Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
97.28 Кб
Скачать

Завдання до практичного заняття

Завдання 7.1

Підприємство нарахувало заробітну плату працівникам за звітний місяць:

  • виробничим робітникам - 45600 грн.;

  • адміністративному персоналу - 17400 грн.;

  • працівникам відділу збуту готової продукції - 4800 грн.

Норматив відрахувань на створення забезпечень на оплату днів щорічних чергових відпусток встановлено на підприємстві у розмірі 11% нарахованої заробітної плати.

Необхідно:

1. Визначити суми нарахованих забезпечень на оплату відпусток за звітний місяць.

2. Скласти бухгалтерські проводки на визначені суми.

Завдання 7. 2

За звітний рік підприємство "Сервіола" отримало прибуток в розмірі 145600 грн. За рішенням співвласників прибуток був використаний за напрямами:

  • 6% - співвласнику за користування його майном;

  • 15% - на виплату заохочень;

  • 45% - на виплату дивідендів;

  • 8% - на виплату співвласнику його долі у прибутку при вибутті.

Необхідно:

  1. Скласти бухгалтерські проводки за даними операціями.

Завдання 7.3

ТОВ "Ефект" виготовляє джинсові брюки та спідниці. Внаслідок господарської діяльності у нього виникають розрахунки з постачальниками.

На початок січня поточного місяця залишки по зобов'язаннях постачальникам склали (таблиця 3.29).

Таблиця 3.29

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” станом на 31.12. 201__ р.

Аналітичні рахунки

рах.

Номер докум.

Дата виник.

заборг.

Сума, грн.

(кредит)

1. ВАТ “Силует”

631

145

27.12

18120,00

2.Опт. база “Плутон”

631

35

20.12

1368,00

3. Завод “Промінь”

631

66

25.12

6120,00

Разом

25608,00

Протягом січня місяця від постачальників були отримані сировина і матеріали (практичне заняття 9, таблиця 3.39.), інші матеріальні цінності (таблиця 3.43) та проведені розрахунки по боргах (практичне заняття 5, таблиця 3.20).

Таблиця 3.30

Операції з постачальниками за січень місяць

Зміст операцій

Сума, грн.

Отримано від ТОВ “Пірует” спецодяг терміном використання менше року у господарській діяльності по накл. № 34 від 27.01 на суму 9000 грн. (в т.ч. ПДВ, податкова накладна отримана)

Відображено розрахунки по ПДВ

(сума без ПДВ)

?

Отримано від ПП “Сіріус" вентилятори терміном використання більше 12 місяців у господарській діяльності по накл. № 15 від 21.01. на суму 6600 грн. (в т.ч. ПДВ, податкова накладна отримана)

Відображено розрахунки по ПДВ

(сума без ПДВ)

?

Отримано від заводу “ Промінь” верстат для господарської діяльності по накл. № 25 від 28.01 на суму 12600 грн. ( в т.ч. ПДВ, податкова накладна отримана))

Відображено розрахунки по ПДВ

(сума без ПДВ)

?

Необхідно:

1. Визначити обороти за січень місяць та залишок на кінець місяця по рах 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ТОВ "Ефект" у відомості 3.3 журналу ордеру 3. (додаток З).

Завдання 7. 4

Підприємство ЗАО "Лаванда" у травні місяці отримало від ТОВ "Дюрон" сировину на суму 36000 грн. для виготовлення парфумерної продукції та виписало простий вексель під 36% річних з терміном погашення у липні поточного року.

Необхідно:

1. Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними операціями (таблиця 3.31).

Таблиця 3.31

Зміст операції

Дт

Кт

Сума,

грн.

1

Виписаний вексель ТОВ "Дюрон" 12.05.20_р

2

Нарахований відсоток по векселю за травень 28.05.20-р

3

Погашено зобов'язання по нарахованих відсотках 29.05.20-р

Продовження таблиці 3.31

4

Нарахований відсоток по векселю за червень 29.06.20-р

5

Погашено зобов'язання по нарахованих відсотках 30.06.20-р

6

Нарахований відсоток по векселю за липень 30.07.20-р

7

Погашено зобов'язання по нарахованих відсотках 30.07.20-р

8

Погашено основну суму боргу по векселю 30.07. 20-р