Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
142.34 Кб
Скачать

Залишки по аналітичних рахунках до субрахунку 201 “Сировина і матеріали” по складу № 1 тов "Ефект"

Найменування

матеріалів

Од.

вим.

К-сть

Сб/сть од.,

грн.

Вартість, грн.

Тканина джинсова

п. м

300

30,00

9000,00

Нитки

баб.

200

5,00

1000,00

Заклепки

шт.

30

1,00

30,00

Блискавки

шт.

140

2,00

280,00

Ґудзики

шт.

800

3,00

2400,00

Тканина підкладочна

п. м.

120

7,00

840,00

Разом

Х

Х

Х

13550,00

Таблиця 3.42

Первинні документи , що засвідчують вибуття у виробництво виробничих запасів зі складу тов "Ефект" за січень 201__ р.

Документ , номер

Види запасів

дж.

ткан.

нитки

гудзи

ки

блиск.

заклеп

ки

ткан.

підкл.

Одиниця виміру

п. м.

баб.

шт.

шт.

дес. ш.

п.м.

Лімітно-заборна карта № 1

від 06.01(брюки)

500

160

500

100

-

16

Лімітно-заборна карта № 2 від 10.01 (спідниці)

200

80

700

-

600

36

Лімітно-заборна карта № 3

від 17.01(брюки)

500

50

300

Лімітно-заборна карта № 4

від 20.01 (спідниці)

600

-

-

260

1400

Лімітно-заборна карта № 5

від 25.01 (брюки)

500

150

200

500

400

Таблиця 3.43

Первинні документи, що засвідчують придбання запасів тов "Ефект" у січні 201 __ р.

Постачальник, документ

Да

та

Р-р №

Вид запасів

Показники

од. вим.

к-сть

ціна,

грн.

варт. грн.

.

ПДВ, грн.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВАТ "Силует"

накладна № 6

подат. накл. № 12

06.

01

12

джинсова тканина 1,5м

нитки, №10

п.м

баб.

600

200

25

4

15000

1200

3024

АТП № 11213

акт №2

подат. накл. № 34

06.

01

13

за доставку

дж. тканини і ниток 06.01

-

-

-

50

10,00

Оптова база "Плутон"

накладна. № 8

подат. накл. № 42

10.

01

18

заклепки

блискавки, 180мм

гудзики фірмові

.шт

шт/

шт

1000

500

1000

3

3

4

2500

390

5000

678,0

АТП № 11213

акт №7

подат. накл. № 56

10.

01

19

за доставку

всієї фурнітури

10.01

-

-

-

60

12,00

ВАТ "Силует"

накладна. № 28

подат. накл. № 19

13

.01

26

джинсова тканина 1,5м

нитки

п.м.

баб

1500

100

41

6

31500

2000

6340

АТП № 11213

акт №16

подат. накл. № 78

14.

01

31

за доставку

дж. тканини

13.01

-

-

-

100

20,00

Оптова база "Плутон"

накладна № 45

подат. накл. № 66

14.

01

34

заклепки

блискавки, 180мм

гудзики фірмові

шт

шт

шт

2200

300

150

2

3

3

5500

240

900

1166

Тести

1. До малоцінних та швидкозношуваних предметів відносяться:

а) рукавиці гумові ;

б) болти і гайки;

в) фарба.

2. До первісної вартості виробничих запасів можуть включатись:

а) витрати на їх розвантаження ;

б) понаднормові нестачі;

в) відсотки сплачені по кредиту отриманого на їх купівлю.

3. Результати інвентаризації запасів відображаються в обліку на підставі:

а) відомості аналітичного обліку на складі;

б) порівняльної інвентаризаційної відомості;

в) звіту матеріально-відповідальної особи.

4. Видача запасних частин на потреби виробництва відображається записом:

а) Дт 93 Кт 207;

б) Дт 207 Кт 23;

в) Дт 23 Кт 207.

5. В бухгалтерії підприємства виробничі запаси обліковуються:

а) тільки у грошовому показнику;

б) тільки у натуральних показниках;

в) у грошовому і натуральних показниках.

6. Видача виробничих запасів зі складу на потреби підприємства здійснюється за:

а) лімітно-заборними картами;

б) накладною на відпуск матеріалів на сторону;

в) товарно-транспортною накладною.

7. У балансі виробничі запаси оцінюються за:

а) первісною вартістю;

б) за справедливою вартістю;

в) за найменшою з оцінок: первісною або чистою вартістю реалізації.

8. Транспортні витрати на доставку виробничих запасів:

а) не можуть включатись до їх первісної вартості;

б) можуть обліковуватись на окремому рахунку;

в) можуть після доставки запасів зразу списатись на витрати.

9. До первісної вартості виробничих запасів податок на додану вартість:

а) включається ;

б) не включається ;

в) за бажанням підприємства з наступним перерахуванням до бюджету.

10. Отримання палива від постачальників відображається записом:

а) Дт 203 Кт 361;

б) Дт 203 Кт 631;

в) Дт 203 Кт 207.

11. При видачі МШП в роботу:

а) в обліку списується іх вартість і кількість ;

б) в обліку списується тільки їх вартість;

в) вартість і кількість списуються на момент складання акта про їх непридатність.

12. Виробничі запаси, що тимчасово зберігаються на підприємстві і йому не належать обліковуються:

а) тільки у вартісному виразі на рахунку 20;

б) на забалансовому рахунку 02;

в) тільки в аналітичному обліку на складі.

13. Списання собівартості реалізованих виробничих запасів відображається:

а) Дт 972 Кт 20;

б) Дт 901 Кт 22;

в) Дт 943 Кт 201.

14. Первісною вартістю запасів придбаних в якості внесків до статутного капіталу є:

а) погоджена із засновниками їх справедлива вартість;

б) первісна вартість на момент їх придбання;

в) вартість придбання і витрати на доставку.

15. Метод ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у послідовності:

а) в якій вони надходили на підприємство;

б) що є протилежною їх надходженню на підприємство;

в) яка не має значення для їх оцінки.

16. До прийняття рішення про конкретних винуватців, втрати і нестачі виробничих запасів обліковуються на:

а) забалансовому рахунку 072;

б) балансовому рахунку 20;

в) відповідному аналітичному рахунку на складі.

17. Відшкодування суми нестачі винною особою відображається записом:

а) Дт 201 Кт 375;

б) Дт 375 Кт 716;

в) Дт 301 Кт 375.