Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Заочники ЗМОТ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

Розділ 1 тематичний зміст курсу

Тема 1. Основні принципи, форми і системи оплати праці за кордоном

Загальні риси, характерні для організації оплати праці за кордоном: тенденції у використанні форм і систем оплати праці, акценти у стимулюванні праці, співвідношення розмірів оплати праці робітників та управлінців, організація преміювання працівників.

Особливості зарубіжних моделей оплати праці: американської, японської, європейської.

Роль оцінки заслуг і оцінки робіт при організації диференціації оплати праці за кордоном. Принципи проведення оцінки заслуг, пофакторна модель оцінки ділових і особистих якостей працівників. Сутність оцінки робіт, методи її проведення.

Місце тарифної заробітної плати в структурі заробітку працівників, встановлення її оптимальної питомої ваги. Динамічна модель заробітної плати.

Призначення і сфера застосування диференційованих систем оплати праці з розрахунковими ставками, що змінюються. Порядок визначення розміру заробітної плати за системами Тейлору, Барта-Меррика, Єлингхему, Хелсі. Використання комбінованих систем при оплати праці промислових робітників.

Тема 2. Індивідуальні та колективні форми стимулювання праці за кордоном

Організація індивідуального стимулювання досягнення окремих результатів трудової діяльності: порядок заохочення працівників за раціоналізаторську діяльність, преміювання за підвищення якості продукції.

Використання систем групового стимулювання праці: системи Скенлону, Раккера, Імпрошеар.

Автономні бригади - як форма організації праці на промислових підприємствах за кордоном. Системи оплати праці для членів автономних бригад.

Призначення систем участі працівників у прибутках. Поняття і види участі у прибутках. Параметри ефективності систем участі в прибутках. Основні положення моделей систем участі співробітників в прибутку у США, Франції, Німеччині. Участь у акціонерному капіталі.

Тема 3. Організація оплати праці в Італії

Структура заробітної плати в Італії: договірні і не договірні виплати. Диференціація оплати праці в Італії.

Система колективно-договірного регулювання оплати праці в Італії. Рівні договірного регулювання: загальнонаціональний, галузевий та заводський. Зміст галузевих колективних договорів. Сутність єдиних галузевих тарифних систем.

Колективні та персональні надбавки до галузевої тарифної ставки. Призначення та порядок визначення розміру надбавок у зв'язку зі зростанням вартості життя.

Тема 4. Регулювання заробітної плати в Швеції

Політика солідарної заробітної плати, її принципи та основні завдання. Етапи проведення колективних переговорів з приводу встановлення солідарної заробітної плати.

Особливості вирішення питань оплати праці в хімічній промисловості: врахування категорії роботи при визначенні розміру заробітної плати, встановлення спеціальних та персональних надбавок, використання твердих та гнучких відрядних розцінок. Порядок оплати понаднормованого часу, у вихідні та святкові дні, командировочних витрат.

Досвід організації оплати праці на підприємствах компанії «СКФ».