Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
97.28 Кб
Скачать

Контрольні питання

  1. В чому полягає економічна сутність зобов'язань?

  2. Якими способами можуть погашатись зобов'язання?

  3. За якими ознаками класифікуються зобов'язання?

  4. Які критерії поділяють кредиторську заборгованість на довгострокову та поточну?

  5. Які рахунки синтетичного обліку застосовуються для обліку розрахунків по зобов'язаннях?

  6. З якою метою та в якому порядку ведеться аналітичний облік розрахунків по зобов'язаннях?

  7. В чому полягає особливість синтетичного обліку виданих постачальникам авансів?

  8. В чому полягають особливості обліку розрахунків по ПДВ?

  9. Чим викликана необхідність формування забезпечень майбутніх виплат?

Тести

  1. Поточними зобов’язаннями вважаються такі, що мають бути погашені в термін з дати балансу :

а) більший за дванадцять календарних місяців;

б) менший за дванадцять календарних місяців;

в) рівний одному календарному місяцю.

2. Розрахунки з постачальниками готівкою можуть здійснюватись в сумах:

а) необмежених;

б) не більше встановлених нормативними документами;

в) не більше встановленого ліміту каси.

3. Залишок по кредиту рахунку 681 означає:

а) заборгованість покупцям за отриманими від них авансами;

б) заборгованість іншим кредиторам;

в) заборгованість постачальникам.

4.На рахунку 61 обліковується:

а) частина довгострокової заборгованості, яка має бути у звітному періоді погашена протягом 12 місяців;

б) прострочена поточна заборгованість;

в) відстрочена довгострокова заборгованість.

5. Бухгалтерським записом Дт 443 Кт 671 відображається:

а) нарахування дивідендів співвласникам підприємства;

б) нарахування до виплати співвласнику внесків при його вибутті;

в) використання прибутку на погашення боргу співвласників перед підприємством

6) Формування забезпечення виплат за дні щорічних чергових відпусток відображається записом:

а) Дт 471 Кт 23;

б) Дт 92 Кт 471;

в) Дт 471 Кт 661.

Бібліографічний список до теми [10, 12, 14, 20, 21, 22, 31, 32, 36, 38, 48, 51, 52,56 ]

117