Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ден. 2012 / 6 Практ. 5 грошові кошти.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
94.72 Кб
Скачать

Контрольні питання

  1. Якими первинними документами оформлюються касові операції?

  2. У якому регістрі обліку систематизується інформація про рух готівки?

  3. Який порядок і терміни подання касиром касового звіту?

  4. Ким і на який термін встановлюється ліміт залишку по касі?

  5. В чому полягає касова дисципліна?

  6. Які грошові документи можуть зберігатись у касі?

  7. Які рахунки бухгалтерського обліку застосовуються для обліку руху готівки у касі?

  8. Яку кількість поточних рахунків може мати підприємство?

  9. Якими первинними документами оформлюються операції з безготівковими грошовими коштами?

  10. В чому полягають особливості обліку грошових коштів на валютному рахунку?

Тести

1. Порядок ведення касових операцій регламентується:

а) нормативними документами Нацбанку України;

б) нормативними документами Міністерства фінансів України;

в) встановлюється підприємством самостійно.

2. Касові звіти складаються касиром:

а) в обов'язковому порядку;

б) за бажанням ;

в) при наявності великої кількості касових операцій.

3. Для синтетичного обліку операцій з готівкою застосовується рахунок:

а) 30; б) 31; в) 33.

4. Залишок готівки у касі порівнюється з лімітом по касі на кінець:

а) останнього дня місяця;

б) кожного робочого дня;

в) кожного робочого тижня.

5. Видача з каси готівки під звіт відображається записом:

а) Дт 68 Кт 301;

б) Дт 372 Кт 301;

в) Дт 301 Кт 661.

6. Поточний рахунок у банку слугує для обліку:

а) позикових коштів підприємства;

б) власних коштів підприємства;

в) і позикових і власних грошових коштів підприємства.

7. Для первинного обліку грошових документів використовуються:

а) звіти про використання грошових коштів виданих під звіт;

б) накладні;

в) касові ордери.

8. До грошових документів, що зберігаються у касі, відносяться:

а) касова книга;

б) векселі;

в) прибуткові і видаткові касові ордери.

9. Регістри синтетичного обліку грошових коштів на поточному рахунку складаються на підставі:

а) платіжних доручень;

б) виписок банку;

в) касових звітів.

10. Отримання авансу від покупців відображається проводкою:

а) Дт 311 Кт 361;

б) Дт 301 Кт 681;

в) Дт 311Кт 701.

Бібліографічний список до практичного заняття: [10, 12, 14, 20, 21, 22, 31, 32, 36, 38, 48, 51, 52,56]

98