Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

МТБГ Писаревский и Рябев

.pdf
Скачиваний:
51
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.94 Mб
Скачать

Додаток 10

Класифікація суден згідно з використовуваним приводом:

несамохідні (наприклад, баржі, біляна, унжак). Отже, судна, які не мають свого двигуна можуть пересуватися тільки за допомогою інших судів. Несамохідні в основному перевозять вантажі, сміття, будматеріали. Такі судна також можуть плисти за течією;

самохідні: гребні, парусні й моторні судна. Складаються з корпусу, головного двигуна і рушія. Приводяться в рух за допомогою свого двигуна. Самохідні судна самі визначають свій напрям і швидкість. Найпоширеніший вид суден; майже всі судна - самохідні;

грібні судна: галера, каяк, байдарка, каное, рятувальна шлюпка, прогулочний човен, прогулочний велосипед. Гребні судна приводять в рух веслами. Вони не є самохідними, оскільки приводяться в рух веслуванням людини, і несамохідними, оскільки є керованими.

281

Додаток 11

Класифікація суден відповідно до сфери застосування

1.Військові: крейсер, протичовновий корабель, есмінець, авіаносець, корабель - арсенал, вертольотоносець, підводний човен;

2.Вантажні судна: з'явилися декілька тисяч років тому назад і з тих пір не втратили свєї популярності, оскільки виконують дуже важливу роль для світового господарства і економіки. Перевозять продукти, продовольчі товари, техніку, будматеріали. Існують багато типів вантажних суден, кожен

зяких виконує певне завдання: суховантажні, лісовози, контейнеровози, рефрижератори, ролкери, балкери, танкери, газовози, універсали.

3.Пасажирські судна: мають кімнати для пасажирів, вантажний відсік, де зберігається багаж; їдальню, розважальні і інші кімнати. Серед пасажирських суден виділяють:

∙ лайнер — крупне швидкохідне судно, найчастіше, пасажирське, здійснює регулярні рейси. Лайнером називають також великий комфортабельний пасажирський літак. Найбільшим морським лайнером є «Queen Mary - 2».

∙ круїзне судно — судно, що здійснює міжнародний рейс. Перевозе пасажирів, що беруть участь в груповій туристичній програмі і їздять часто з метою відвідання портів декількох коаїн згідно з програмою поїздки. Судно робить короткочасні зупинки в портах, під час яких бере на борт нових пасажирів або висаджує інших, і завантажує або вивантажує на беріг багаж і речі туристів.

∙ пором — судно, що перевозить пасажирів і транспортні засоби між двома берегами річки або протоки. Пором не відправляється в дальні плавання; вдає із себе плоскодонне судно, яке задіяне між двома пунктами. Пором використовують також у військових цілях: служе для переправи через водну перешкоду транспорту, солдатів і провіант.

4.Промислові судна призначені для лову різних риб, китів, морських звірів і нерибних об'єктів. До промислових суден відносять: сейнери, траулери, китобійні, дрифтери.

5.Допоміжні – судна виконують допоміжні функції. Наприклад, криголам, буксир, батискаф, водолазне, спортивне та ін.

282

Додаток 12

Класифікація суден з розміщення корпусу щодо води:

підводні — основну частину часу, що переміщаються під поверхнею води (наприклад, атомні підводні човни). Переваги: відсутність хвилевого опору на поверхні води, незалежність від стану водної поверхні (льодовий покрив, шторм), велика скритність переміщення. Недоліки: складність і дорожнеча конструкції судна, складність судноводіння, необхідність в анаеробному двигуні (незалежному від повітря джерелі енергії), психологічно тяжке тривале перебування екіпажа в замкнутому просторі. В останні десятиліття набули поширення туристичні підводні човни, що вміщають 24 - 64 людини, які можуть оглядати підводний світ на глибинах до 100 м через великі акрилові ілюмінатори по бортах і великі панорамні вікна по краю човна. Згадані вище судна вони базуються на великих морських курортах і далеко від берегів не відпливають;

що занують — занурюються на деякий обмежений час для виконання своїх функцій (наприклад, наукові батискафи, дизельні підводні човни). Переваги цих підводних суден за істотно меншої складності і вартості конструкції. Недоліки: необхідність двох джерел енергії для двох режимів плавання, обмежена автономність підводного плавання;

напівзанурювальні — судна, основна частина корпусу яких знаходиться під водою (наприклад, бурові плавучі платформи). Переваги: менший хвилевий опір руху, менша схильність хитавиці при хвилюванні моря. Недоліки: велика складність в порівнянні з водотоннажними суднами, велике осідання;

водотоннажні — звичайні судна, корпус яких занурюється на деяку глибину під воду для створення «архімедової сили», наприклад, «Титаник». Переваги: найпростіша конструкція корпусу, величезний досвід в будівництві. Недоліки: значна частка хвилевого опору руху, що посилюється із зростанням швидкості і робить неможливим досягнення швидкості понад 40 - 45 вузлів (75 - 80 км/год.), схильність до дії хвиль і вітру, льоду і плаваючих перешкод;

глісуючи — судна, вага яких, окрім «архімедової сили», сприймається динамічним тиском води при русі судна її поверхнею (наприклад, швидкісні

283

моторні катери). Переваги: висока швидкість руху завдяки переходу на глиссирующий режим руху. Недоліки: потреба у великій тяговооруженности судна для виходу на глісуючий режим руху, обмежене мореплавство за висотою хвиль (великі динамічні навантаження при ударі об хвилю). Прикладом глисуючого судна є річковий пасажирський теплохід типу «Зоря», а також більшість моторних човнів;

судна на підводних крилах — вагу судна сприймають підйомною силою підводних крил (приклад — судна «Ракета», «Метеор»). Переваги: висока швидкість завдяки мінімальному опору, як хвилевому, так і тертя об воду; відносно низьке тяговооснащення судна, що в сумі приводить до відмінної паливної економічності; мала чутливість до хвиль, висота яких нижча за висоту стійок підводних крил. Недоліки: необхідність в обладнаних причалах із-за великого осідання у водотоннажниму режимі на малих швидкостях; велика небезпека від плаваючих на поверхні води предметів;

судна на повітряній подушці — судна, вагу яких сприймають тиском повітря, яке закачувають спеціальним насосом під днище судна (наприклад, пором через протоку Ла-Манш «Ховеркрафт»). Розрізняють наступні типи:

-каверною — повітря закачують під частину днища судна, тоді як решта частини днища судна знаходиться у воді;

-скеги — повітря закачують в порожнину під днищем судна, що обмежена жорсткими стінками; - з гнучким огородженням — повітря закачують в порожнину під днищем

судна, що обмежена гнучкими стінками, здатними деформуватися без наслідків для конструкції;

судна на динамічній повітряній подушці — вагу судна сприймають тиском повітря, що виникає внаслідок руху повітря (наприклад, екраноплан «Корабель Макет» - «Каспійський Монстр»). Він став першим екранопланом. Створення потоку повітря можливе двома шляхами: примусово — гвинтом або реактивним двигуном, і за рахунок руху самого судна з великою швидкістю (екраноплан). Найбільш ефективна система — змішана: на злеті і посадці відбувається примусове піддування повітря для виходу судна з води; в крейсерському польоті набігаючий потік сам створює необхідний динамічний тиск — екранний ефект.

284

Додаток 13

Класифікація гелікоптерів залежно від призначення:

багатоцільові — більшість вертольотів на даний момент підпадають під цю категорію. Це виконують з економічних міркувань;

пасажирські / адміністративні — призначені для перевезення пасажирів на невеликі відстані (наприклад, аеротаксі при готелі в ОАЕ «Бурдж аль Араб»);

транспортні — призначені для перевезення різних вантажів у вантажній кабіні і на зовнішній підвісці;

вертольоти-крани — призначені для монтажу конструкцій в недоступних гірських районах і висотних будівлях;

розвідувальні — призначені для проведення різного роду розвідувальних операцій, як правило, є такими, що баражують;

бойові — призначені для проведення військових операцій, мають свою класифікацію.

285

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ПИСАРЕВСЬКИЙ Ілля Матвійович РЯБЄВ Антон Анатолійович

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ

Підручник

Відповідальний за випуск І. М. Писаревський

Редактор Д. Ф. Курильченко

Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарова

Підп. до друку 13.11.09

Формат 60х84/1/16

Друк на ризографі.

Ум. друк. арк. 12,0

Зам.№

Тираж 500 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №731

від 19.12.2001

286

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.