Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗО_МОТ / ІСТУ_ПОСІБНИК.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
14.56 Mб
Скачать

13. Локальні комп’ютерні мережі

13.1 Основні поняття. Класифікація локальних комп’ютерних мереж

Локальна комп’ютерна мережа являє собою систему розподіленої обробки iнформацiї, яка складається як мiнiмум з двох комп’ютерів, що взаємодіють мiж собою при допомозi спецiальних засобiв зв’язку. Комп’ютери, що входять до складу мережi, виконують наступні функції:

 • органiзацiя доступу до мережi;

 • управлiння передачею iнформацiї;

 • надання обчислювальних ресурсів i послуг абонентам мережi.

В свою чергу, засоби зв’язку покликані забезпечити надійну передачу iнформацiї мiж комп’ютерами мережi.

КМ класифікуються за територіальним розташуванням (рис.13.1)та за сферою застосування (рис. 13.2).

В середині 80-х років з'явилися стандартні технології об'єднання комп'ютерів в мережу - Ethernet, Arcnet, Token Ring. Класифікація КМ за комплексом архітектурних рішень представлена на рис. 13.3.

Стандарт Ethernet був прийнятий у 1980 році. Головний принцип, який покладений в основу Ethernet - це випадковий метод доступу до розподіленого середовища передачі даних. Таке середовище може використовувати коаксіальний кабель, виту пара, оптоволокно або радіохвилі. В стандарті Ethernet комп'ютери підключаються відповідно до топології "загальна шина". Управління доступом до лінії зв'язку здійснюється мережевими адаптерами Ethernet. Передача даних відбувається зі швидкістю до 100 МБіт/с.

Одиниця даних, якими обмінюються комп'ютери в мережі Ethernet, називається кадром.

Будь-яка комп’ютерна мережа характеризується (рис.13.4) топологiєю, протоколами, iнтерфейсами, мережевими технiчними та програмними засобами.

Рис. 13.4 - Основні компоненти архітектури локальної комп’ютерної мережi.

Топологiя комп’ютерної мережi вiдображає структуру зв’язкiв мiж її основними функцiональними елементами і буває шинна, кільцева, зіркоподібна, змішана, повнозв’язна (рис. 13.5).

Рис. 13.5 - Класифікація КМ за топологією

Мережеві технічні засоби це рiзноманiтнi пристрої, що забезпечують об’єднання комп’ютерів в єдину комп’ютерну мережу (мережні адаптери, кабелі).

Протоколи являють собою правила взаємодiї функцiональних елементiв мережi.

Iнтерфейси – засоби узгодження функцiональних елементiв мережi. Слiд звернути увагу, що в якостi функцiональних елементiв можуть виступати як окремi пристрої, так i програмнi модулi. Вiдповiдно до цього iснують апаратнi та програмнi iнтерфейси.

Мережевi програмні засоби здiйснюють управлiння роботою комп’ютерної мережі i забезпечують вiдповiдний iнтерфейс з користувачами. До мережевих програмних засобів належать мережевi операцiйнi системи i допомiжнi (сервiснi) програми.

Розглянемо шинну топологію (рис. 13.6). Топологія типу шина, являє собою головний кабель (називається шина або магістраль), до якого під‘єднані всі робочі станції. На кінцях кабелю знаходяться термінатори, для запобігання поверненню сигналу.

Сигнал, що відправляється з робочої станції розповсюджується на всі комп’ютери мережі. Кожна машина перевіряє – кому адресовано сигнал і якщо їй, то обробляє його. Для уникнення одночасної відправки даних застосовується або „несучий” сигнал або один з комп’ютерів є головним і „дає слово” решті станцій.

При побудові великих мереж виникає проблема обмеження на довжину зв’язку між вузлами, в такому випадку мережу розбивають на сигменти. Сигменти з’єднуються різними пристроями – повторювачами, концентраторами або хабами (Свічами).Наприклад, технологія Ethernet дозволяє використовувати кабель довжиною не більше 185 метрів.

Переваги шинної топології:

 • малі затрати часу на встановлення;

 • малі грошові витрати(необхідно менше кабелю і мережевих пристроїв);

 • легкість настройки;

 • вихід з ладу робочої станції не відбивається на роботі мережі.

Недоліки шинної топології:

будь-які несправності в мережі, такі як обрив кабелю, поламка термінатора повністю знищують роботу усієї мережі;

складна локалізація несправностей;

з додаванням нових робочих станцій падає продуктивність мережі.

термінатор

Рис 13.6 - Топологія шина

Розглянемо топологію зірка (рис. 13.7).

Зірка — базова топологія комп’ютерної мережі, в якій всі комп’ютери мережі приєднані до центрального вузла ( зазвичай мережевий концентратор). Одна з найбільш використовуваних топології, оскільки легка в обслуговуванні. В основному використовується в мережах, де носієм виступає кабель „вита пара”.

Робоча станція, якій треба відправити дані, відправляє їх на концентратор, а той визначає адресата і відправляє йому інформацію. В певний момент часу тільки одна машина в мережі може пересилати дані, якщо на концентратор одночасно приходять два пакети, то вони обидва не приймаються і відправник чекатиме випадковий проміжок часу щоб відновити передачу даних.

Концентратор

Рис. 7.7- Топологія зірка

Переваги топології зірка:

 • вихід з ладу однієї робочої станції не відображається на роботі всієї мережі в цілому;

 • добра маштабність мережі;

 • легкий пошук несправностей і обривів в мережі;

 • висока продуктивність мережі

 • гнучкі можливості адміністрування.

Недоліки топології зірка:

 • вихід з ладу центрального концентратора призведе до непрацездатності мережі в цілому;

 • для прокладання мережі доволі часто необхідно більше кабелю ніж для більшості інших топологій;

 • кінцева кількість робочих станцій (користувачів) обмежена кількістю портів в концентраторі.

Розглянемо топологію кільце (рис. 13.8). Кільце — базова топологія комп’ютерної мережі, в якій робочі станції (комп’ютери) під’єднані послідовно один до одного, утворюючи замкнену мережу. Найбільше використовується в оптоволоконних мережах.

Рис. 13.8 – Топологія кільце

В кільці не використовується конкурентний метод відправлення даних, комп’ютер в мережі отримує дані від „сусіда” і перенаправляє їх далі, якщо вони адресовані не йому. Для визначення того, кому треба передавати дані зазвичай використовують маркер. Дані ходять по колу тільки в одному напрямі.

Переваги топології кільце:

 • легкість установки;

 • відсутність додаткового обладнання;

 • можливість стабільної роботи без значного падіння швидкості передачі даних при великій загрузці мережі, оскільки використання маркера виключає можливість виникнення незвичайних ситуацій.

Недоліки топології кільце:

 • вихід з ладу однієї робочої станції, та інші неполадки (обрив кабелю) відобразяться на роботі всієї мережі;

 • важкість конфігурування і настройки;

 • важкість пошуку неполадок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ЗО_МОТ