання і оцінити в балах за ключем, наведеним у кінці.

1. Чи можна змінити світ на краще?

а) ні;

б) так;

в) в окремих випадках.

2. Чи думаєте ви, що також можете брати участь у цьому?

а) так;

б) ні;

в) іноді.

3. Чи вважаєте ви, що яка-небудь з ваших ідей допомогла б поліпшити світ?

а) так;

б) випадково;

в) у деяких випадках.

4. Чи вважаєте ви, що в майбутньому вам може спасти в голову така ідея?

а) так;

б) малоймовірно;

в) можливо.

5. Чи завжди ви впевнені у своєму успіху?

а) так;

б) іноді;

в) часто.

6. Чи відчуваєте ви бажання зайнятися темою, якої абсолютно не знаєте?

а) так, невідоме мене приваблює;

б) ні;

в) залежить від теми.

7. Коли ви займаєтеся незнайомою темою, чи відчуваєте бажання розвинути її?

а) так;

б) вважаю за краще обмежитися відомим;

в) іноді, коли є бажання.

8. Якщо невідома тема вас зацікавила, чи будете ви вивчати її досконально?

а) так;

б) тільки основні моменти;

в) ні.

9. Що ви будете робити у разі невдачі?

а) продовжу діяти, незважаючи на невдачу;

б) змирюся, якщо це нездійсненне;

в) домагатимусь свого, навіть коли причина непереборна.

10. Залежно від чого слід вибирати професію?

а) від перспектив;

б) від її стабільності;

в) від привілеїв.

11. Чи можете ви повторити маршрут, яким уже йшли?

а) так;

б) ні, ризикую заблукати;

в) так, якщо він привертає увагу.

12. Чи можете ви пригадати всі деталі розмови, що відбулася?

а)без ускладнення;

б) можу забути частину з них;

в) тільки ті, які мене зацікавили.

13. Чи можете ви відтворити без помилок слово іноземною мовою, не розуміючи його значення?

а) так;

б) якщо воно не важке;

в) іноді зі спотвореннями.

14. Чи любите ви побути наодинці?

а) так, щоб подумати;

б) ні, уникаю самотності;

в) мені байдуже, в компанії чи наодинці.

15. Коли ви вважаєте справу зробленою?

а) вона доведена до кінця і виглядає дуже добре з усіх поглядів;

б) коли мета досягнута в загальних рисах;

в) мета досягнута за винятком окремих моментів.

16. Що ви любите робити, залишаючись на самоті?

а) мрію про різне;

б) знаходжу конкретну справу;

в) мрію про конкретну справу.

17. Коли вам прийшла в голову конкретна ідея, за яких умов ви можете її обмірковувати ?

а) незалежно від місця і часу;

б) знайшовши відокремлене місце і віддавшись цілком роздумам;

в) строго в певному місці.

18. Як ви вчиняєте, якщо ваша ідея зазнала критики?

а) коректую її залежно від аргументів інших;

б) залишаюся при своїй думці, незалежно від висловлювання оточуючих;

в) змінюю думку.

Підведіть підсумки

Нарахуйте 3 бали за відповіді а); 1 бал - за відповіді б); 2 бали — за відповіді в). Загальна сума балів більше 45 свідчить про значний творчий потенціал; від 28 до 45 - середній; менше за 27 — незначний.

Тест «Я-стан»

За допомогою тесту, що пропонується, можна визначити свій «я-стан». Для виконання тесту необхідно оцінити правильність кожного з висловлювань, що пропонується, за десятибальною шкалою.

 1. Мені часом не вистачає стриманості.

 2. Якщо мої бажання заважають мені, я вмію їх приборкувати.

 1. Батьки, як більш досвідчені люди, повинні влаштовувати сімейне життя своїх дітей.

 2. Я іноді перебільшую свою роль у якихось подіях.

 3. Мене важко обдурити.

 4. Мені б сподобалося бути вихователем.

 5. Буває, що мені хочеться подуріти.

 6. Кожен повинен виконувати свій обов'язок.

 7. Я думаю, що правильно розумію події, що відбуваються.

 1. Нерідко я чиню не як треба, а як хочеться.

 2. Приймаючи рішення, я стараюся продумати його наслідки.

 3. Молоде покоління має вчитися у старших життю.

 4. Я, як і більшість людей, буваю образливий.

 5. Мені вдається бачити в людях більше, ніж вони говорять про себе.

 6. Діти мають безумовно слідувати вказівкам батьків.

 7. Я — людина, що захоплюється.

 8. Мій основний критерій оцінки людини — об'єктивність.

 9. Мої погляди непохитні.

 10. Буває, що я не поступаюся в спорі через впертість.

 11. Правила виправдані, поки корисні.

 12. Люди мають дотримуватись всіх правил, незалежно від ситуації.

Підведіть підсумки

Стан «дитини» характеризують висловлювання -1,4,7,10,13,16,19.

Стан «дорослого» - 2, 5, 8,11,14, 17, 20.

Стан «батька» - 3, 6, 9,12, 15, 18, 21.

Щоб визначити структуру свого «я-стану», необхідно розділити суму балів за відповідною позицією на загальну суму балів і помножити на 100%.

Найбільш переважним вважається стан «дорослого» і найменш переваж­ним - «батька».

Тест «Діагностика міжособистісних відносин (Т. Лірі)»

Тест створений Т. Лірі, Г. Лефоржем, Р. Сазеком у 1954 р. і призначений для дослідження уявлень суб'єкта про себе та ідеальне «Я», а також для вивчення взаємовідносин у малих групах. За допомогою тесту виявляється переважаючий тип ставлення до людей у самооцінці і взаємній оцінці.

При дослідженні міжособистісних відносин найчастіше виділяються два чинники: «домінування — підкорення» і «дружелюбність — агресивність». Саме ці чинники визначають загальне враження про людину в процесах міжособистісного сприйняття.

Ці чинники названі М. Аргайлом серед головних компонентів при ана­лізі стилю міжособистісної поведінки і за змістом можуть бути співвіднесе­ні з двома з трьох головних осей семантичного диференціала Ч. Осгуда: «оцінка і сила». У багаторічному дослідженні, що проводиться американсь­кими психологами під керівництвом Б. Бейлза, поведінка члена групи оці­нюється за двома змінними, аналіз яких здійснюється в тривимірному про­сторі, утвореному трьома осями: «домінування - підкорення», «дружелюб­ність — недружелюбність», «емоційність — аналітичність».

Для уявлення основних соціальних орієнтацій Т. Лірі розробив умовну схему у вигляді кола, розділеного на сектори. У цьому колі по горизонталь­ній і вертикальній осях позначені чотири орієнтації: «домінування - підко­рення», «дружелюбність - агресивність». У свою чергу ці сектори поділені на вісім секторів відповідно до більш окремих, детальних відносин. Для ще більш тонкого опису коло ділять на 16 секторів, але частіше використову­ються октанти, певним чином орієнтовані відносно двох головних осей.

Схема Т. Лірі базується на припущенні, що чим ближче результати опи­туваного до центра кола, тим сильніший взаємозв'язок цих двох змінних. Сума балів кожної орієнтації переводиться в індекс, де домінують вертикальна («домінування — підкорення») і горизонтальна («дружелюбність - ворожість») осі. Відстань отриманих показників від центра кола вказує на адаптивність або екстремальність інтерперсональної поведінки.

Питальник містить 128 оціночних думок, згрупованих у блоки з І по VIII відповідно до 8 типів відносин і включає 16 пунктів, впорядкованих за висхідною інтенсивністю. Тест побудований так, що думки, направлені на виявлення якого-небудь типу відносин, розташовані не підряд, а особливим чином: вони групуються по 4 і повторюються через рівну кількість визна­чень. При обробці підраховується кількість відносин кожного типу.

Т. Лірі пропонував використовувати тест для оцінки поведінки людей, за якими спостерігають, тобто поведінки в оцінці оточуючих («зі сторони»), для самооцінки, оцінки близьких людей, для опису ідеального «Я». Відповідно до цих рівнів діагностики змінюється інструкція для відповіді.

Інструкція

Вам пропонується список характеристик. Потрібно уважно прочитати кожну і вирішити, чи відповідає вона вашому уявленню про себе. Якщо відповідає, то позначте її знаком «плюс» або напишіть проти неї «так». Якщо не відповідає - нічого не пишіть.

Одночасно або послідовно можна оцінити запропоновані характеристики з точки зору «Я в ідеалі» (яким хочете бути), а також того, як підходять ці характеристики якій-небудь людині, що вас цікавить — «мій партнер». Ста­райтеся бути щирим. Якщо немає повної впевненості, знак « + » не ставте.

I 1. Інші думають про нього прихильно.

 1. Справляє враження на оточуючих.

 2. Уміє розпоряджатися, наказувати.

 3. Уміє настояти на своєму.

II 5. Має почуття власної гідності.

 1. Незалежний.

 2. Здатний сам потурбуватися про себе.

 3. Може виявити байдужість.

III 9. Здатний бути суворим.

 1. Суворий, але справедливий.

 2. Може бути щирим.

 3. Критичний до інших.

IV 13. Любить поплакатися.

 1. Часто засмучений.

 2. Здатний виявити недовіру.

 3. Часто розчаровується.

V 17. Здатний бути критичним до себе.

 1. Здатний визнати свою неправоту.

 2. Охоче підкоряється.

 3. Поступливий.

VI 21. Шляхетний.

 1. Захоплюється і схильний до наслідування.

 2. Шанобливий.

 3. Шукає схвалення.

VII 25. Здатний до співпраці.

 1. Прагне ужитися з іншими.

 2. Доброзичливий.

 3. Уважний і ласкавий.

VIII 29. Делікатний.

 1. Схвальний.

 2. Чуйний до закликів про допомогу.

 3. Безкорисливий.

I 33. Здатний викликати захоплення.

 1. Користується повагою в інших.

 2. Має талант керівника.

 3. Любить відповідальність.

II 37. Упевнений у собі.

 1. Самовпевнений і напористий.

 2. Діловитий і практичний.

 3. Любить змагатися.

III 41. Суворий і крутий, де треба.

 1. Невблаганний і неупереджений.

 2. Дратівливий.

 3. Відкритий і прямолінійний.

IV 45. Не терпить, щоб ним командували.

 1. Скептик.

 2. На нього важко справити враження.

 3. Образливий, педантичний.

V 49. Легко ніяковіє.

 1. Невпевнений у собі.

 2. Поступливий.

 3. Сором'язливий.

VI 53. Часто вдається до допомоги інших.

 1. Дуже шанує авторитети.

 2. Охоче приймає поради.

 3. Довірливий і прагне радувати інших.

VII 57. Завжди люб'язний у поводженні.

 1. Дорожить думкою оточуючих.

 2. Товариський і лагідний.

 3. Добросердий.

VIII 61. Добрий, вселяє упевненість.

 1. Ніжний і м'якосердий.

 2. Любить піклуватися про інших.

 3. Безкорисливий, щедрий.

I 65. Любить давати поради.

 1. Справляє враження значущості.

 2. Начальницько-владний.

 3. Владний.

II 69. Хвалькуватий.

 1. Гордовитий і самовпевнений.

 2. Думає тільки про себе.

 3. Хитрий і ощадливий.

III 73. Нетерпимий до помилок інших.

 1. Своєкорисливий.

 2. Відвертий.

 3. Часто недружній.

IV 77. Озлоблений.

 1. Скаржник.

 2. Ревнивий.

 3. Довго пам'ятає образи.

V 81. Схильний до самобичування.

 1. Соромливий.

 2. Безініціативний.

 3. Покірливий.

VI 85. Залежний, несамостійний.

 1. Любить підкорятися.

 2. Надає іншим можливість приймати рішення.

 3. Легко потрапляє в халепу.

VII 89. Легко потрапляє під вплив друзів.

 1. Готовий довіритися будь-кому.

 2. Добре ставиться до всіх без розбору.

 3. Всім симпатизує.

VIII 93. Прощає все.

 1. Переповнений надмірним співчуттям.

 2. Великодушний і терпимий до недоліків.

 3. Прагне бути заступником.

I 97. Прагне успіху.

 1. Чекає захоплення від кожного.

 2. Розпоряджається іншими.

100. Деспотичний.

II 101. Сноб (судить про людей за рангом і достатком, а не за особистими якостями).

 1. Гонористий.

 2. Егоїстичний.

 3. Холодний, черствий.

III 105. Ущипливий, глузливий.

 1. Злобний, жорстокий.

 2. Часто гнівливий.

 3. Бездушний, байдужий.

IV 109. Злопам'ятний.

 1. Перейнятий духом суперечливості.

 2. Упертий.

 3. Недовірливий і підозрілий.

V 113. Боязкий.

 1. Сором'язливий.

 2. Відрізняється надмірною готовністю підкорятися.

 3. М'якотілий.

VI 117. Майже ніколи і нікому не заперечує.

 1. Ненав'язливий.

 2. Любить, щоб його опікали.

120. Надміру довірливий.

VII 121. Прагне набути симпатії кожного.

 1. З усіма погоджується.

 2. Завжди доброзичливий.

 3. Всіх любить.

VIII 125. Дуже поблажливий до оточуючих.

 1. Старається втішити кожного.

 2. Піклується про інших на шкоду собі.

 3. Псує людей надмірною добротою.

Підведіть підсумки

Зверніть увагу, що список характеристик розбитий на блоки з І по VIII по 4 питання в кожному блоці. Блоки з І по VII повторюються, той, що відповідає «проходить» їх чотири рази. Оцінивши наявність у собі всіх за­пропонованих 128 характеристик, підсумовуйте кількість « + » по кожному блоку. Випишіть результат:

І блок — ... балів (тобто загальна сума плюсів при відповіді на 1-й блок, який зустрічається 4 рази);

// блок - ... балів і так до VIII.

Якщо ви оцінювали декілька особистостей - «Я - зараз», «Я - в ідеалі», «Мій партнер», то до кожної особистості, що оцінюється, потрібен свій окре­мий підрахунок балів (кількості « + ») по кожному блоку.

Як вже зазначалося вище, для представлення основних соціальних оріє­нтацій Т. Лірі розробив умовну схему у вигляді кола, розділеного на секто­ри (рис. 3). У цьому колі по горизонтальній осі розташовується результат орієнтації «агресивність — дружелюбність», а по вертикальній — «доміну­вання - підкорення». У свою чергу ці сектори розділені на вісім - відпові­дно до більш детальних відносин. Для ще більш тонкого опису коло ділять на 16 секторів, але частіше використовуються октанти, певним чином оріє­нтовані відносно двох головних осей.

Схема Т. Лірі, повторимо ще раз, ґрунтується на припущенні, що чим ближче результати людини до центра кола, тим сильніше взаємозв'язок цих двох змінних. Відстань отриманих показників від центра кола вказує на адаптивність або екстремальність міжособистісної (соціальної) поведінки.

Максимальна оцінка рівня - 16 балів, але вона розділена на чотири сту­пені виразності відносин:

0-4 бали - низька;

5—8 балів — помірна (адаптивна поведінка);

9-12 балів - висока (екстремальна поведінка);

13-16 балів - екстремальна (до патології).

Рис. 3. Соціальні орієнтації особистості

А — впевнений, незалежний, суперницький; Б — гарний керівник, порадник, наставник та організатор; В — виражена готовність допомагати і співчувати оточуючим; Г — пра­гнення до співпраці з групою, дружелюбність; Д - потреба у допомозі та довірі з боку оточуючих; Е — скромність, сором'язливість, охоче виконує чужі обов'язки; Ж — реалі­стична база суджень, скептицизм та неконформність; 3 - щирість, безпосередність, наполегливість у досягненні цілей

Отримані бали по кожному блоку відповідей переносяться на діаграму. При цьому відстань від центра кола відповідає кількості балів по даному блоку (від 0 до 16). Кінці векторів поєднуються і утворюють особистісний профіль. Приклад такого профілю наводиться на рис. 4.

Отже, результат тестування представлений у вигляді заштрихованої ча­стини на діаграмі. Це особистісний профіль випробуваного за даним тес­том. За поданими формулами розраховуються показники за двома основни­ми чинниками — «домінування» і «дружелюбність».

Домінування = (І - V) + 0,7 х (VIII + II - IV - VI).

Дружелюбність = (VII - III ) + 0,7 х (VIII - II - IV + VI).

Визначте, який показник переважає у вас.

Якісний аналіз отриманих даних проводиться шляхом порівняння діа­грам, що демонструють відмінність між уявленнями різних людей.

Методичний прийом дозволяє вивчати проблему психологічної сумісно­сті і часто використовується в практиці сімейних консультацій, групової психотерапії і соціально-психологічного тренінгу.

Аналіз особистісного профілю

Типи ставлення до оточуючих за результатами кожного з восьми блоків: І. Авторитарний.

13-16 балів - диктаторський, владний, деспотичний характер, тип силь­ної особистості, яка лідирує у всіх видах групової діяльності. Всіх наставляє,

Рис. 4. Особистісний профіль соціальних орієнтацій повчає, у всьому прагне покладатися на свою думку, не вміє приймати пора­ди інших. Оточуючі відзначають цю владність, але визнають її.

9—12 балів - домінантний, енергійний, компетентний, авторитетний лі­дер, успішний у справах, любить давати поради, вимагає до себе поваги.

0-8 балів — упевнена в собі людина, але не обов'язково лідер, завзята і наполеглива.

II. Егоїстичний.

13—16 балів - прагне бути вище за всіх, але водночас збоку від усіх, самозакоханий, ощадливий, незалежний, себелюбний. Труднощі перекладає на оточуючих, але сам ставиться до них дещо відчужено; хвалькуватий, самовдоволений, зарозумілий.

0-12 балів - егоїстичні риси, орієнтація на себе, схильність до суперництва.

III. Агресивний.

13-16 балів - жорсткий і ворожий по відношенню до оточуючих, різкий, жорстокий, агресивність може дійти до асоціальної поведінки.

9—12 балів — вимогливий, прямолінійний, відвертий, суворий і різкий в оцінці інших, непримиренний, схильний у всьому звинувачувати оточуючих, глузливий, іронічний, дратівливий.

0—8 балів - упертий, наполегливий, завзятий і енергійний.

IV. Підозрілий.

13-16 балів — відчужений стосовно ворожого і злобного світу, підозрі­лий, образливий, схильний до сумніву у всьому, злопам'ятний, постійно скар­житься на всіх (ніизоїдний тип характеру).

9-12 балів - критичний, зазнає труднощів в інтерперсональних контактах через підозрілість і острах поганого ставлення, замкнений, скептичний, розча­рований у людях, потайний, свій негативізм виявляє у вербальній агресії.

0—8 балів — критичний до всіх соціальних явищ і оточуючих людей.

V. Керований.

13—16 балів — покірний (схильний до самоприниження), слабохарактер­ний, схильний поступатися всім і у всьому, завжди ставить себе на останнє місце і засуджує себе, приписує собі провину, пасивний, прагне знайти опору в будь-кому сильнішому.

9—12 балів — сором'язливий, покірливий, легко ніяковіє, схильний підко­рятися сильнішому, незважаючи на ситуацію.

0-8 балів - скромний, боязкий, поступливий, емоційно стриманий, здатний підкорятися, не має власної думки, слухняно і чесно виконує свої обов'язки.

VI. Залежний.

13—16 балів - різко невпевнений в собі, має нав'язливі страхи, побоювання, турбується з будь-якого приводу, тому залежить від інших, від чужої думки.

9-12 балів — слухняний, боязкий, безпорадний, не вміє виявляти опір, щиро вважає, що інші завжди праві.

0—8 балів - конформний, м'який, чекає допомоги і порад, довірливий, схильний до захоплення оточуючими, ввічливий.

VII. Доброзичливий.

9-16 балів — доброзичливий і люб'язний з усіма, орієнтований на прий­няття і соціальне схвалення, старається задовольняти вимоги всіх, «бути гарним» для всіх, не враховуючи ситуації, прагне до цілей мікрогрупи, має розвинені механізми витіснення і пригнічення, емоційно лабільний, нестій­кий (істероїдний тип характеру).

0—8 балів — схильний до співпраці, кооперації, гнучкий і компромісний при розв'язанні проблем і в конфліктних ситуаціях, цінує думку оточуючих, свідомо конформний, слідує умовностям, правилам і принципам «гарного тону» у відносинах з людьми, ініціативний ентузіаст у досягненні цілей групи, пра­гне допомагати, відчувати себе в центрі уваги, заслужити визнання і любов, товариський, виявляє теплоту і дружелюбність у відносинах.

VIII. Альтруїстичний.

9—16 балів — гіпервідповідальний, завжди приносить у жертву свої інте­реси, прагне допомогти і співчувати всім, нав'язливий у своїй допомозі і дуже активний стосовно оточуючих, неадекватно приймає на себе відповідаль­ність за інших (можливо, тільки зовнішня «маска», що приховує особистість протилежного типу).

0-8 балів - відповідальний по відношенню до людей, делікатний, м'який, добрий, емоційне ставлення до людей виявляє в співчутті, симпатії, турботі, ласці, уміє підбадьорити і заспокоїти оточуючих, безкорисливий і чуйний.

Тест «Соціальне партнерство»

Соціальне партнерство передбачає уміння жити в злагоді з оточуючими, йти на компроміси. Свої здібності щодо цього можна оцінити за допомогою запропонованого тесту.

1. Чи гніваєтеся ви, якщо оточуючі не підтримують вашу ідею?

а) так;

б) ні.

2. Хто, на вашу думку, може брати участь в грі?

а) ті, хто добре знає правила;

б) усі бажаючі.

3. Чи спокійно ви сприймаєте неприємну новину?

а) так;

б) ні.

4. Чи дратують вас п'яні в суспільних місцях?

а) ні, якщо нікому не заважають;

б) так, люди завжди повинні вміти контролювати себе.

5. Чи важко вам контактувати з людьми іншої професії, положення, традицій?

а) так;

б) ні.

6. Як ви ставитесь до жартів на свою адресу?

а) не подобаються ні жарти, ні жартівники;

б) відповідаю тим же.

7. Чи згодні ви з тим, що багато хто в вашій організації сидить не на своєму місці і робить не свою справу?

а) так;

б) ні.

8. Як ви поставитесь до того, що людина, яку ви привели в компанію, стане об'єктом загальної уваги?

а) мене це образить;

б) порадію за неї.

9. Як ви ставитесь до людини, яка критикує сучасну молодь і каже, що в минулому все було краще?

а) погоджуюся;

б) сперечаюся.

Підведіть підсумки

Запишіть собі по одному балу за відповіді, які збігаються з твердження­ми 1а; 26; 36; 4а; 56; 66; 76; 86; 9а, і підрахуйте підсумок.

1-3 бали: ви вперті, непохитні і не вмієте підтримувати нормальних відносин з оточуючими.

4-6 балів: ви здатні твердо відстоювати свої переконання, але під впли­вом переконливих аргументів можете змінити думку.

7—9 балів: твердість ваших переконань добре поєднується з великою гнучкістю. Ви вмієте поважати чужу думку і чудово ладите з іншими.

Тест «Парні порівняння»

Тест оцінює ступінь задоволення основних потреб людини. З його допомо­гою можна виявити найважливіші потреби-мотиватори співробітників. Знан­ня таких потреб дозволяє керівнику ефективно будувати систему мотивації в робочій групі. Так, якщо в одних співробітників домінують матеріальні потреби, то підвищити їх трудову старанність можна, передусім надавши їм можливість добре заробити (наприклад, за допомогою надання складного, добре оплачуваного завдання, понаднормових робіт тощо).

Працівників, у яких яскраво виражені потреби в безпеці (побоювання втратити роботу, отримати догану, бути скомпрометованим в очах товари­шів і т.ін.), потрібно заспокоїти, завірити в стабільності їх положення. При домінуванні соціальних потреб для людини найбільш важливі добрі, дружні відносини в колективі, хороший етичний клімат. Якщо ж у працівника провідною є потреба у визнанні, то для нього пріоритетними стимуляторами будуть перспектива посадового зростання, знаки і символи визнання і пова­ги, кар'єра.

Для тих співробітників, у яких домінує потреба в самореалізації, найваж­ливіший стимулятор - творча праця, автономія, участь у прийнятті рішень. Уміло використовуючи різні стимули на основі індивідуального підходу до співробітників, знання їх провідних потреб, керівник зможе підвищити мо-тивованість.

Інструкція

Спочатку порівняйте наведені нижче (по черзі) твердження, а потім ко­жен результат впишіть в колонку таблиці. Так, якщо при порівнянні пер­шого твердження з другим, ви для себе обираєте друге, то в першу пусту клітинку першої колонки впишіть цифру 2. Якщо ж ви обираєте перше твердження, то впишіть цифру 1. Потім те саме зробіть з другим тверджен­ням: порівняйте його спочатку з третім, потім з четвертим і вписуйте ре­зультат у другу колонку.

Подібним чином працюйте з іншими твердженнями, поступово запов­нюючи весь бланк.

Вголос промовляйте фразу «Я хочу...» перед кожним твердженням:

 1. Домогтися визнання і поваги.

 2. Мати теплі відносини з людьми.

 3. Забезпечити собі майбутнє.

 4. Заробляти на життя.

 5. Мати хороших співрозмовників.

 6. Зміцнити своє положення.

 7. Розвивати свої сили і здібності.

 8. Забезпечити собі матеріальний комфорт.

 9. Підвищувати рівень майстерності і компетентності.

 1. Уникати прикрощів.

 2. Прагнути до нового і незнаного.

 3. Забезпечити собі положення впливу серед навколишніх.

 1. Купувати хороші речі.

 2. Займатися справою, що потребує повної віддачі.

 3. Бути зрозумілим іншими.

Підведіть підсумки Підрахуйте бали.

 1. Закінчивши роботу, визначте кількість балів (тобто переваг або виборів), що випали на кожне твердження. Виберіть п'ять тверджень, що отримали найбільшу кількість балів, і розташуйте їх за ієрархією. Це ваші головні потреби.

 2. Для визначення ступеня задоволення п'яти типів головних потреб підрахуйте суму балів за п'ятьма відповідними секціями з таких питань:

 • матеріальні потреби: 4, 8, 13;

 • потреби в безпеці: 3, 6, 10;

 • соціальні (міжособистісні) потреби: 2, 5, 15;

 • потреби у визнанні: 1, 9, 12;

 • потреби в самовираженні: 7, 11, 14.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Оцініть свій результат. Для цього підрахуйте суми балів у кожній з п'яти секцій і відкладіть на вертикальній осі графіка результати. За точка-ми-балами побудуйте загальний графік результату, який вкаже три зони задоволення за п'ятьма потребами.

Тест «Методика «Опитувальник афіліації»

Під афіліацією розуміють потребу людини у встановленні, збереженні і зміц­ненні добрих відносин з людьми. Співробітник, що має цю потребу, не тільки постійно прагне до людей і відчуває задоволення від емоційно позитивного спілкування з ними, але й вбачає в людських стосунках один із головних сенсів життя. Іноді ця потреба стає для людини настільки значущою, що переважає інші. Для працівників, професіонально зайнятих керівництвом, педагогічною роботою, наданням послуг громадянам, різного роду міжособи-стісним спілкуванням тощо, афіліація має бути однією з головних потреб або, принаймні, не поступатися тим потребам, задоволення яких, навпаки, якось роз'єднує людей.

Існує декілька методик для оцінки афіліації. Найбільш валідною, надій­ною, але разом з тим і найважчою є проективна методика. Однак для афілі­ації діагностики з успіхом можуть використовуватися і методики опитуваль-ного типу. Одна з таких методик наводиться нижче.

Інструкція

Вам пропонується кілька десятків думок, ознайомившись з якими необ­хідно виразити міру своєї згоди з кожним із тверджень за допомогою такої пікали:

«повністю згодний» +3; «згодний» +2;

«швидше згодний, ніж не згодний» +1; «ні так, ні ні» 0;

«швидше не згодний, ніж згодний» — 1; «не згодний» —2;

«повністю не згодний» -3.

Міру своєї згоди з тим чи іншим твердженням потрібно виразити циф­рою з відповідним знаком, проставленим на аркуші паперу поряд з номе­ром даної думки.

Питання, що пропонуються, оцінюють дві мотиваційні тенденції, які функ­ціонально взаємопов'язані і співвідносяться з потребою афіліації: прагнен­ня до людей і страх бути знехтуваним. Відповідно, опитуваним пропону­ються для відповідей дві різні групи питань, одна з яких призначена для оцінки першої мотиваційної тенденції, а інша - другої.

Шкала - «Прагнення до людей»

 1. Я легко сходжуся з людьми.

 1. Коли я засмучений, то звичайно вважаю за краще бути серед людей, ніж залишатися одному.

 2. Якби мені довелося вибирати, то я б волів, щоб мене вважали здатним і кмітливим, а не доброзичливим і товариським.

 1. Я потребую близьких друзів менше, ніж більшість людей.

 2. Я часто і охоче говорю з людьми про свої переживання.

 1. Від хорошого фільму або книги я отримую більше задоволення, ніж від хорошої компанії.

 1. Мені подобається мати як можна більше друзів.

 1. Я вважав би за краще провести свій відпочинок далі від людей, ніж на пожвавленому курорті.

 1. Я вважаю, що більшість людей славу і пошану цінують більше, ніж дружбу.

 1. Я надав би перевагу самостійній роботі, ніж колективній.

 2. Зайва відвертість з друзями може зашкодити.

 3. Коли я зустрічаю на вулиці знайомого, я завжди стараюся перекинутися з ним парою слів, а не просто пройти мимо, привітавшись.

 4. Я надаю перевагу незалежності і свободі від особистих прихильностей, ніж міцним дружнім путам.

 5. Я відвідую компанії і вечірки тому, що це хороший спосіб знайти друзів.

 6. Якщо мені треба прийняти важливе рішення, то я швидше пораджуся з друзями, ніж стану обмірковувати його наодинці.

 7. Я не довіряю дуже відкритому вияву почуттів.

 8. У мене багато близьких друзів.

 9. Коли я знаходжуся з незнайомими людьми, мені зовсім не важливо, подобаюся я їм чи ні.

 10. Я надаю перевагу індивідуальній грі і розвагам, а не груповим.

 11. Емоційно відкриті люди подобаються мені більше, ніж зосереджені і серйозні.

 12. Я швидше віддам перевагу цікавій книзі або сходжу в кіно, ніж проведу час на вечірці.

 13. Подорожуючи, я більше люблю спілкуватися з людьми, ніж просто насолоджуватися видами і відвідувати визначні пам'ятки один.

 14. Мені легше вирішити важку проблему, коли я обмірковую її наодинці, ніж, коли обговорюю її з друзями.

 15. Я вважаю, що в скрутних життєвих ситуаціях швидше треба розраховувати на свої сили, ніж сподіватися на допомогу друзів.

 16. Навіть у товаристві друзів важко повністю відволіктися від турбот і термінових справ.

 17. Виявившись на новому місці, я швидко знаходжу нових знайомих.

 18. Вечір, проведений за улюбленим заняттям, приваблює мене більше, ніж спілкування з людьми.

 19. Я уникаю дуже близьких відносин з людьми, щоб не втратити особистої свободи.

 20. Коли в мене поганий настрій, я швидше стараюся не показувати оточуючим свої почуття, ніж намагатися з ким-небудь поділитися ними.

 21. Я люблю бувати в товаристві і завжди радий провести час у компанії.

Шкала - «Острах бути знехтуваним»

 1. Я соромлюся йти в малознайоме суспільство.

 2. Якщо вечірка мені не подобається, я все одно не йду першим.

 3. Мене б дуже образило, якби мій близький друг став суперечити мені при сторонніх людях.

 4. Я стараюся менше спілкуватися з людьми критичного складу розуму.

 5. Звичайно я легко сходжуся з незнайомими людьми.

 6. Я не відмовлюся піти в гості через те, що там будуть люди, які мене не люблять.

 7. Коли два моїх друга сперечаються, я вважаю за краще не втручатися в їх суперечку, навіть якщо з кимось із них не згодний.

 8. Якщо я попрошу когось піти зі мною, а він мені відмовить, то я не наважуся попросити його знову.

 9. Я обережний у висловлюваннях своїх думок, поки добре не дізнаюся про людину.

 1. Якщо під час розмови я чогось не зрозумів, то краще промовчу, ніж перерву того, хто говорить, і попрошу повторити сказане.

 2. Я відкрито критикую людей і чекаю від них того ж.

 3. Мені важко говорити людям «ні».

 4. Я все ж можу отримати задоволення від вечірки, навіть якщо бачу, що одягнутий не для цієї події.

 5. Я хворобливо сприймаю критику на свою адресу.

 6. Якщо я не подобаюся комусь, то стараюся уникати цієї людини.

 7. Я не соромлюся звертатися до людей за допомогою.

 1. Я рідко суперечу людям через боязнь їх зачепити.

 2. Мені часто здається, що незнайомі люди дивляться на мене критично.

 3. Щоразу, коли я маю йти в незнайоме товариство, я вважаю за краще брати з собою друга.

 4. Я часто говорю те, що думаю, навіть якщо це неприємно співрозмовнику.

 5. Я легко освоююся в новому колективі.

 6. Часом у мене виникає почуття, що я нікому не потрібен.

 7. Я довго переживаю, якщо стороння людина невтішно висловилася щодо мене.

 8. Я ніколи не відчуваю себе самотнім у компанії.

 9. Мене дуже легко зачепити, навіть якщо це непомітно збоку.

 10. Після зустрічі з новою людиною мене звичайно мало хвилює, чи правильно я себе поводив.

 11. Коли мені необхідно за чимось звернутися до офіційної особи, я майже завжди чекаю, що мені відмовлять.

 12. Коли треба попросити продавця показати річ, що сподобалася мені, то я відчуваю себе ніяково.

 13. Якщо я незадоволений тим, як поводиться мій знайомий, я звичайно прямо вказую йому на це.

 14. Якщо в транспорті я сиджу, то мені здається, що люди дивляться на мене з докором.

 15. Виявившись у незнайомій компанії, я швидше включаюся в бесіду, ніж залишаюся осторонь.

 16. Я соромлюся просити, щоб мені повернули книгу або яку-небудь іншу річ, позичену на час у мене.

Підведіть підсумки

За кожною з наведених вище шкал окремо визначається сума балів, отри­маних випробуваним. Для цього користуються ключем і перевідними оцін­ними шкалами, поданими нижче.

Ключ до шкали «Прагнення до людей»:

+1, +2, -3, -4, +5, -6, +7, -8, -9, -10, -11, +12, -13, +14, +15, -16, +17, -18, -19, +20, -21, +22, -23, -24, -25, +26, -27, -28, -29, +30.

Ключ до шкали «Острах бути знехтуваним»:

+1, +2, +3, +4, -5, -6, +7, +8, +9, +10, -11, +12, -13, +14, +15, -16, +17, +18, +19, -20, -21, +22, +23, -24, +25, -26, +27, +28, -29, +30, -31, +32.

Для визначення суми балів за кожною шкалою використовується така процедура. Питанням, поміченим у ключі знаками «+», приписуються бали відповідно до перевідної шкали, де в чисельнику вміщують оцінки, дані особами,

які проходили випробовування, відповідним думкам, а в знаменнику — ті бали, які в підсумку мають отримати ці пункти шкали і які підсумовуються:

+ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 . 1 2 3 4 5 6 7

Пунктам, позначеним у ключі знаком «—», так само приписуються бали, але за іншим співвідношенням:

- -З -2 -1 0 +1 +2 +3 . 7 6 5 4 3 2 1

Зробіть висновки про рівень розвитку в себе обох мотивів. Для цього окремо встановіть рівень розвитку мотиву «Прагнення до людей» і рівень розвитку мотиву «Острах бути знехтуваним». При цьому користуйтеся єди­ною сумарною шкалою.

Сума балів від 32 до 80 - низький рівень розвитку даного мотиву.

Сума балів від 81 до 176 - середній рівень розвитку мотиву.

Сума балів від 177 до 224 — високий рівень розвитку мотиву.

Можливі такі типові поєднання двох досліджуваних мотивів і способи їх інтерпретації:

 1. Високий рівень розвитку мотиву «Прагнення до людей», що поєднується з високим рівнем розвитку мотиву «Острах бути знехтуваним». Індивід, що має таке поєднання обох мотивів, характеризується сильно вираженим внутрішнім конфліктом між прагненням до людей і їх уникненням, який виникає кожного разу, коли йому доводиться зустрічатися з незнайомими людьми.

 2. Високий рівень розвитку мотиву «Прагнення до людей», що поєднується з низьким рівнем розвитку мотиву «Острах бути знехтуваним». Така людина активно шукає контактів і спілкування з людьми, отримуючи від цього в основному тільки позитивні емоції.

 3. Високий рівень розвитку мотиву «Острах бути знехтуваним» у сукупності з низьким рівнем розвитку мотиву «Прагнення до людей». Індивід, що має таке поєднання обох мотивів, навпаки, активно уникає контактів з людьми, шукає самотності.

 4. Низький рівень розвитку обох мотивів. Таке поєднання даних мотиваційних тенденцій характеризує людину, яка, живучи серед людей, спілкуючись з ними, не отримує від цього ні позитивних, ні негативних емоцій і добре себе почуває як серед людей, так і без них.

 5. При середніх значеннях мотиваційних тенденцій «Прагнення до людей» і «Острах бути знехтуваним» нічого певного про можливу поведінку людини і її переживання, пов'язані з людськими відносинами, сказати не можна.

Інтерпретація

Другий і перший типи поєднання мотивів «Прагнення до людей» і «Острах бути знехтуваним» позитивно впливають на формування команд. Для керів­ників і співробітників комунікаційних професій найбільш сприятливим поєд­нанням обох мотиваційних прагнень є таке, при якому «прагнення до людей» розвинуто сильно, а «острах бути знехтуваним» - слабко або середньо.

Тест «Життєве кредо»

Для визначення власної мотивації можна скористатися тестом, що дозволяє визначити своє життєве кредо. Для його виконання необхідно порівняти попарно всі запропоновані твердження і кожного разу обраному тверджен­ню привласнювати один бал. Потім підраховується сума балів, набраних кожним, і на цій основі відбувається їх ранжирування. Я хочу:

 1. Заробляти собі на життя.

 2. Забезпечити своє майбутнє.

 3. Купувати хороші речі.

 4. Забезпечити собі положення і вплив.

 5. Завоювати гідне місце в житті.

 6. Робити щось цікаве.

 7. Розвивати свої здібності.

 8. Набувати нові знання і вміння.

 9. Йти в ногу з життям.

 1. Бути не гірше за інших.

 2. Застосувати свої сили і здібності.

 3. Мати постійних співрозмовників.

 4. Завоювати визнання і повагу.

 5. Забезпечити собі матеріальний комфорт.

 6. Зробити свій внесок у спільну справу.

 7. Бути при справі.

 8. Гарантувати себе від прикрощів.

Тест «Уміння слухати»

Уміння слухати - невід'ємна передумова навчання і самонавчання як керів­ника, так і будь-якого співробітника, який професіонально пов'язаний з між-особистісними комунікаціями. Особливо необхідне таке вміння керівникові.

Воно є найважливішою складовою частиною соціальної компетентності. Без уміння слухати людина позбавляє себе важливої інформації, не може завою­вати довір'я товаришів по роботі і оточуючих. Підраховано, що в Росії лише 10-20% громадян мають розвинену здатність слухати співрозмовника. Бі­льшість же людей дуже часто слухають, не чуючи, тобто переслідують в розмовах головним чином лише свої цілі, пропускаючи велику частину інформації, що сказана іншими.

Тест, що пропонуються нижче, допомагає визначити вашу здатність слу­хати співрозмовника, у тому числі сприймати неприємну інформацію.

Інструкція

Виберіть прийнятну для вас відповідь з трьох варіантів на кожне з 15 питань.

1. Яка, на вашу думку, мета бесіди або розмови?

а) краще дізнатися про співрозмовника;

б) висловити свою точку зору з даного питання;

в) поділитися думками й обговорити їх.

2. Чи ставили ви в дитинстві, ваші діти або хто-небудь при вас такі питання: «Як і де сплять хмари?», «Чи була бабуся маленької?» тощо?

а) часто;

б) ніколи;

в) іноді.

3. Чи доводилося вам ранками, збираючись на роботу, наспівувати?

а) так, завжди вранці одну й ту ж пісню;

б) так, звичайно різні пісні;

в) ні, ніколи.

4. Чи ставите ви питання в кінці зборів доповідачу?

а) так, завжди є, про що запитати;

б) іноді, коли ви не згодні з викладеною точкою зору;

в) ніколи, оскільки не вірите, що одним питанням можна змінити точку зору доповідача.

5. Після розмови з другом або колегою чи траплялося вам змінювати точку зору з даної проблеми?

а) так, досить часто;

б) іноді;

в) ніколи.

6. Коли ви розмовляєте з будь-ким, то:

а) більше говорите ви;

б) більше говорить ваш співрозмовник;

в) обидва говорите порівну.

7. При однаковій ціні, що б ви вважали за краще купити?

а) книгу;

б) грамплатівку (компакт-диск);

в) квиток у кіно.

8. Колега хоче поділитися своїми проблемами, які вас не стосується. Що ви подумаєте?

а) що втратите цінний час;

б) що тепер будете мати на нього вплив;

в) що спробуєте йому допомогти.

9. Яка з фраз виражає найбільш точно вашу точку зору?

а) лише фахівець може говорити добре з даної проблеми;

б) кожен може про все говорити, якщо вміє добре висловлювати свої думки;

в) фахівці не завжди гарні оратори, щоб переконливо говорити про проблему і свої розробки.

10. Якщо при розмові значення слів вислизає від вас, то як ви вчините?

а) зупините того, хто говорить, і попросите пояснити сказане;

б) відзначите про себе незрозуміле, щоб запитати про це в кінці розмови;

в) загалом суть справи вам завжди зрозуміла.

11. Чи можете ви вдень повторити повідомлення або пісню, почуту вранці по радіо?

а) так, завжди;

б) так, але вам необхідний час, щоб пригадати;

в) ви не можете пригадати.

12. В естрадного співака (співачки) передусім ви цінуєте:

а) голос;

б) зовнішній вигляд;

в) поведінку на сцені.

13. Відвідування концертів для вас:

а) приємна подія;

б) світський обов'язок;

в) задоволення, якщо виконують ваші улюблені твори.

14. Ви в гостях. Крім вас ще присутні 5—6 гостей. Ви починаєте розмову. Частіше за все:

а) вас майже ніхто не слухає;

б) усі замовкають, щоб вислухати вас;

в) ви, як правило, не є ініціатором розмови.

15. Ви в курсі подій суспільного життя насамперед завдяки:

а) перегляду телепередач;

б) слуханню радіо;

в) читанню газет.

Підведіть підсумки

Підрахуйте кількість балів, використовуючи ключ.

Варіанти відповідей

Оцінка відповідей, бали

Номери суджень

А

Б

В

2

1

3

2 3 1 2

3 2 3 1

4 2 3 1

5 2

3 1

6 1 2 3

7 3 1 2

8 1 2 3

1 2 3

10 3 3

1

11 3 2

1

12 ( 13 3 3

1 1

2 2

14 2 3

1

15 3 3 1

Складіть усі отримані за трьома позиціями бали і визначте свій результат.

15-24 бали. Ви примушуєте себе слухати ваших співрозмовників. Мож­ливо, ви недооцінюєте користь, яку можна одержувати з розмови і збагатити ваші знання і життєвий досвід.

25—35 балів. Ви посередній слухач. Для вас бесіди не головне джерело інформації і основа спілкування. Від вас багато що можна дізнатися, але не тільки ви маєте рацію. Навіть критику і докори корисно буває вислухати. Вам необхідно слухати більше, ніж ви це робите.

36-45 балів. Ви маєте рідку якість - уміння слухати і говорити в міру. Розмовляти з вами — одне задоволення. Ваші співрозмовники завжди мо­жуть дізнатися від вас що-небудь корисне. Ви вмієте перейматися турбота­ми інших людей - це чудова риса характеру, яку потрібно зберегти.

Тест «Неефективний керівник»

Для додаткової самоперевірки дайте відповідь на 20 питань, які є критерія­ми неефективного управління.

Інструкція

Вам пропонуються деякі твердження, з якими ви або погодитеся (відпо­відь «так»), або не погодитеся (відповідь «ні»).

 1. Ви постійно стикаєтеся з непередбаченими труднощами?

 2. Ви компетентніші за інших і тому стараєтеся все робити самі?

 3. Основна частина робочого часу йде на деталі, другорядні питання?

 4. Вам доводиться робити багато справ одночасно?

 5. Ваш стіл постійно завалений паперами без пріоритету важливості?

 1. Вам доводиться працювати по 10-14 годин за добу?

 2. Вам часто доводиться вдома займатися виробничими проблемами?

 1. Чи вважаєте ви за краще відкласти вирішення питання, щоб згодом розв'язати його остаточно?

 1. Стараєтеся ухвалити найкраще рішення, а не найреальніше?

 1. Стараєтеся, щоб ваш авторитет не постраждав ні за яких обставин?

 2. Вам постійно доводиться йти на компроміси, поступки?

 3. У разі неуспіху справи шукаєте, хто з підлеглих винен?

 4. Ви відчуваєте себе знаряддям у руках інших людей?

 5. Дієте за звичною схемою в різних виробничих і життєвих ситуаціях?

 1. Вважаєте, що повна інформованість підлеглих про хід справ на підприємстві знижує ефективність їх праці?

 2. В екстремальних ситуаціях вважаєте за краще не брати на себе відповідальність за долю колективу, а спільно вирішуєте, що робити?

 1. Вважаєте, що підлеглі не повинні обговорювати розпоряджень керівника?

 1. Вважаєте, що стаж практичної роботи завжди дає перевагу перед спеціальною освітою, професійними здібностями?

 1. Стараєтеся не ризикувати, «не висовуватися»?

 2. Працюєте у вузькій професійній сфері, інше вас мало стосується?

Підведіть підсумки

Підрахуйте кількість відповідей «так» і «ні». Оцініть свій результат.

Високий управлінський потенціал передбачає відповіді «ні» на всі пи­тання. Ваші слабкі місця у відповідях «так».

Кількість відповідей не менше 15 «ні» характеризує досить ефективний управлінський потенціал.

Тест «Який ви співрозмовник?»

Позначте ті із пропонованих ситуацій, які викликають у вас роздратування.

 1. Співрозмовник не дає мені шансу вставити слово в його монолог, хоча мені є про що сказати.

 2. Співрозмовник постійно перериває мене під час бесіди.

 3. Співрозмовник ніколи не дивиться мені в обличчя під час розмови, і я не впевнений, чи слухає він мене.

 4. Розмова зі співрозмовником викликає в мене почуття марнування часу.

 5. Співрозмовник постійно метушиться; олівець і папір цікавлять його більше, ніж мої слова.

 6. Співрозмовник весь час насуплюється, унаслідок чого в мене виникає почуття незручності.

 1. Співрозмовник постійно збиває мене своїми питаннями і коментарями.

 1. Що б я не сказав, співрозмовник завжди «виливає на мене відро холодної води».

 1. Співрозмовник завжди прагне спростувати мене.

 1. Співрозмовник перекручує значення моїх слів, вкладає в них інший зміст.

 2. Співрозмовник постійно ставить мене в позицію оборони.

 3. Іноді співрозмовник перепитує мене, вдаючи, що не почув.

 4. Співрозмовник, не дослухавши до кінця, перебиває мене лише тому, щоб погодитися.

 5. Співрозмовник при розмові зосереджено займається сторонніми справами, не звертаючи на мене уваги.

 6. Співрозмовник завжди перебиває мене, намагається вставити слово в мій монолог.

 7. Співрозмовник дивиться на мене не блимаючи, «їсть» мене очима.

 8. Співрозмовник дивиться на мене оцінююче.

 9. Усі мої пропозиції співрозмовник коментує жартами і анекдотами.

 10. Співрозмовник часто піддакує, киває головою, демонструє свою зацікавленість бесідою, якої насправді немає.

 11. Співрозмовник часто дивиться на годинник під час розмови.

 12. Співрозмовник поводиться так, немов я заважаю робити йому щось важливе.

 13. Співрозмовник постійно запитує: «Ви зі мною згодні»?

 14. Співрозмовник під час розмови ходить по кімнаті, дивиться у вікно.

 15. Співрозмовник палить одну сигарету за іншою, у той час як я не переношу диму.

 16. Співрозмовник поводиться зі мною панібратськи.

Підведіть підсумки

Підрахуйте, скільки ситуацій спричиняє у вас роздратування, розділіть їх кількість на 25 і помножте результат на 100%.

Якщо підсумок не перевищує 10% — ви чудовий співрозмовник, таких мало.

Якщо підсумок не перевищує 40% — ви в основному гарний співрозмов­ник, але треба бути дещо більш уважним і терплячим до інших.

Якщо підсумок коливається в межах 40—70% — ви не дуже гарний спів­розмовник, варто виправляти ситуацію.

Якщо підсумок перевищив 70% — вам слід навчатися елементарному вмінню слухати.

Тест «Уміння викладати думки»

Здатність викладати свої думки ви можете перевірити за допомогою тесту, що пропонується нижче. Для його виконання відповідайте «так» чи «ні» на поставлені питання.

 1. Чи турбуєтесь ви про те, щоб слухачі вас правильно зрозуміли?

 2. Чи підбираєте ви слова відповідно до підготовки слухачів?

 3. Чи обдумуєте ви свої рекомендації, перш ніж їх висловити?

 4. Чи стисло ви віддаєте розпорядження?

 5. Якщо слухачі не ставлять вам питання, чи вважаєте ви, що вони вас правильно зрозуміли?

 6. Чи стежите ви за тим, щоб ваші висловлювання були якомога більш конкретними?

 7. Чи продумуєте ви логіку висловлювання?

 8. Чи спонукаєте ви слухачів ставити питання?

 9. Чи вважаєте ви, що знаєте думки оточуючих?

 1. Чи прагнете ви відділити факти від думок?

 2. Чи протидієте ви аргументам співрозмовника?

 3. Чи вимагаєте ви, щоб слухачі з вами у всьому погоджувалися?

 1. Чи використовуєте ви у своїй промові професійні терміни, не цілком зрозумілі для слухачів?

 1. Чи говорите ви чітко, зрозуміло, стисло?

 1. Чи стежите ви за тим, яке враження справляють ваші слова на співрозмовників?

 2. Чи робите ви у своїй промові паузи для осмислення подальшого висловлювання, а також для того, щоб слухачі встигли усвідомити їх?

Підведіть підсумки

Запишіть собі один бал за ствердну відповідь на питання 1,2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16 і підрахуйте загальну суму. Якщо вона перевищує 7, ви вмієте викладати свої думки так, що вас приємно слухати; якщо менше 7, то ви лише прагнете блиснути, не турбуючись про те, чи розуміють вас.

Тест «Конфліктність»

Свою конфліктність можна перевірити на основі тесту. Для його виконання треба вибрати найбільш доречну відповідь на питання, що пропонуються нижче.

1. Якщо поруч з вами виникла суперечка, ви:

а) пройдете мимо;

б) втрутитеся на стороні потерпілого або правого;

в) будете відстоювати свою точку зору.

2. Чи критикуєте ви публічно керівництво за допущені помилки?

а) ні;

б) залежно від мого ставлення до нього;

в) завжди критикую.

3. Чи запропонуєте ви свій варіант дій, якщо план безпосереднього керівника вас не влаштовує?

а) якщо підтримають інші;

б) обов'язково;

в) буду на ньому категорично наполягати.

4. Чи любите ви сперечатися зі своїми колегами або друзями?

а) тільки з тими, хто не ображається;

б) тільки з принципових питань;

в) готовий сперечатися з усіма з будь-якому приводу.

5. Що ви будете робити, якщо хтось спробує пролізти без черги?

а) чортихнуся про себе;

б) відкрито висловлю обурення;

в) вчиню так само, чим я гірший.

6. Якщо ви повинні висловити вирішальну думку про пропозицію, яка має як переваги, так і недоліки, ви:

а) скрупульозно їх перерахуєте;

б) відзначите позитивні сторони і запропонуєте продовжити роботу;

в) украй розкритикуєте.

7. Якщо вдома ваші найближчі родичі постійно твердять про необхідність економії, а самі роблять марнотратні покупки, ви:

а) схвалите, якщо покупки роблять їм приємність;

б) скажете, що річ позбавлена смаку;

в) будете постійно сваритися з ними?

8. Як ви реагуєте на дітей, що пустують?

а) вважаю за краще не псувати собі настрій;

б) спокійно роблю зауваження;

в) голосно їх відчитую і повідомляю батькам.

9. Якщо в ресторані вас обрахували, ви:

а) не дасте заздалегідь приготовані чайові;

б) ввічливо попросите ще раз перерахувати суму;

в) влаштуєте скандал.

10. Яке ваше ставлення до адміністрації готелю, що не стежить за чистотою, якістю харчування:

а) вважаю, що тут нічого не допоможе;

б) знаходжу спосіб, щоб адміністратора покарали;

в) висловлюю невдоволення всім службовцям без розбору.

11. Чи визнаєте ви свою помилку, якщо в спорі з дітьми виявитеся не праві?

а) ні;

б) так;

в) який же у вас буде авторитет, якщо ви це зробите!

Підведіть підсумки

Поставте собі за кожну відповідь а) - 4 бали; відповідь б) - 2 бали; відповідь в) - 0 балів і підрахуйте загальний результат.

0-14 балів: ви тактовні, не любите конфліктів, прагнете їх уникнути і бути приємним для оточуючих, але при цьому ризикуєте втратити їх повагу.

15—29 балів: ви завжди відстоюєте свою думку і тому гідні поваги.

30—44 бали: ви постійно шукаєте мотив для суперечок, нав'язуєте свою думку, навіть коли не праві. Чи не приховується за цим комплекс неповно­цінності?

Тест Методика «Визначення способів регулювання конфліктів»

(тест К. Толласа)

Тест покликаний виявити схильність співробітника до використання п'яти основних стилів конфліктної поведінки і ступінь виразності цієї схильності.

Інструкція

Виберіть з ЗО наведених нижче думок ті, які більш типові для вашої поведінки в конфліктній ситуації.

1. А) Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за розв'язання спірного питання.

Б) Перш ніж обговорювати те, в чому ми розходимося, я стараюся звер­нути увагу на те, з чим ми обидва згодні.

2. А) Я намагаюся знайти компромісне рішення.

Б) Я намагаюся улагодити справу з урахуванням інтересів іншого і моїх власних.

3. А) Звичайно я настирливо прагну домогтися свого.

Б) Я стараюся заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші сто­сунки.

4. А) Я прагну знайти компромісне рішення.

Б) Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини.

5. А) Вирішуючи спірну ситуацію, я весь час стараюся знайти підтримку в іншого.

Б) Я стараюся зробити все, щоб уникнути некорисної напруженості.

 1. А) Я намагаюся уникнути виникнення неприємностей для себе.

Б) Я стараюся домогтися свого.

 1. А) Я стараюся відкласти розв'язання спірного питання з тим, щоб згодом вирішити його остаточно.

Б) Я вважаю за необхідне в чомусь поступитися, щоб домогтися свого.

8. А) Звичайно я настирливо прагну домогтися свого.

Б) Я насамперед стараюся чітко визначити те, в чому полягають усі порушені інтереси і питання.

9. А) Вважаю, що не завжди слід хвилюватися через виникнення якихось розбіжностей.

Б) Я роблю зусилля, щоб домогтися свого.

10. А) Я твердо прагну досягнути свого.

Б) Я намагаюся знайти компромісне рішення.

11. А) Насамперед я стараюся чітко визначити те, в чому полягають усі порушені інтереси і питання.

Б) Я стараюся заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші від­носини.

12. А) Часто я уникаю позиції, яка може викликати спори.

Б) Я надаю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також йде мені назустріч.

13. А) Я пропоную середню позицію.

Б) Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму.

 1. А) Я повідомляю іншому свою точку зору і цікавлюсь його поглядом.

Б) Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів.

 1. А) Я стараюся заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші відносини.

Б) Я стараюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості.

16. А) Я стараюся не зачепити почуттів іншого.

Б) Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.

17. А) Звичайно я настирливо стараюся домогтися свого.

Б) Я стараюся зробити все, щоб уникнути некорисної напруженості.

18. А) Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму.

Б) Я надаю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також йде мені назустріч.

19. А) Насамперед я намагаюся чітко визначити те, в чому полягають усі порушені інтереси і спірні питання.

Б) Я прагну відкласти розв'язання спірного питання з тим, щоб згодом вирішити його остаточно.

20. А) Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності.

Б) Я стараюся знайти краще поєднання вигод і витрат для нас обох.

 1. А) Ведучи переговори, я стараюся бути уважним до бажань іншого.

Б) Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.

 1. А) Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією і точкою зору іншої особи.

Б) Я відстоюю свої бажання.

23. А) Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.

Б) Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за розв'язання спірного питання.

24. А) Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я стараюся піти назустріч його бажанням.

Б) Я стараюся переконати іншого прийти до компромісу.

 1. А) Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів.

Б) Ведучи переговори, я стараюся бути уважним до бажань іншого.

 1. А) Я пропоную середню позицію.

Б) Я майже завжди стурбований тим, щоб задовольнити бажання кож­ного з нас.

27. А) Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати спори.

Б) Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму.

28. А) Звичайно я настирливо прагну домогтися свого.

Б) Улагоджуючи ситуацію, я звичайно стараюся знайти підтримку в ін­шого.

29. А) Я пропоную середню позицію.

Б) Вважаю, що не завжди слід хвилюватися через якісь виникаючі роз­біжності.

30. А) Я стараюся не зачепити почуттів іншого.

Б) Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми разом з іншою зацікавленою людиною могли домогтися успіху.

Підведіть підсумки

Визначте за ключем кількість відповідей, яка відповідає кожному з п'я­ти типів поведінки в конфліктній ситуації. Кожна відповідь оцінюється в 1 бал. За кількістю набраних балів можна судити про тип (типи), якому надається перевага при розв'язанні конфлікту.

№ пор.

Суперництво

Співробітництво

Компроміс

Уникання

Пристосування

1

А

Б

2

Б

А

3

А

Б

4

А

Б

5

А

Б

6

Б

А

7

Б

А

8

А

Б

9

Б

А

10

А

Б

11

А

Б

12

Б

А

13

Б

А

14

Б

А

15

Б

А

16

Б

А

17

А

Б

18

Б

А

19

А

Б

20

А

Б

21

Б

А

22

Б

А

23

А

Б

24

Б

А

25

А

Б

26

Б

А

27

А

Б

28

А

Б

29

А

Б

ЗО

Б

А

Коротка характеристика типів розв'язання конфлікту

Людина, що використовує стиль суперництва, активна і вважає за краще йти до вирішення конфлікту власним шляхом. Вона не зацікавлена у спів­праці з іншими і досягає мети, використовуючи свої вольові якості. Вона прагне насамперед задовольнити власні інтереси за рахунок інтересів ін­ших, змушуючи їх приймати потрібне їй розв'язання проблеми.

Стиль уникання означає, що індивід не відстоює свої права, ні з ким не співробітничає для вироблення рішення або ухиляється від вирішення кон­флікту. Для цього використовуються відхід від проблеми (вихід з кімнати, зміна теми і т.ін.), ігнорування її, перекладання відповідальності за рішення на іншого, відстрочка рішення тощо.

Пристосування - це дії спільно з іншою людиною без спроби відстоюва­ти власні інтереси. На відміну від ухиляння, при цьому стилі має місце участь в ситуації і згода робити те, чого хоче інший. Це стиль поступок, злагоди і принесення в жертву власних інтересів.

Той, хто дотримується стилю співробітництва, активно бере участь у вирішенні конфлікту і відстоює свої інтереси, але старається при цьому співробітничати з іншою людиною. Цей стиль вимагає більш тривалих ви­трат часу, ніж інші, оскільки спочатку висуваються потреби, турботи й інте­реси обох сторін, а потім відбувається їх обговорення. Це хороший спосіб задоволення інтересів обох сторін, який вимагає розуміння причин конфлік­ту і спільного пошуку нових альтернатив його вирішення. Серед інших стилів співпраця найважчий, але найбільш ефективний стиль у складних і важливих конфліктних ситуаціях.

При використанні стилю компромісу обидві сторони трохи поступають­ся у своїх інтересах, щоб задовольнити їх в іншому, часто головному. Це робиться шляхом торгу й обміну, поступок. На відміну від співробітництва компроміс досягається на більш поверхневому рівні: один поступається в чомусь, інший також, у результаті з'являється можливість дійти спільного рішення.

При компромісі відсутній пошук прихованих інтересів, розглядається тільки те, що кожен говорить про свої бажання. При цьому причини конф­лікту не зачіпаються. Йде не пошук їх усунення, а знаходження рішення, яке задовольняє найважливіші на даний момент інтереси обох сторін.

Оптимальною стратегією поведінки в конфлікті вважається така, коли застосовуються всі п'ять тактик поведінки, і кожна з них має значення в інтервалі від 5 до 7 балів. Якщо ваш результат відрізняється від оптималь­ного, то одна тактика виражена слабко - є значення нижче за 5 балів, інші сильно — вище за 7 балів (загальна сума становить ЗО балів).

Для оптимізації своєї поведінки в конфлікті рекомендується привести значення всіх п'яти тактик в інтервал від 5 до 7 балів, тобто рідше вдаватися

до тактики, що має завищені значення, і частіше використати тактику, що має занижені значення за результатами тестування.

Фахівці стверджують, що необхідне застосування всіх п'яти тактик про­тиборства, співробітництва, компромісу, уникнення і поступок - залежно від конкретних умов конфліктної ситуації. Згідно з рядом досліджень, зага­лом у практиці сучасного американського менеджменту переважають стилі компромісу і ухиляння від конфлікту.

Тест «Ваш стиль спілкування»

Цей тест допоможе поглянути на себе «збоку», дізнатися, чи досить ви коректні у відносинах із своїми співробітниками, колегами, членами сім'ї.

Інструкція

До кожного питання подається три варіанти відповідей. Підкресліть той, який вас влаштовує. Якщо жодна відповідь вам не підходить, перейдіть до наступного питання.

Для порівняння «портрета», який ви отримали, попросіть того, чия дум­ка для вас значуща, відповісти замість вас.

1. Чи схильні ви шукати шляхи до примирення після чергового службового конфлікту?

а) завжди;

б) іноді;

в) ніколи.

2. Як ви поводитеся в критичній ситуації?

а) внутрішньо киплю;

б) зберігаю повний спокій;

в) втрачаю самовладання.

3. Яким вважають вас колеги?

а) самовпевненим і заздрісним;

б) доброзичливим;

в) спокійним і незаздрісним.

4. Як ви відреагуєте, якщо вам запропонують відповідальну посаду?

а) прийму її з деякими побоюваннями;

б) погоджуся без коливань;

в) відмовлюся від неї заради власного спокою.

5. Як ви прореагуєте, якщо будь-хто з колег без дозволу візьме з вашого столу який-небудь документ?

а) всиплю, щоб пам'ятав до нових віників;

б) примушу повернути;

в) спитаю, чи не треба йому ще що-небудь.

6. Якими словами ви зустрінете дружину (чоловіка), якщо вона (він) повернулася (повернувся) з роботи пізніше звичайного?

а) «Що тебе так затримало?»;

б) «Де ти стирчиш допізна?»;

в) «Я вже почав(ла) хвилюватися!».

7. Як ви поводитеся за кермом автомобіля?

а) стараюся обігнати машину, яка показала мені хвіст;

б) мені байдуже, скільки автомобілів обійшло мене;

в) збільшу швидкість, щоб ніхто не випередив мене.

8. Якими ви вважаєте свої погляди на життя?

а) збалансованими;

б) легковажними;

в) надто жорсткими.

9. Що ви робите, якщо не все вдається?

а) намагаюся звалити провину на іншого;

б) приборкую почуття;

в) стаю обережним.

10. Як ви відреагуєте на думки про сучасних підлітків?

а) «Час би вже заборонити молодикам такі розваги»;

б) «Треба дати їм можливість організовано і культурно відпочивати»;

в) «Не треба з дітьми возитися».

11. Як ви виразите своє відчуття, якщо посада, яку ви хотіли обійняти, дісталася іншому?

а) «І навіщо я тільки на це нерви тратив(ла)»;

б) «Видно, ця людина начальнику приємніша»;

в) «Можливо, мені це вдасться іншим разом».

12. Які почуття відчуваєте, коли дивитесь страшний фільм?

а) страх;

б) нудьгу;

в) щире задоволення.

13. Як ви будете поводитися, якщо внаслідок дорожньої пробки спізнитеся на важливі ділові переговори?

а) буду нервувати під час переговорів;

б) спробую викликати поблажливість партнерів;

в) просто засмучуся.

14. Як ви ставитеся до своїх спортивних успіхів?

а) перемога - моя мета;

б) відчуваю себе знову молодим і це відчуття ціную;

в) якщо програю, дуже гніваюся.

15. Як ви поводите себе, якщо вас погано обслужили в ресторані?

а) терплю, уникаючи скандалів;

б) викликаю метрдотеля і роблю йому зауваження;

в) відправляюся зі скаргою до директора ресторану.

16. Як ви вчините, якщо вашу дитину образили в школі?

а) поговорю з учителем;

б) влаштую скандал батькам кривдника;

в) пораджу своїй дитині дати здачу кривднику.

17. Яка ви людина?

а) посередня;

б) самовпевнена;

в) пробивна.

18. Що ви скажете підлеглому, якщо зіткнулися з ним у дверях?

а) «Пробачте, це моя провина»;

б) «Нічого, дрібниці»;

в) «А уважніше ви не могли б бути?»

19. Яка ваша реакція на статтю в газеті про хуліганство серед молоді?

а) «Коли ж, нарешті, вживуть конкретних заходів?»;

б) «Треба б ввести суворі покарання!»;

в) «Не можна все валити на молодь - винні й вихователі».

20. Яку тварину ви любите?

а) тигра;

б) кішку;

в)ведмедя.

Підведіть підсумки

Використовуючи ключ, оцініть свій стиль спілкування.

Варіанти

Оцінка відповідей

на питання,

бали

1|2

З

4

5

6

7

8 | 9

10

11

12

13

14

15

16 | 17

18

19

20

а

1 2

3

2

3

2

2

2 3

3

1

3

1

2

1

1 1

1

2

3

б

2 1

2

3

2

3

1

1 2

1

2

2

2

3

3

2 3

3

1

2

в

3 3

1

1

1

1

3

3 1

2

3

1

3

1

2

3 2

2

3

1

34 бали та менше. Ви надміру миролюбні, що зумовлено недостатньою упевненістю у власних силах і можливостях. Побільше рішучості вам не зашкодить. До критики «знизу» ставитеся доброзичливо, але побоюєтеся критики «зверху».

35-44 бали. Вас супроводжує успіх у житті. У вас досить «здорового честолюбства», ви помірно агресивні, до критики ставитеся доброзичливо, якщо вона ділова і без претензій.

45 балів і більше. Ви занадто агресивні і неврівноважені, нерідко буваєте понадміру жорстоким відносно інших. Сподіваєтеся дійти до управлінсь­ких «верхів», розраховуючи на свої сили. Домагаючись успіхів у якій-не-будь сфері, можете пожертвувати інтересами оточуючих. До критики стави­теся подвійно: критику «зверху» сприймаєте, а критику «знизу» сприймає­те хворобливо. Можете переслідувати критиків «знизу».

Тест «Що вам говорять міміка і жести?»

Для виконання тесту виберіть один із варіантів відповідей на зазначені пи­тання і зафіксуйте відповідні бали.

1. Ви вважаєте, що міміка і жести:

а) виражають душевний стан людини в даний момент;

б) доповнюють її мову;

в) видають її з головою (а - 2; б - 4; в - 3).

2. Чи є міміка і жести жінок більш виразними, ніж у чоловіків?

а) так;

б) ні;

в) не знаю (а - 1; б - 3; в - 0).

3. Як ви вітаєтесь із близькими людьми?

а) радісно кричите «Привіт!»;

б) обмінюєтеся рукостисканнями;

в) злегка обіймаєте один одного;

г) вітаєте стриманим рухом руки;

д) цілуєте один одного в щоку (а - 4; б - 4; в - 3; г - 2; д - 4).

4. Які жести і рухи у світі означають одне і те ж?

а) гойдання ногами;

б) кивання головою;

в) морщення носа;

г) морщення лоба;

д) підморгування;

є) усмішка (а - 0; б - 0; в - 1; г -1; д - 0; є - 1).

5. Яка частина тіла виразніша за все?

а) ступні;

б) ноги;

в) руки;

г) кисті рук;

д) плечі (а - 1; б - 2; в - 3; г - 4).

6. Яка частина вашого обличчя найбільш виразна? (Дати дві відповіді):

а) лоб; б)брови;

в) очі;

г) ніс;

д) губи;

є) кути рота (а - 2; б - 1; в - 3; г - 2; д - 0; є - 0).

7. Побачивши своє відображення, на що ви звертаєте увагу передусім?

а) як сидить одяг;

б) у якому стані зачіска;

в) які поза або хода;

г) яка постава;

д) ні на що (а - 1; б - 3; в - 3; г - 3; д - 2).

8. Що ви думаєте, якщо партнер часто прикриває рот рукою?

а) йому є що приховувати;

б) у нього негарні зуби;

в) він чогось соромиться (а-3;б-1;в-1).

9. У партнера ви передусім звертаєте увагу на:

а) очі;

б) рот;

в) руки;

г) позу (а - 3; б - 2; в - 2; г - 1).

10. Якщо співрозмовник відводить очі, по-вашому, це ознака:

а) нечесності;

б) невпевненості в собі;

в) зібраності (а - 3; б - 2; в - 1).

11. Чи можна за зовнішнім виглядом пізнати типового злочинця?

а) так;

б) ні;

в) не знаю (а - 0; б - 3; в - 1).

12. Чому чоловіки першими заговорюють з жінками?

а) так прийнято;

б) вони вловлюють неусвідомлене бажання жінок;

в) вони більш сміливі і не бояться отримати відмову (а-1;б-4;в-2).

13. Чому більше вірити при невідповідності жестів і слів?

а) словам;

б) жестам;

в) нічому (а - 0; б - 4; в - 3).

14. Чому поп-зірки посилають публіці сигнали?

а) фіглярують;

б) «заводять»;

в) виражають свій настрій (а - 4; б - 2;в - 0).

15. Дивлячись на самоті фільм жахів, ви:

а) спокійні;

б) реагуєте кожною клітиною свого тіла;

в) закриваєте очі в найстрашніших місцях (а - 4; б - 0; в - 1).

16. Чи можна контролювати свою міміку?

а) так;

б) ні;

в) дещо (а - 0; б - 2; в - 1).

17. При інтенсивному флірті ви висловлюєтеся переважно:

а) очима;

б) руками;

в) словами (а - 3; б - 4; в - 1).

18. Чи вважаєте ви, що більшість жестів:

а) підглянуті і завчені;

б) передаються в спадщину;

в) закладені природою (а - 2; б - 4; в - 0).

19. Ознакою чого є борода?

а) мужності;

б) приховування недоліків;

в) ліні (а - 3; б - 2; в - 1).

20. Чи відрізняються один від одного права і ліва частини обличчя?

а) так;

б) ні:

в) тільки в немолодих (а - 4; б - 0; в - 2).

Підведіть підсумки

Більше за 55 балів: надзвичайна інтуїція і здатність розуміти інших без слів, але слід утримуватись від поспішних висновків.

34-55 балів: непогана здатність інтерпретації міміки і жестів, але іноді дуже буквальна, що утруднює спілкування.

Менше за 34 бали - мова міміки і жестів для вас - «китайська грамо­та»; треба тренувати спостережливість.

Тест «Ділер»

Тести на лідерство застосовуються для виявлення лідерських якостей і міри їх виразності. Випробуваним особам, що матимуть досить низькі оцінки тестування, доцільно подумати над своїми індивідуальними якостями, ви­значити шляхи розвитку лідерських здібностей і використати відповідні вправи і тренінги. Навіть якщо ви не прагнете стати керівником, систематична робота з розвитку лідерських здібностей не буде марною, оскільки підви­щить ваш вплив на оточуючих.

Інструкція

Вам пропонується 50 питань, до кожного з яких подано два варіанти відповідей. Виберіть, будь ласка, один із варіантів.

1. Чи часто ви буваєте в центрі уваги оточуючих?

а) так;

б) ні.

2. Чи вважаєте ви, що багато хто з оточуючих вас людей займає більш високе положення в суспільстві, користується більшою повагою, ніж ви?

а) так;

б) ні.

3. Знаходячись на зборах людей, рівних вам за суспільним положенням, чи відчуваєте ви бажання не висловлювати свою думку, навіть коли це необхідно?

а) так;

б) ні.

4. Коли ви були дитиною, чи подобалося вам керувати грою ваших маленьких друзів?

а) так;

б) ні.

5. Чи відчуваєте ви велике задоволення, коли вам удається переконати будь-кого, хто вам до цього заперечував?

а) так;

б) ні.

6. Чи трапляється, що вас називають нерішучою людиною?

а) так;

б) ні.

7. Чи згодні ви з твердженням: «Усе найкорисніше у світі є витвіром невеликої кількості видатних особистостей»?

а) так;

б) ні.

8. Чи відчуваєте ви постійну необхідність у пораднику, який би міг спрямовувати вашу професійну активність?

а) так;

б) ні.

9. Чи втрачали ви іноді холоднокровність у бесіді з людьми?

а) так;

б) ні.

10. Чи отримуєте ви задоволення, коли бачите, що оточуючі побоюються вас?

а) так;

б) ні.

11. За всіх обставин (робочі збори, дружня компанія), чи прагнете ви зайняти своє місце за столом, яке розташоване таким чином, щоб воно дозволяло вам легше за все контролювати ситуацію і привертати до себе деяку увагу?

а) так;

б) ні.

12. Чи вважаєте ви звичайно, що ваша зовнішність справляє значне (імпозантне) враження серед однолітків?

а) так;

б) ні.

13. Чи вважаєте ви себе мрійником?

а) так;

б) ні.

14. Чи легко ви губитесь, якщо люди, які вас оточують, не згодні з вашою думкою?

а) так;

б) ні.

15. Чи траплялося вам з особистої ініціативи займатися організацією робочих (спортивних, розважальних тощо) груп?

а) так;

б) ні.

16. Якщо захід, яким ви займаєтеся, не дає результатів, що передбачалися:

а) ви радієте, якщо відповідальність покладуть на когось іншого;

б) ви вмієте взяти на себе всю відповідальність за рішення, яке було прийняте.

17. Яка з цих двох думок наближається до вашої власної?

а) справжній керівник повинен сам робити справу, навіть у дрібницях;

б) справжній керівник повинен уміти управляти.

18. З ким ви вважаєте за краще працювати, співробітничати?

а) з людьми покірними;

б) з людьми норовливими.

19. Чи стараєтеся ви уникати гарячих дискусій, суперечок?

а) так;

б) ні.

20. Коли ви були дитиною, чи часто ви стикалися з владністю вашого батька або матері?

а) так;

б) ні.

21. Чи вмієте ви в професійній дискусії привернути на свою сторону (умовити) тих, хто раніше з вами був не згодний?

а) так;

б) ні.

22. Уявіть таку сцену: під час прогулянки з друзями в лісі ви загубили дорогу. Наближається вечір. Треба прийняти рішення:

а) ви вважаєте, що питання повинна вирішити людина, найбільш компетентна в групі;

б) ви просто покладаєтеся на рішення інших.

23. Є вислів: «Краще бути першим у селі, ніж другим у місті». Якби ви робили вибір, то чому б ви надали перевагу:

а) бути першим у селі;

б) бути другим у місті.

24. Чи вважаєте ви себе людиною, що сильно впливає на інших людей?

а) так;

б) ні.

25. Чи може невдалий минулий досвід у певному питанні примусити вас ніколи більше не виявляти значної особистої ініціативи в даній справі?

а) так;

б) ні.

26. На ваш погляд, істинний лідер групи той, хто:

а) найкомпетентніший;

б) у кого найсильніший характер.

27. Чи завжди ви прагнете зрозуміти, увійти в положення людей?

а) так;

б) ні.

28. Чи дотримуєтесь ви дисципліни?

а) так;

б) ні.

29. Який із двох типів керівників здається вам більш значним (кращим)?

а) той, який усе вирішує сам;

б) той, який постійно радиться.

30. Який з двох типів керівництва, на вашу думку, є найбільш сприятливим для гарної роботи підприємства?

а) колегіальний тип;

б) авторитарний тип.

31. Чи часто у вас складається враження, що інші вами зловживають?

а) так;

б) ні.

32. Який з двох наступних портретів більше наближається до вашого образу?

а) гучний голос, експресивні жести, за словом у кишеню не полізе;

б) тихий голос, неквапливі відповіді, стримані жести, задумливий погляд.

33. На зборах або нараді ви один маєте думку, протилежну думці інших, але ви впевнені в своїй правоті. Як ви вчините?

а) будете мовчати;

б) будете відстоювати свою точку зору.

34. Хоча б іноді, чи називали вас людиною, яка підпорядковує і свої, і чужі інтереси тільки інтересам справи?

а) так;

б) ні.

35. Якщо на вас покладається дуже велика відповідальність за якусь справу, то чи відчуваєте ви при цьому почуття тривоги?

а) так;

б) ні.

36. Чому б ви надали перевагу у своїй професійній діяльності?

а) працювати під керівництвом хорошого керівника;

б) працювати незалежно.

37. Як ви ставитеся до такого твердження: «Щоб сімейне життя було вдалим, треба, щоб важливі рішення приймалися чоловіком або жінкою»?

а) це правильно;

б) це неправильно.

38. Чи траплялося вам купувати щось, у чому ви не відчували необхідності, під впливом інших осіб?

а) так;

б) ні.

39. Чи вважаєте ви, що ваші організаторські здібності вищі за середні?

а) так;

б) ні.

40. Як ви звичайно поводитеся, якщо виникають труднощі?

а) труднощі бентежать, пригнічують вас;

б) труднощі примушують вас діяти активніше.

41. Чи часто ви різко докоряєте своїм знайомим, коли вони їх заслуговують?

а) так;

б) ні.

42. Чи вважаєте ви, що ваша нервова система успішно витримує напруженість життя?

а) так;

б) ні.

43. Якщо вам потрібно буде зробити реорганізацію, то як ви дієте?

а) ввожу зміни негайно;

б) здійснюю повільні, еволюційні зміни.

44. Якщо це необхідно, чи зумієте ви зупинити дуже балакучого співрозмовника?

а) так;

б) ні.

45. Чи згодні ви з такою думкою: «Щоб бути щасливим, треба жити непомітно»?

а) так;

б) ні.

46. Чи вважаєте ви, що кожна людина, завдяки своїм особистим здібностям, повинна зробити щось видатне?

а) так;

б) ні.

47. Ким (із запропонованих професій) вам у ранній юності хотілося стати?

а) відомим художником, композитором, поетом, космонавтом тощо;

б) керівником колективу (шановною, солідною людиною).

48. Яку музику вам приємніше слухати?

а) урочисту, могутню;

б) тиху, ліричну.

49. Чи відчуваєте ви деяке хвилювання при зустрічі з важливими особистостями?

а) так;

б) ні.

50. Чи часто ви зустрічаєте людину з більш сильною волею, ніж у вас?

а) так;

б) ні.

Підведіть підсумки

Підрахуйте кількість набраних балів, використовуючи ключ.

Знайдіть суму балів і оцініть свій результат.

Варіанти відповідей

а б

Оцінка відповідей, бали

Номер запитання

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

Варіанти відповідей

а б

Оцінка відповідей, бали

Номер запитання

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

24 1

25 1

26 1

Варіанти відповідей

а б

Оцінка відповідей, бали

Номер запитання

27 1

28 1

29 1

30 1

31 1

32 1

33 1

34 1

35 1

36 1

37 1

38 1

Варіанти відповідей

а б

Оцінка відповідей, бали

Номер запитання

39 1

40 1

41 1

42 1

43 1

44 1

45 1

46 1

47 1

48 1

49 1

50 1

Ступінь виразності лідерства:

До 25 балів — лідерство виражене слабо.

26—35 балів — середня виразність лідерства.

36—40 балів — лідерство виражене значною мірою.

Понад 40 балів — схильність до диктату.

Тест «Орієнтація на людей або на завдання»

Тест доцільно використовувати при виявленні схильності до використання в керівництві різних стилів — орієнтованого на людей і орієнтованого на завдання.

Інструкція

Наведені нижче 35 тверджень відображають особливості управлінської поведінки і є відповідями на питання: «Як би ви діяли, керуючи робочою групою?» Перед або після кожного з цих тверджень поставте букву, відпові­дну вашій відповіді: 3 (завжди), Ч (часто), І (іноді), Р (рідко), Н (ніколи).

 1. Імовірно, був би лідером групи.

 2. Зважився б на понаднормову роботу.

 3. Надав би членам групи повну свободу дій у роботі.

 4. Підтримував би однакові для членів групи способи діяльності.

 5. Дозволив би людям при розв'язанні проблеми критично мислити.

 6. Зробив би все, що від мене залежить, щоб моя група була кращою, ніж конкуруючі групи.

 7. Говорив би як представник своєї групи.