Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс_метод_МКМ_УКР.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Технічна теплофізика»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ПО ТЕПЛОТЕХНІЦІ

(для студентів груп МКМ)

Донецьк - 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Технічна теплофізика»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ПО ТЕПЛОТЕХНІЦІ

(для студентів груп МКМ)

Розглянуто і затверджено на

засіданні кафедри «Технічна

теплофізика»,

протокол № 5 від 10.01.2007

Затверджено на засіданні

учбово-видавничої Ради

Доннту,

протокол № 5 від 28.02.2007

Донецьк - 2007

УДК 669.041

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з «Теплотехніки» / Волкова О.Г.− Донецьк: Доннту, 2007. − 54 с.

Методичні вказівки містять вимоги до оформлення курсової роботи, структуру пояснювальної записки, приклад розрахунку горіння газоподібного палива, методику розрахунку динаміки нагрівання металу в печах безперервної і періодичної дії, а також методику розрахунку охолодження металу на повітрі. У додатках приведений довідковий матеріал.

Укладач

старший викладач О.Г.Волкова

Рецензент, канд.техн.наук, О.Є.Сахно

доцент

© Донецький Національний Технічний Університет, 2007

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ…………………………………………………….

4

2 ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ..……………………………………..

4

3 ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ…………….

4

3.1 Загальні вимоги…………………………………………………………

4

3.2 Складові частини………………………………………………………..

6

3.3 Титульний лист…………………………………………………………

6

3.4 Завдання на виконання курсової роботи..…………………………….

7

3.5 Реферат………………………………………………………………….

7

3.6 Зміст……………………………………………………………………..

8

3.7 Вступ….…………………………………………………………………

8

3.8 Основна частина.……………………………………………………….

8

3.9 Висновк………………………………………………………………….

10

3.10 Перелік посилань………………………………………………………

11

3.11 Додатки…………………………………………………………………

11

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ…………….…..

12

4.1 Розрахунок спалення палива...…………………………………………

12

4.2 Розрахунок динаміки нагріву металу у печах періодичної дії……….

21

4.3 Розрахунок динаміки нагріву металу у печах безперервної дії……..

29

4.4 Розрахунок охолодження металу на повітрі……………………..……

34

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………

42

Додаток А Вихідні дані для розрахунку спалення газоподібного

палива……..………………………………………………………

43

Додаток Б Склад сухих газів…….…………………………………………...

44

Додаток В Вихідні дані для розрахунку динаміки нагріву

та охолодження металу…..………………………………………

45

Додаток Г Приклад оформлення листа «РЕФЕРАТ»…..…………………..

49

Додаток Д Приклад оформлення листа «ЗМІСТ»…………….…………….

50

Додаток Е Приклад оформлення титульного листа…..…………………….

52

Додаток Ж Приклад оформлення листа «ЗАВДАННЯ»……………………

53

Додаток К Фізичні властивості сухого повітря……..………………………

54

3