Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_Информатика / стр_21-33_Лаб_2.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
508.42 Кб
Скачать

34

Лабораторна робота №2

Мета:

 • ознайомитись з елементами віконного інтерфейсу Windows;

 • навчитись керувати розташуванням та розмірами вікна;

 • навчитись користуватись програмою Мой компьютер.

Теоретичні відомості

Вікна – це об’єкти Windows, призначені для відображення на екрані інших об’єктів, інформації, елементів управління. Розрізняють п’ять типів вікон (табл. 2).

Таблиця 2

Типи вікон: їх характеристика та призначення

Тип

Вміст

Призначення

Вікно папки

Значки інших об’єктів Windows та елементи управління вікном.

Пошук, вибір та завантаження додатків та документів.

Вікно

програмного додатку

Інформація, завантажена у додаток у вигляді документу, а також елементи управління додатком.

Робота з документами та інформацією, що в них зберігається.

Вікно

документу

Інформація, дані, елементи управління документом.

Розміщуються усередині вікна програмного додатку.

Робота з документами та інформацією, що в них зберігається. В повноекранному режимі стають частиною вікна додатку.

Діалогове

вікно

Елементи управління для керування операційною системою та її додатками.

Для настроювання і зміни параметрів операційної системи та команд Windows-додатків.

Вікно довідкової системи

Допоміжна довідкова інформація про роботу з операційною системою та додатками; елементи управління довідковою системою.

Отримання довідкової інформації.

Всі елементи віконного інтерфейсу Windows стандартизовані, мають однаковий вигляд і служать для виконання операцій над вікнами. На рис. 3 відображено вікно системної папки Мой компьютер зі стандартним набором компонентів.

Рис. 3. Вікно системної папки Мой компьютер

Нижче верхньої границі вікна розміщується виділений кольором ря­док заголовку (1) з кнопкою системного меню (2) і кнопками керування розмірами вікна (3), нижче — рядок меню (4), під рядком меню розташовуються панелі інструментів, обрані користувачем: Обычные кнопки (5) та Адресная строка (9), далі – робоче поле або область (7). Робоче поле поділяється на дві області. В лівій області вікна програми відображаються переліки найбільш вживаних команд головного та контекстних меню; у правій – вміст обраного об’єкту Windows. Праворуч і внизу робочого поля можуть розташовуватись смужки прокручування (6), вздовж нижньої границі – рядок стану (8).

Характеристики різних елементів вікна папки Мой компьютер наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Характеристики елементів вікна

Елемент вікна

Призначення елемента

Рядок

заголовка

Містить назву вікна, кнопку системного меню та кнопки управління вікном (згорнути, розгорнути, за-крити). Використовується для управління розмірами вікна та його пересуванням по Робочому столу.

Кнопки керування розмірами вікна

Кнопка

[Закрыть]

Завершення роботи програми і закриття вікна.

Кнопка

[Развернуть]

Перетворює вікно стандартного розміру у повноекранне. Після клацання по ній кнопка перетворюєть-ся на кнопку [Свернуть в окно].

Кнопка

[Свернуть в окно]

Перетворює повноекранне вікно у вікно стандартного розміру. Після клацання по ній кнопка перетворюється на кнопку [Развернуть].

Кнопка

[Свернуть]

Згортає вікно у кнопку на панелі задач, натиснувши яку можна відновити вікно на екрані.

Кнопка системного меню

Відкриває системне меню, призначене для виконання операцій над вікном (згортання, розгортання, переміщення, зміна розміру, закриття).

Рядок меню

Містить команди, за допомогою яких можна керувати об’єктами, розташованими у робочій області вікна. Кожний пункт меню вміщує підменю.

Продовження таблиці 2

Елемент вікна

Призначення елемента

Панелі

інструментів

Містять елементи управління об’єктами вікна у вигляді кнопок, за якими закріплені команди, що найчастіше використовуються. Їх можна ві­добразити у вікні або вилучити з нього, клацнувши на команді Панель инструментов в пункті меню Вид. При підведенні вказівника мишки до будь-якої кнопки панелі інструментів з’являється підказка з назвою виконуваної команди.

Робоча область

Головна область вікна використовується для відображення інформації або об’єктів.

Смуги прокручування

Якщо об’єкти, які знаходяться у вікні, не можуть повністю розташуватися у межах робочої області, то у вікні з’являються смуги прокручування. Вони бувають вертикальними та горизонтальними.

Рядок стану

Інформаційний рядок у нижній частині вікна. Рядок стану можна відобразити у вікні або вилучити з нього за командою Строка состояния меню Вид.

Рамка вікна

Використовується для зміни розмірів вікна.

Вказує межі вікна на екрані.

Розрізняють три варіанти представлення вікна на екрані:

 • Вікно стандартного розміру займає частину площі екрана. За бажанням можна перемістити вікно в інше місце екрана або змінити його розмір шляхом перетягування будь-якої границі вікна.

 • Повноекранне вікно займає увесь екран і має максимальний розмір.

 • Згорнуте вікно зникає з екрана і відображується на панелі за­дач у вигляді кнопки. У згорнутому вікні програма продовжує виконува­тись. Щоб відкрити згорнуте вікно, треба клацнути на відповідній йому кнопці на панелі задач.

Керувати розмірами вікна можна у різні способи:

 • За допомогою кнопок керування розмірами вікна.

 • За допомогою команд системного меню (викликається натисканням кнопки системного меню) або контекстного меню відповід­ної кнопки на панелі задач (викликається натисканням правої кнопки мишки).

 • Поновити або згорнути вікно можна двічі клацнувши на заголовку вікна.

 • Перетягуванням мишкою при натиснутій лівій кнопці кутів або од­нієї з границь вікна програми або документа у бажане місце. При цьому покажчик мишки набуває вигляду двонапрямленої стрілки. Розмір вікна одночасно змінюється по висоті й ширині при перетаскуванні будь-якого з його кутів. Новий розмір вікна фіксується після звільнення кнопки мишки. Спосіб не поширюється на повноекранне вікно.

Щоб перемістити вікно, слід вказівник мишки встановити у будь-яке місце заголовка (окрім зон розміщення кнопок керування розмірами вікна папки/додатку і кнопки системного меню), натиснути ліву кнопку мишки і, утримуючи її, перемістити рамку у нове положення.

При роботі з декількома додатками (а відповідно і декількома вікнами) одночасне керування розташуванням вікон здійснюється за допомо­гою контекстного меню, яке викликається клацанням у вільному просторі на панелі задач і пропонує вибрати один із варіантів розташування вікон: Окна каскадом, Окна сверху вниз, Окна слева направо.

Вікно, з яким працює користувач на даний час, називається активним. Активне вікно розташовується на передньому плані поверх інших вікон і відрізняється кольором рядка заголовка.

Існують різні способи активізації вікна:

 • Клацнути мишкою будь-яку видиму частину вікна.

 • Клацнути мишкою кнопку з назвою додатку або документа на панелі задач.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Методичка_Информатика