Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema11.rtf
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
257.41 Кб
Скачать

11.2. Облік кредитів банку

Синтетичний облік кредитів банків ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики" і 60 "Короткострокові позики". На рахунку 50 крім довгострокових позик банків враховуються інші залучені позикові кошти, які не є поточними зобов'язаннями.

За кредитом рахунка відображаються суми отриманих довгострокових позик, а за дебетом - погашення заборгованості та перекладів поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 50 має наступні субрахунки:

- 501 - "Довгострокові кредити банку в національній валюті";

- 502 - "Довгострокові кредити банку в іноземній валюті";

- 503 - "Відстрочені довгострокові кредити банку в національній валюті";

- 504 - "Відстрочені довгострокові кредити банку в іноземній валюті";

- 505 - "Інші довгострокові позики в національній валюті";

- 506 - "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

На рахунку 60 ведеться облік розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами, термін повернення яких не перевищує 12 місяців від дати балансу і за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунка 60 відображаються суми отриманих кредитів, а за дебетом - суми їх погашення і суми віднесення їх до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредиту.

Аналітичний облік за рахунком 50 ведеться за кожним кредитором в розрізі кожного кредиту за строками погашення кредитів.

Аналітичний облік по рахунку 60 організується аналогічно.

Бухгалтерські записи з обліку кредитів банку:

- отримана довгострокова позика банку: Дт 31 Кт 50;

- отримана короткострокова позика банку: Дт 31 Кт 60;

- відображена поточна заборгованість за довгостроковими позиками банку:

Дт 50 Кт 61;

- нараховані відсотки за позиками банку: Дт 951 Кт 684;

- перераховано банку в погашення заборгованості:

- за короткостроковою позикою: Дт 60 Кт 31;

- за довгостроковою позикою: Дт 50, 61 Кт 31;

- нараховані відсотки: Дт 684 Кт 31.

11.3. Випуск облігацій підприємством

Випуск облігацій підприємством є операцією із залучення позикових коштів (крім кредиту банку) на які нараховуються відсотки. Можливі два варіанти відображення зобов'язань за випущеними зобов'язаннями:

- спочатку облігації відображаються за номінальною вартістю, одночасно показується сума неамортизованої знижки, щорічно сума амортизації знижки збільшує суму витрат на відсотки по облігаціях. Балансова вартість облігації дорівнює номінальній вартості за вирахуванням суми неамортизованої знижки;

- спочатку облігації відображаються за сумою чистих грошових надходжень, які є їх поточною вартістю. Щороку сума витрат на відсотки по облігаціях визначається шляхом застосування ринкової ставки відсотка, яка задіяна на момент випуску облігації та їх балансової вартості. Балансова вартість облігації дорівнює балансової вартості облігації на кінець минулого періоду плюс сума амортизації знижки. Балансова вартість облігації на кінець звітного періоду є дисконтованою вартістю довгострокового зобов'язання за облігаціями.

У синтетичному обліку для обліку операцій з облігаціями використовуються рахунки:

- 52 - "Довгострокові зобов'язання за зобов'язаннями". На даному рахунку відображаються розрахунки з іншими особами за випущеними облігаціями (випущені і сплачені) строком погашення більше 12 місяців з дати балансу. Рахунок має три субрахунки:

- 521 - "Зобов'язання за облігаціями";

- 522 - "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями";

- 523 - "Дисконт за випущеними облігаціями".

Аналітичний облік по цьому рахунку ведеться за видами облігацій і термінами погашення;

Бухгалтерські записи з обліку операцій з облігаціями

- випущені облігації з премією на строк більше 1 року:

- номінальна вартість: Дт 31 Кт 521;

- премія за облігаціями: Дт 31 Кт 522;

- нараховані відсотки за облігаціями, випущеними з премією:

- сума відсотків: Дт 952 Кт 684;

- сума амортизації премій: Дт 522 Кт 733;

- випущені облігації з дисконтом на строк більше 1 року:

- отримані грошові кошти: Дт 31 Кт 521;

- дисконт по облігаціях: Дт 523 Кт 521;

- нараховані відсотки за облігаціями, випущеними з дисконтом:

- сума відсотків: Дт 952 Кт 684;

- амортизація дисконту: Дт 952 Кт 523;

- сплачені відсотки по облігаціях: Дт 648 Кт 31;

- випущені облігації з премією на строк до 1 року:

- номінальна вартість: Дт 31 Кт 685;

- премія: Дт 31 Кт 733;

- нараховані відсотки за короткостроковими операціями: Дт 952 Кт 684;

- погашені короткострокові облігації: Дт 685 Кт 31.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]