Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсач ОВП.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

ВСТУП

Візуальне програмування в даний час є однією з найбільш популярних парадигм програмування. При використанні візуального середовища у програміста з'являється можливість проектувати частина додатку, наприклад, інтерфейси майбутнього продукту, із застосуванням візуальних засобів додавання і налаштування спеціальних бібліотечних компонентів. Результатом візуального проектування є макет майбутньої програми, в яку вже внесено відповідні коди. Остаточний вид додаток набуває після написання окремих блоків кодів, які призначені для відпрацювання реакції на нестандартні властивості, події та методи продукту.

Курсове проектування є невід'ємним етапом оволодіння основами візуального програмування, воно призначено для відточення навичок та знань, придбаних при вивченні основного курсу, таких як побудова MDI-додатків, створення компонент програміста, робота у багатовіконному режимі, проектування діалогів, формування довідкової системи, робота з графічними елементами та базами даних.

Навички, які будуть придбані в процесі виконання курсового проекту можуть використовуватися при розробці програм і програмних комплексів із застосуванням сучасних методик візуального програмування.

Разработал

Фамилия

Подпись

Дата

Лист

ст.гр. П0-09в

А.О. Шевченко

Д050103.1.01.09/190.КП

7

1.Постановка задачі

Цілі курсового проектування:

- систематизація, розширення і закріплення теоретичних і практичні знань з дисципліни «Основи візуального програмування»;

- закріплення й розвинення навичок самостійного вирішення завдань в області візуального проектування і програмування;

- отримання підтвердження можливості ефективної реалізації програмних продуктів із застосуванням візуального підходу;

- розвинення творчих здібностей в галузі розробки програмних продуктів.

Основна мета курсового проектування - підготовка студентів до самостійної практичної інженерної діяльності в області створення програмних продуктів із застосуванням сучасних технологій на основі знань, отриманих в процесі навчання у вищому навчальному закладі.

Основна задача курсового проектування – вдосконалення навичок самостійної роботи в напрямку проектування та розробки сучасного програмного забезпечення.

Розробка програмного продукту має такі вимоги:

  • розробка інтерфейсу системи згідно з функціональними вимогами;

  • розробка меню, що відображає усі основні режими роботи системи;

  • відпрацювання текстів діалогів і повідомлень, необхідних для роботи системи;

Програмний продукт має модульну структуру, являє собою автономну систему і має:

  • інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс;

  • загальне й допоміжні меню (з підрозділами);

  • виведення повідомлень про помилки (обробку виключень);

  • довідкову інформацію з описом принципів роботи й можливостей системи, координатами розробника й т.д.;

2.Опис предметної області

Кінологія - наука про собак, виведенні порід собак, дресируванню собак, історії походження собак.

Прогрес людського суспільства завжди був пов'язаний з розвитком різних сфер науки і життєдіяльності, в ряду яких важливе місце завжди займала кінологія. Сучасна кінологія, в першу чергу, соціально-значима, соціально-відповідальна і є одним з факторів, що формують у сучасної людини погляди на ставлення до живої природи. Саме тому основна мотивація кінології - це любов до всього живого, а не утилітарне ставлення або товарно - грошові відносини в їх гіршому прояві. Людство не може штучно розділятися за расовими або конфесійними ознаками, це ж відноситься і до єдиного кінологічному простору. Умовний розподіл на клуби та клубні системи не повинно чинити негативного впливу на досягнення цілей і виконання завдань, які як повітря, яким ми дихаємо, є для всіх нас спільними.

З найдавніших часів, коли людина привчив першу собаку і змусив її полювати і охороняти житло, виникла необхідність у дресурі як способі виховання собак. Однак кінології в той час ще не було. Ця наука з'явилася відносно недавно, в кінці 19-го століття, коли почався облік собачих родоводів. Тоді ж з'явилася і професія кінолог - фахівець, що займається розведенням, дресируванням собак і вивченням історії походження порід. Як і будь-яка інша наука, кінологія є справою, що не терпить дилетантства.

3.Огляд і аналіз існуючих аналогів

Тести як вимірювальний інструмент використовуються в більшості країн світу. Їх розробка та використання грунтується на потужній теорії та підтверджено численними дослідженнями. Тестология як теорія і практика тестування існує більше 120 років, і за цей час накопичено величезний досвід використання тестів у різних сферах людської діяльності, включаючи освіту.

Тести - один із засобів перевірки та оцінки результатів навчання школярів. Останнім часом вони отримують все більше застосування в практиці навчання.

Валідність - аспект надійності. Валідність в психології і дидактику - це відповідність змісту тесту результатами навчання, які зафіксовані в програмі. А зміст перевірочних завдань має відповідати цілям контролю. Валідність перевіряється на основі порівняння результатів використання розробленого тесту з результатами перевірки рівня навченості протестованих школярів іншими методами (усне опитування, традиційна контрольна робота), зіставлення цих результатів з поточною успішністю учнів. Найважливішим тут є повнота охоплення завданнями перевіряється навчального матеріалу, як кажуть у дидактиці, репрезентативність (представництво) перевірочних завдань. Якщо мова йде про підсумкову перевірочній роботі, то нею охоплюється весь курс, найважливіші його теми, найбільш значимий у них матеріал.