Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dlya_zadach_metod_rek-tsii.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
81.47 Кб
Скачать

Методика визначення економічних збитків від забруднення водних ресурсів

Економічна оцінка річного збитку від річного скиду забруднюючих домішок в k-ий водогосподарський об’єкт деяким джерелом визначається за формулою:

де - грошова оцінка одиниці скидів, дорівнює 443 грн./ум. т,

- константа, яка має рівне значення (0,34),

М - приведена маса річного скиду домішок даним джерелом в k-ий водогосподарську ділянку (грн./рік), що визначається за формулою:

де 1- номер домішки, що скидається,

n - загальна кількість домішок, що скидається даним джерелом,

mi - загальна маса річного скиду i-ої домішки що скидається даним джерелом, т/рік і знаходиться множенням об’єму стічних вод на концентрацію i-го забруднювача.

Методика визначення економічних збитків від забруднення акустичного середовища

Економічна оцінка річного збитку, що спричиняється шумами від сукупності усіх джерел в умовах житлових помешкань, дорівнює:

де - економічна оцінка річного збитку, що спричиняється шумами в нічний час в умовах житлових помешкань, грн./рік;

- економічна оцінка річного збитку, що спричиняється шумами в денний час в умовах житлових помешкань, грн./рік. При цьому:

де - коефіцієнт грошового виразу збитку, умовно прийнятий в даній методиці на рівні 1,0 грн./осіб.-рік,

(Lн) - безвимірні величини, які розраховуються по спеціальним формулам, значення A(Lн) для деяких Lн приведені в таблиці 4 додатку,

Nн (Lн) – кількість осіб, що мешкають на розрахунковій території в помешканнях, де еквівалентний рівень шуму за річний нічний час мають значення, що дорівнює цілому числу Lн (по замірам або відомо заздалегідь).

ДОДАТОК А

Довідкові дані для розразунку екологічного податку за забруднення навколишнього середовища

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, грн./т.

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, грн./т.

Азоту оксиди

1434,71

Марганець та його сполуки

11 355,50

Аміак

269,08

Нікель та його сполуки

57 856,17

Ангідрид сірчистий

1434,71

Озон

1434,71

Ацетон

538,16

Ртуть та її сполуки

60 816,08

Бенз(о)пірен

1 826 401,21

Свинець та його сполуки

60 816,08

Бутилацетат

323,14

Сірководень

4610,83

Ванадію п'ятиокис

5381,64

Сірковуглець

2996,33

Водень хлористий

54,05

Спирт н-бутиловий

1434,71

Вуглецю окис

54,05

Стирол

10 476,57

Вуглеводні

81,08

Фенол

6512,02

Газоподібні фтористі сполуки

3552,12

Формальдегід

3552,12

Тверді речовини

54,05

Хром та його сполуки

38 516,34

Кадмію сполуки

11 355,50

Ставки податку для забруднюючих речовин залежно від установлених рівнів впливу

Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, грн./т.

Менше ніж 0,0001

431 955,50

0,0001 - 0,001 (включно)

37 009,95

Понад 0,001-0,01 (включно)

5112,56

Понад 0,01-0,1 (включно)

1434,71

Понад 0,1

54,05

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин:

Клас небезпечності

Ставка податку, грн../т.

I

10 261,55

II

2350,06

III

350,16

IV

81,08

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

Вид палива

Ставка податку, грн./т.

Бензин неетилований

79,90

Бензин сумішевий

65,80

Зріджений нафтовий газ

108,10

Дизельне біопаливо

68,15

Дизельне пальне з вмістом сірки:

більш як 0,2 мас. %

79,90

більш як 0,035 мас. %,

але не більш як 0,2 мас. %

61,10

більш як 0,005 мас. %,

але не більш як 0,035 мас. %

55,22

не більш як 0,005 мас. %

35,25

Мазут

79,90

Стиснений природний газ

54,05

Бензин авіаційний

55,22

Гас

68,15

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, грн./т.

Азот амонійний

942,38

Органічні речовини

(за показниками БСК 5)

377,19

Завислі речовини

27,03

Нафтопродукти

5543,80

Нітрати

81,08

Нітрити

4628,45

Сульфати

27,03

Фосфати

753,20

Хлориди

27,03

Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно-безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, грн./т.

До 0,001 (включно)

98 741,38

Понад 0,001-0,1(включно)

71 592,29

Понад 0,1-1 (включно)

12 342,53

Понад 1-10 (включно)

1256,11

Понад 10

251,46

Ставки податку за розміщення відходів залежно від класу небезпеки

та рівня небезпечності відходів

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, грн./т.

I

надзвичайно небезпечні

822,52

II

Високо небезпечні

29,96

III

помірно небезпечні

7,52

IV

Мало небезпечні

2,93

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

0,29

Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В межах населеного пункту або на відстані

менш як 3 км від таких меж

3

На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту

1

ДОДАТОК Б

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]