Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Erfan / 74.Ефективн_сть та насл_дки приватизац_ї

.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
26.11 Кб
Скачать

65.Ефективність та наслідки приватизації

Головним наслідком процесу роздержавлення і приватизації стало подолання державного монополізму і радикальні зміни структури власності.

Українська модель приватизації має багато недоліків, що не дало змогу реалізувати наступні питання:

1. зростання ефективності недержавного сектору економіки;

2. формування власника-інвестора та структурна перебудова;

3. не досягнуто залучення іноземних інвестицій, нових технологій та ноу-хау в економіку, внаслідок чого національний виробник товарів неконкурентоспроможний на світовому ринку.

Головна причина неефективності приватизації в Україні полягає в самій моделі. Масова сертифікатна приватизація, орієнтована на систему пільг та аукціонів, не могла відтворити фондового ринку. Був порушений механізм вторинного перерозподілу власності, що стало на заваді реструктуруванню та розвитку більшості підприємств.

На багатьох підприємствах замість зменшення чисельності працівників спостерігалося їх зростання, зберігалась висока енерго- та матеріаломісткість продукції, скорочувались капіталовкладення, не контролювалась якість конструкції, бракувало кваліфікованого менеджменту та маркетингу.

Грошова приватизація теж набула спотвореного вигляду, не створила в країні реальних конкурсних умов.

За відсутності законодавчої бази та некерованості цим процесом з боку держави, олігархи отримували найпривабливіші об’єкти власності.

Негативні наслідки:

1. зниження рівня відкритості, доступності і конкурентності організації;

2. зниження рівня корпоративного контролю за діяльністю об’єкта до або підчас приватизації, що призводить до безвідповідальності та погіршення фінансово-майнового стану приватизації;

3. істотне уповільнення процесу приватизації внаслідок затяжної боротьби різних фінансово-політичних угрупувань за контроль за найбільш привабливими підприємствами і нехтування проблем решти підприємств;

4. досвід української моделі приватизації переконує в помилковості політики, спрямованої на зменшення державного регулювання цього процесу.

Виникає необхідність державної підтримки підприємств у післяприватизаційний період.

Уряди країн з перехідною економікою для збалансування інтересів інвесторів та держави мають діяти наступним чином:

1. збереження ролі участі держави у приватизаційному процесі за рахунок контролю за розміщенням акцій;

2. закріплення за державою контрольного пакету акцій та шляхи викупу акцій, що мають особливі характеристики;

У формуванні ефективної моделі ринкової системи приватизація займає важливе значення. Досвід перехідних економік свідчить: приватизація здійснюється або для привласнення капіталу й отримання прибутків або для залучення прямих іноземних інвестицій, диверсифікації виробництва, створення збалансованої економічної системи.