Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая ив.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
49.51 Кб
Скачать

2.Спеціальна частина

Розрахунок конструктивно-геометричних параметрів канату за DIN 3063 конструкцією 8*19(1+6+6/6) +о.с.

Dк=18.0мм, Lк= 1000м, Q=20000

2.1.1. Визначення діаметра пасма каната:

dпасм = Dк/m , мм (2.1)

де m – коефіцієнт звивки пасми в шару каната.

Таблиця 6, Корольов В.Д. «Канатне виробництво»

dпасм = 18,0/3,0783= 4,8мм

2.1.2 Визначення кроку звивання:

Т = Dкt , мм (2.2)

де Кт – коефіцієнт плотності звивки.

Таблиця 6, Корольов В.Д. «Канатне виробництво»

T = 18,0*6,5 = 117мм

2.1.3 Визначення кута звивання в пасмі каната

tgλ = П*dсер/Т (2.3)

де dср – середній діаметр, мм

dсер = Dк- dпр, мм

tgλ = 3,14*(18,0 – 4,8)/117 = 0,542

λ = 19˚30΄

2.1.4 Визначення відносного подовження пасма в канаті

Е = 1/cosλ (2.4)

Е = 1/cos19˚30΄= 1/0,9426 = 1,0562.1.5 Визначення довжини пасма

L = Lк*Е (2.5)

L = 1000*1,06 = 1060м

2.1.6 Визначення діаметрів дротів по шарам

Δб = dпасм/m , мм (2.6)

δб= 4,8/4.3617 = 1,1 мм

Визначаємо δц1, δм Таблиця 8, Корольов В.Д. «Канатне виробництво»

δц = 0,9601*δб , мм (2.7)

δц = 0,9601*1,1= 1,05 мм

δ1= 0,9437*δб, мм

δ1=0. 9437*1,1=1.03мм

δм= 0,7517*δб, мм

δм= 0,7517*1,1=0,82мм

2.1.7 Визначення кроку звивання дроту δб

tδ= dпасмt (2.8)

tδ= 4,8*9.0 = 43,2мм

2.1.8 Визначення кута звивання дроту δ2

tgλ δб = п *dсер/t (2.9)

tgλ δб = 3,14*(4,8 – 1,1)4,8*9 = 0,2689

λ δб = 15˚06΄

2.1.9 Визначення відносного подовження дроту δб

Е δб = 1/cosλ (2.10)

Е δб = 1/0,9655 = 1,03мм

2.1.10 Визначення довжини дроту δ2

L δб = Lпасм*Еδб (2.11)

б = 1060*1,03 = 1091,8м

2.1.11Визначення кут звивання дроту δм

tgλ δм = п *dсер/t (2.12)

tgλ δм = 3,14*(4,8 – 0,82)4,8*9 = 0,2892

λ δм = 16˚06΄

2.1.12 Визначення відносного подовження дроту δм

Е δм = 1/cosλ (2.13)

Е δм = 1/0,9608 = 1,04мм

2.1.13 Визначення довжини дроту δ2

L δм = Lпасм*Еδм (2.14)

м = 1060*1,04 = 1102,4мм

2.1.14 Визначаємо діаметр пасма (1+6) (2.15)

dпасм(1+6) = dпасм(1+6+6/6) -2 δ2

dпасм(1+6) =4,8-2*0,82=3,16мм

2.1. 15 Визначення кута звивання дроту δ1

tgλ δ1 = п*( dпасм(1+6) - δ1) /t

tgλ δ1 =3,14*(3,16-1,03)/4,8*9=0. 1548

λ δ1 = 08˚42΄

2.1.16 Визначення відносного подовження дроту δ1

Е δ1 = 1/cosλ (2.16)

Е δ1 = 1/0,9627 = 1,03мм

2.1.17 Визначення довжини дроту δ1

L δ1 = Lпасм*Еδ1 (2.17)

1 = 1060*1,03 = 1091,8м

2.1.18 Визначення довжини дроту δц

ц = Lпасм = 1060м

2.1.19 Визначення діаметру органічного сердечника

doc=Dк/1,8

doc=18,0/1,8=10мм

Розрахунок необхідної кількості матеріалів на заданий обсяг виробництва Q=20000 т/рік

2.2.1 Вага одного метра погонного

gпм=gмч+gсм+gос (2.36)

2.2.2 Вага металевої частини

gмч = п/4*n(δц²*іц+ δб²*іб+δм²*ім+ δ1²*і1)*γмч*Красх*10-3 (2.37)

n– кількість пасм

бц , бпр – діаметр дротів, мм

іц, іпр – кількість дротів

γмч – щільність сталі, 7,85 г/см3

Красх – розхідний коефіцієнт, 1,1 кг

gмч = 0,785*6(1,052*1+1,12*6+0,822*6+1,03*6)*7,85*1,1*10-3=1,0173кг

2.2.3 Вага органічного осереддя

gос = п/4*dос²*γос*10³ (2.37)

gос = 3,14/4*10²*0,906*10³ = 0,0711кг

2.2.4 Вага мастила

gсм = (Fпасм-Fмч)* γзм*Крозх*10³ (2.38)

де Fпасм – площа перерізу пасми, мм2

Fмч – площа перерізу металевої частини, мм2

γзм – щільність 0,9 г /см3

К – розхідний коефіцієнт

Fпасм = п/4*dпасм²* n (2.39)

dпр- діаметр пасми, мм

n – кількість пасм

Fпасм = 3,14/4*4,8²*8= 144,69мм²

Fмч = F δц+ F δб + F δм +F δ1 (2.40)

F δц= п/4*δц²*n

F δц=3.14/4*1,05²*8=6,92мм²

F δб= п/4* δб²*n

F δб=3.14/4*1,31²*48=45,59 мм²

F δм= п/4*δм²*n

F δм=3.14/4*0,82²*48=25,33 мм²

F δ1= п/4* δ1² * n

F δ1=3.14/4*1,03²*48=39,97мм²

Fмч = 6,92+45,59+25,33+39,97=117,81 мм²

gсм = (447,74-361,77)*0,9*1,1*10³ = 0,085 кг

gпм = 1,0173+0,0711+0,0266=1,115кг (2.36)

2.2.5 Вага каната

gк = 1000*1,115= 1115 кг (2.41)