Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КП / пример 4.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
894.46 Кб
Скачать

5.2 Настроювання регулятора струму якоря

Для реалізації регулятора струму якоря використовується комірка РТ – 1АИ, зображена на рисунку 4.2

Передавальна функція регулятора струму якоря має вигляд:

Регулятор струму якоря реалізується безпосередньо на операційному посилювачі ОУАИ. Сталу часу ТЯ отримаємо за допомогою резисторів R39 = 70 кОм та R40 = 3 кОм

,

де С16=1 мкФ.

Сталу часу інтегрування отримаємо, встановив=42,7 кОм та використовуючи у якості входного опору R35=62 кОм:

Входом ОУАИ є канал В8, виходом – В10. Напруга завдання подається на В6, а сигнал зворотного зв’язку за струмом якоря – на А6. Вихід з ОУА2 є канал В26. Цей вихід з’єднан з регулятором струму якоря. У якості давачів струму використовується комірка ДТ – 3АИ, що наведена на рисунку 4.1.

5.3 Реалізація регулятора швидкості

У реалізації РШ використовуємо ячейку РШ−1АИ, зображену на рисунку 4.5

Передавальна функція регулятора швидкості має вигляд:

Тоді

; ;

Операційні підсилювачі А3 та А4 створюють схему жорсткого обмеження вихідної напруги регулятора. Рівні обмеження налогоджуться R29 та R34. Напруга подається на вхід В7, а сигнал зворотного зв’язку– на В8. Виходом регулятора швидкості та завдання на струм є канал В18. Для забезпечення обмеження напруги на виводи В26, В5 подан нуль, на В22 подано +15 В, на А17 подано – 15 В.

У якості давача швидкості використовується комірка ДН – 2АИ, що наведена на рисунку 4.6.

5.4 Реалізація задатчика інтенсивності

Для формування плавної зміни сигналу завдання швидкості при розгоні та гальмуванні привода використовуємо задатчик інтенсивності. У системі керування використовуємо ячейку ЗИ−2АИ, зображену на рисунку 4.4. Він складається з інтегратора на ОУА2, суматора на А1 в режимі обмеження і схеми регулюємого двополярного обмеження на ОУА3. Вихідна напруга суматора А1 поступає на вхід інтегратора А2 крізь резистор R18.

Постійна інтегрування:

Струм якоря при розгоні:

Струм якоря:

З цих роздумів можливо визначити параметри комірки, прийнявши С7=100 мкФ:

Входом ЗІ є канал В8, а вихідом – канал А7.

Вихідний сигнал РС – 1АИ поступає на вхід х комірки МД – 3АИ, а на вхід у поступає сигнал пропорційний швидкості ЗІ.

Рисунок 4.4– ЯчейкаЗИ−2АИ.

6. Моделювання системи керування.

ДодатокА. Перелік зауважень нормоконтролера до курсового проекту

Студенту Паніотову Олександр групи Ф – 03б(ЕАПУ)

Призначення

документа

Документ

Умовні

позначення

Зміст

зауваження

Список використаної літератури

1.”Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине “CУЭП””,Донецьк, ДОнНТУ, 2002р.

2.”Комплектные тиристорные электроприводы”,Перельмутер,М., 1988р.

3.”Справочные данные по электроприводу” М., 1965р.

4.”Cинтез вентильных приводов постоянного тока”, Коцегуб, Донецьк, 1997р.

29

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке КП