Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИС-Работа2.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
166.91 Кб
Скачать

24

Інформаційні системи і технології на підприємствах. Робота 2

Робота 2.Організація позамашинної інформаційної бази: технологія проектування вихідних інформаційних повідомлень

Мета: засвоєння і закріплення студентами методики проектування і технології побудови вихідних інформаційних повідомлень, створення і заповнення ескізів форм вихідних документів засобами MS Word.

Вимоги до знань, умінь та навичок після виконання завдань роботи

Після виконання роботи студент повинен знати:

 • вимоги до форм вихідної інформації інформаційної системи;

 • структуру форми вихідного повідомлення інформаційної системи;

 • методику проектування форм вихідної інформації.

Після виконання роботи студент повинен уміти:

 • створювати і заповнювати ескізи форм вихідних документів засобами MSWord.

Після виконання роботи студент повинен володіти навичками:

 • проектування вихідних документів.

Контрольні питання

 1. Що таке вихідна інформація інформаційної системи?

 2. Класифікація форм виведення інформації.

 3. Назвіть вимоги, які висуваються до вихідних машинних документів.

 4. Перелічите основні етапи проектування форм вихідної інформації.

 5. Способи контролю за правильним складанням вихідних повідомлень.

 6. Призначення зон форми вихідного повідомлення.

 7. Для чого потрібен опис структурних одиниць вихідних повідомлень?

 8. У чому полягає балансовий контроль за правильним складанням вихідних повідомлень?

Завдання

Завдання для варіанта 1.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Розрахунок потреби у продукції», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Відомість потреби в плодово-овочевій продукції по області на наступний рік” (код форми ФЗ 001). Відомість містить такі реквізити: вид продукції (наприклад, фрукти, овочі), назва продукції, норма споживання на душу населення, прогнозна кількість населення на наступний рік, прогнозна потреба в продукції на наступний рік (тис. тон).

У формі відомості передбачити підсумки за видами продукції та загалом.

Завдання для варіанта 2.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Аналіз кон’юнктури ринку на товари підприємства АТ “Електрон”», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Відомість аналізу кон’юнктури ринку на товари підприємства АТ “Електрон” за заданий квартал заданого року” (код форми ФЗ 002), який містить такі реквізити: група товарів (наприклад, телевізори, магнітофони і таке інше), назва товару, запаси на початок періоду (шт.), обсяги виробництва і продажу товару (шт.) по місяцях заданого кварталу, запаси на кінець періоду (шт.), характеристика попиту (стабільний, підвищений, зменшений).

У формі відомості передбачити підсумки за видами товарів та загалом.

Завдання для варіанта 3.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Нарахування заробітної плати», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Відомість нарахованої заробітної плати за заданий місяць заданого року” (код форми ФЗ 003). Відомість містить такі реквізити: підрозділ підприємства, прізвище, ім’я, по батькові працівника, табельний номер працівника, нарахована заробітна плата (грн.), утримано (грн.), до виплати (грн.).

У формі відомості передбачити підсумки по підрозділам та загалом.

Завдання для варіанта 4.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Аналіз руху матеріальних цінностей по складу», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Оборотно-порівняльна відомість руху матеріальних цінностей по складу за заданий місяць заданого року” (код форми ФЗ 004). Відомість містить такі реквізити: назва цінності, вхідний залишок (кількість, сума), прибуток (кількість, сума), видаток (кількість, сума), вихідний залишок за документами (кількість, сума), залишок, що значиться за карткою складського обліку (кількість, сума), відхилення (кількість, сума).

У формі відомості передбачити підсумки.

Завдання для варіанта 5.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Аналіз запасів матеріальних цінностей на складі», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Відомість аналізу запасів матеріальних цінностей на складі на задану дату” (код форми ФЗ 005). Відомість містить такі реквізити: група матеріалів (наприклад, паливо, мастила і таке інше), матеріал (найменування, код, одиниця виміру), за нормою (кількість), фактично (кількість), відхилення (кількість).

У формі відомості передбачити підсумки за групами матеріалів та загалом по складу.

Завдання для варіанта 6.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Аналіз запасів матеріальних цінностей на складі», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Відомість залишків запасів матеріальних цінностей на складі на задану дату” (код форми ФЗ 006). Відомість містить такі реквізити: матеріал (найменування, код, одиниця виміру), кількість, ціна, вартість.

У формі відомості передбачити підсумки.

Завдання для варіанта 7.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Складський облік», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Відомість приходу матеріальних цінностей на склад за задану дату” (код форми ФЗ 007). Відомість містить такі реквізити: матеріал (найменування, код, одиниця виміру), постачальник, ціна постачальника, кількість, вартість (за ціною підприємства, за прогнозною ціною постачальника, відхилення).

У формі відомості передбачити підсумки в розрізі матеріалів та загалом.

Завдання для варіанта 8.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Фінансовий облік», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Фінансові результати підприємства за рік” (код форми ФЗ 008). Відомість містить такі реквізити: місяць року, виручка від реалізації, податок на додану вартість, чиста виручка від реалізації, витрати на виробництво, прибуток.

У формі відомості передбачити підсумки.

Завдання для варіанта 9.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Облік попиту», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Облік реалізованого попиту на продукцію підприємства за рік” (код форми ФЗ 009). Відомість містить такі реквізити: назва товару, ціна товару, одиниця виміру, місяць року, запаси товару на початок місяця (кількість, сума), вироблено за місяць (кількість, сума), реалізовано за місяць (кількість, сума), з початку року (кількість, сума), процент нереалізованих товарів (за сумою).

У формі відомості передбачити підсумки за видами продукції та загалом.

Завдання для варіанта 0.Спроектувати форму вихідного повідомлення для задачі «Прогнозування попиту на продукцію підприємства», описати її призначення, заповнити умовними даними (не менше, ніж 10 детальних рядків), роздрукувати.

Початкові дані.В результаті розв’язання задачі формується вихідний документ “Прогноз попиту на ____ рік” (код форми ФЗ 010). Відомість містить такі реквізити: назва товару, одиниця виміру, середньозважена ціна, реалізований попит у вартісному виразі (у розрізі трьох попередніх років), прогноз попиту на наступний рік.

У формі відомості передбачити підсумки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]