Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗО_МОТ / ІСТУ_ПОСІБНИК.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
14.56 Mб
Скачать

17. Тести за модулем «Сучасні комп’ютерні мережі»

1

Які з наведених програм - браузери?

а)MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla Firefox

б)Google Chrome, Safari, Maxthon

в)Outlook Express, The Bat!, Eudora

г)MS Internet Explorer, MS Word, Google Chrome, Safari, Maxthon

2

Гіперпосилання - це ...

а)Ярлик будь-якого об'єкта в Інтернет

б)Фрагмент тексту або малюнок на Web-сторінці, які при натисканні на них мишею дають можливість відкривати нові Web-документи або переглядати їхні зв'язані частини

в)Засіб зв'язку між різними частинами великого офісного документа, яким користуються через опцію Структура в меню Вид в офісній програмі

3

У чому складається зручність Web-сервісу для користувача?

а)Забезпечує найшвидшу передачу текстової інформації іншим користувачам Інтернет

б)Забезпечує наочний доступ до багатьох інформаційних ресурсів Інтернет

в)Забезпечує конфіденційність передачі текстової інформації іншим користувачам Інтернет і їхній доступ до багатьох інформаційних ресурсів мережі

4

Виберіть правильне твердження.

а)Обговорення в списках розсилання здійснюється шляхом замовлення певного повідомлення, а в групах новин можна зробити їхню передоплату

б)Обговорення в списках розсилання здійснюється шляхом передоплати всіх повідомлень, а в групах новин можна вибрати повідомлення, що зацікавило, і одержати його на свій комп'ютер

5

Що таке анонімний FTP-доступ?

а)Коли FTP-сервер дозволяє будь-якому користувачеві зареєструватися на ньому, указавши замість ідентифікатора користувача слово "anonymus"

б)Коли FTP-сервер дозволяє будь-якому користувачеві зареєструватися на ньому, указавши замість ідентифікатора користувача його електронна адреса

в)Коли FTP-сервер дозволяє будь-якому користувачеві зареєструватися на ньому, указавши замість ідентифікатора користувача слово "anonymus" і адреса його WWW-сторінки

6

Система телеконференцій - це (виберіть правильне твердження):

а)Електронні дискусійні групи в Інтернет, призначені для обміну інформацією між людьми по певній темі

б)Мережне спілкування людей у режимах реального часу й realvideo

в)Зручний спосіб передачі текстових і двійкових даних великого обсягу в мережі

7

Браузер - це (виберіть правильне твердження):

а)Програма, призначена для створення Web-сторінок

б)Програмне забезпечення, призначене для роботи з електронною поштою й телеконференціями

в)Програма, призначена для перегляду Web-сторінок

8

Укажіть найбільш повний перелік послуг Інтернет.

а)E-mail, трансляція новин, редагування повідомлень у текстових редакторах, списки розсилання, FTP

б)Електронна пошта, система телеконференцій, WWW, FTP, Chat

в)Електронна пошта, списки розсилання, Web, FTP, IRC, netbios

9

Стандартні технології, що об'єднують комп'ютери в мережу

а)Ethernet, Arcnet, Token Ring, Runet

б)Intranet, Arcnet, Token Ring

в)Uanet, Arcnet, Token Ring

г)Ethernet, Arcnet, Token Ring

10

Що таке Internet?

а)Набір загальноприйнятих правил, що визначають механізм взаємодії комп'ютерів у мережі

б)Глобальна комп'ютерна мережа, що поєднує тисячі національних, регіональних і інших мереж по усьому світі

в)Технологія для створення форматованих сторінок інформації, які можна за допомогою гіперпосилань зв'язувати з іншими сторінками.

г)Супутникова технологія для передачі даних між комп'ютерами

д)Глобальна комп'ютерна мережа в США

11

Що таке сервер Internet?

а)Спеціалізований ПК або програмне забезпечення, призначене тільки для передачі інформаційного пакета до місця призначення в мережі

б)Програмне забезпечення, що дає можливість реалізувати на практиці механізм обміну даними між програмами ПК

в)Комп'ютер або програма, що надає послуги іншим комп'ютерам або програмам в Internet

г)Потужний ПК зі спеціальною операційною системою, що володіє додатковими функціями

12

Web-сторінка - це ...

а)Документ спеціального HTML формату, у якому зберігається текст, картинки тощо

б)Документ будь-якого формату, у якому зберігається текст, картинки тощо

в)Документ будь-якого текстового формату, у якому зберігається текст, картинки тощо

13

Адресація - це ...

а) Кількість бод (символів/сек) інформації, що пересилає модемом

б)Спосіб ідентифікації абонентів у мережі

в)Адреса сервера

г)Поштова адреса користувача мережі

14

Який з адрес складається із трьох доменів?

а) www.fizika.ru

б) www.interweb.spb.ru/present

в) www.junior.ru/nikolaeva

г) www.junior.ru/nikolaeva/word.htm

15

Домен - це ...

а)Одиниця виміру інформації

б)Частина адреси, що визначає адресу комп'ютера користувача в мережі

в)Назва програми для здійснення зв'язку між комп'ютерами

г)Назва пристрою, що здійснює зв'язок між комп'ютерами

16

Задано адресу електронної пошти в мережі Інтернет: user_name@mtu-net.ru Яке ім'я комп'ютера, на якому зберігається пошта (поштового сервера)?

а)mtu-net.ru

б)ru

в)mtu-net

г)user_name

17

Виберіть правильну електронну поштову адресу:

а) PPP@yandex.ru

б) лекс@mail.ru

в) etrova@nbu.net.ua.com

г) Sher Han @ukr.net

18

Що таке топологія мережі?

а)Засіб для фізичного взаємозв'язку ПК (кабель)

б)Схема з'єднання ПК у мережі

в)Протокол взаємодії ПК

г)Адресація ПК в Internet

д)Засіб для пошуку інформації в мережі

19

Що таке топологія "Зірка"?

а)З'єднання за допомогою коаксіального кабелю

б)З'єднання ПК у локальну мережу через виділений сервер або концентратор

в)З'єднання робочих станцій через конектори

г)Суміш топологий "дерево" і "шина"

20

В стандарті Ethernet комп'ютери підключаються відповідно до топології

а)загальна шина

б)зірка

в)змішана

г)дерево

21

Класифікація КМ за топологією

а)Загальна шина, розподіл, зірка, повнозв’язна, змішана

б)Загальна шина, кільце, зірка, повнозв’язна, змішана

в)Загальна шина, кільце, трикутник, повнозв’язна, змішана

г)Загальна шина, кільце, зірка, повномережна, змішана

д)Дерево, кільце, зірка, повнозв’язна, змішана

22

Будь-яка комп’ютерна мережа характеризується

а)Топологiєю, кільцем, шинами, мережевими технiчними та програмними засобами

б)Топологiєю, протоколами, iнтерфейсами, мережевими технiчними та розподіленими засобами

в)Топологiєю, протоколами, iнтерфейсами, мережевими технiчними та програмними засобами

г)Формою, протоколами, iнтерфейсами, мережевими технiчними та програмними засобами

д)Формою, кільцем, iнтерфейсами, мережевими технiчними та програмними засобами

23

Термінатор в топології «загальна шина» запобігає

а)Розподілу сигналу

б)Відтворенню сигналу

в)Поверненню сигналу

г)Зберіганню сигналу

д)Надходженню сигналу

24

Провайдер - організація, фірма або служба, що забезпечує користувачам

а)Поставку електронної пошти та доступ в Internet

б)Доступ і поставку різнорідних послуг комп'ютерної мережі та доступ в Internet

в)Доступ в Internet

г)Доступ і поставку різнорідних послуг комп'ютерної мережі

25

Хостінг це –

а)Поставка електронної пошти та доступ в Internet

б)Це топологія

в)Передача в оренду користувачеві частини свого серверного простору; підтримка працездатності користувальницького сайту на своїх веб-серверах

г)Передача в оренду користувачеві частини свого WWW простору; підтримка працездатності користувальницького сайту на своїх веб-серверах

д)Передача в оренду користувачеві частини свого WWW простору; підтримка працездатності користувальницького сайту на своїх робочих станціях

Модуль 6. Технології програмування

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ЗО_МОТ