Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Граматична парадигма. Частина -1.doc
Скачиваний:
112
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Особливості використання прикметників у документах

Що ж до використання прикметників у діловому стилі слід пам’ятати:

 1. Перевага надається прикметникам книжного походження: валютний, гарантійний, ідеальний, організаційний, нейтральний, регіональний, еквівалентний, балансовий. Слід уникати прикметників із розмовної, емоційної лексики, стягнених та усічених форм, суфіксів збільшеності: безвихідне становище безпорадне становище, роботящий працьовитий, багатющий дуже багатий, молодії молоді, згоден згодний, величезний великий, малюсінький дуже малого розміру.

 2. У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників перевага надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою прислівників: дуже, надто, більш, менш та ін.: працьовитіший дуже працьовитий, завеликіший надто великий, невдаліший менш вдалий.

 3. Правильно узгоджувати просту форму вищого ступеня: фірма стала набагато перспективніша фірма стала набагато перспективнішою; стаж його роботи на підприємстві не більше чотирьох років стаж його роботи на підприємстві не більший, ніж чотири роки.

 4. Правильно добирати до ступенів порівняння прикметників прийменники: цього року урожай зернових набагато більший проти минулого цього року урожай зернових набагато більший порівняно з минулим (ніж в минулому); це порушення було більш серйозним, чим попереднє це порушення було більш серйозним, ніж попереднє.

 5. Форми вищого ступеня порівняння прикметників поєднуються із знахідним відмінком іменників та займенників за допомогою прийменника за або сполучника ніж: ці товари дешевші за тих ці товари дешевші, за ті (ніж ті).

 1. У формах місцевого відмінка однини чоловічого та середнього роду слід використовувати закінчення -ому: на попереднім засіданні на попередньому засіданні, на старім обладнанні на старому обладнанні, на банківськім рахунку на банківському рахунку.

 2. Не використовуються у документах присвійні прикметники, вони замінюються іменниками: директорів підпис підпис директора, президентський указ указ президента. Якщо потрібне точне означення, іменник-прізвище (посада, звання) ставлять у родовому відмінку: Петренкові пропозиції пропозиції Петренка В. П., Клименкові зауваження зауваження Клименка С. А. Але усталеними є вживання присвійних прикметників: архімедова спіраль, бертолетова сіль, карданова передача, рентгенівський апарат, штрумова система, езопівська мова, сізіфова праця.

 1. Уникати вживання прикметників, що походять від географічних назв: криворізькі жителі жителі м. Кривий Ріг, запорізька адреса адреса у м. Запоріжжя, китайські товари товари з Республіки Китай. Але усталеними є вживання подібних прикметників, що означають географічні назви, що походять: 1) від топонімів та інших географічних назв: Запорізька область, Харківський район, Керченська протока; 2) від імен, прізвищ чи псевдонімів: Баренцове море, місто Корсунь-Шевченківський, селище Гоголеве.

 2. Прикметники узгоджуються з іменниками на означення певних професій, посад та звань жінок лише у чоловічому роді: старша лаборантка старший лаборант, досвідчена інженер досвідчений інженер, професійна водій професійний водій.

 3. Усі прикметники (у ролі означень), що вживаються у сполученні з чи­слівниками два, три, чотири, стоять у називному та знахідному відмінках множини і мають переважно закінчення -і, а не -их: два нестандартні вироби, розглянути три оригінальні розробки, чотири великі контейнери.

 4. Прикметник останній з усіма числівниками має закінчення -і: за останні шість років, останні дванадцять питань.

 5. Для визначення часу за роком треба вживати відповідні прикметники у родовому відмінку без прийменника, або ж прислівник: у минулому році минулого року (торік), у наступному році наступного року, на наступному тижні наступного тижня.

Узгоджуючи прикметникові закінчення з іменниками, слід звертати увагу на позначення невизначеної кількості однорідних предметів, що існують у певній сукупності: пошкоджені приладдя пошкоджене приладдя, пошкоджені коріння пошкоджене коріння, технічні знаряддя – технічне знаряддя.