Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
142.34 Кб
Скачать

Завдання до практичного заняття

Завдання 9.1

Підприємство “Фаворит” придбало у поточному місяці від постачальників виробничі запаси та здійснило витрати пов'язані з їх придбанням.

Таблиця 3.39

Зміст операцій по надходженню

виробничих запасів

Сума, грн.

2

3

1. Отримано від ВАТ “Лакофарбний завод” маслянуфарбу без попередньої оплати на суму 6540,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

?

2. Відображено розрахунки по ПДВ

?

3. Акцептований рахунок АТП № 11202 за доставку фарби на 660 ,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

?

.4. Відображено розрахунки по ПДВ

?

5. Нарахована зарплата робітникам за розвантаження фарби

360,00

6. Нарахований єдиний внесок на зарплату

130,0

7. Нараховано вповноваженому банку відсотки по короткостроковому кредиту отриманому на закупівлю фарби

150,00

8. Внесено внески власником підприємства до статутного фонду. фарбою масляною за справедливою вартістю

2500,00

Отримана безкоштовно від ПП ”Зеніт” фарба масляна

1000,00

На підставі вихідних даних у таблиці 3. необхідно виконати такі завдання:

  1. Скласти бухгалтерські проводки за змістом наведених операцій;

  1. Визначити первісну вартість фарби, що надійшла на склад (ТЗВ включаються до складу первісної вартості виробничих запасів).

Завдання 9.2

Протягом поточного місяця на складі виробничих запасів підприємства “Темп” здійснені такі операції із цементом (таблиця 3.40):

Необхідно:

1. Визначити вартість списаного цементу за напрямками його використання із застосуванням різних методів оцінки собівартості 1т.:

- методу ФІФО;

- методу середньозваженої собівартості одиниці запасів.

2. Скласти бухгалтерські проводки за наведеними операціями.

Таблиця 3.40

Відомість руху запасів

Зміст операцій

Од. вим.

К-сть

Факт. с/с

1 т, , грн.

Вартість,

грн.

1

2

3

4

5

Залишок цементу М-400

т

18

250,00

4500,00

Надійшло на склад від постачальників:

05.11.

11.11.

15.11.

26.11.

т

т

т

т

20

40

60

30

230,00

270,00

245,00

300,00

?

?

?

?

Вибуло зі складу за напрямками:

06.11 – на виробництво прод-ції;

11.11 – на виробництво прод-ції;

- на ремонт підлоги в офісі під-ва;

16.11 - на виробництво прод-ції;

- на ремонт будівлі складу готової продукції;

20.11 - на будівництво столової;

21.11 – на виробництво прод-ції;

т

т

т

т

т

т

т

30

25

1

40

3

5

30

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Завдання 9.3

Підприємство ТОВ ”Ефект” закуповує у постачальників необхідні матеріали для виготовлення готової продукції (джинсових брюк та спідниць). В бухгалтерії ведеться облік руху виробничих запасів як в натуральних так і у вартісному вимірниках.

На підставі наведеної інформації про залишки та рух виробничих запасів (таблиці 3.41 – 3.43) необхідно виконати такі завдання.

1. Скласти відомість аналітичного обліку сировини і матеріалів за формою наведеною в додатку Л на підставі інформації про їх залишки на початок місяця, надходження і вибуття.

2. Визначити вартість запасів списаних у виробництво за видами продукції.за середньозваженою собівартістю запасів.

Примітка. Транспортно-заготівельні витрати включаються до первісної вартості запасів, тобто заносяться на ті рахунки, на яких оприбутковуються запаси.

Таблиця 3.41