Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Got_Mark_Microsoft_Office_Word.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
55.06 Кб
Скачать

Рішення:

Варіант А

1) виручка від реалізації:

Оптова торгівля 1500*40=60000 грн.

Роздрібна торгівля 550*40=22000 грн.

Синдикат 2150*40=86000 грн.

Комівояжер 300*40=12000 грн.

∑=60000+22000+86000+12000=180000 грн.

2) прибуток:

Оптова торгівля (60000 – 150 – 12) = 59838 грн.

59838 – 13% = 59838 – 7778.94 = 52059,06 грн.

Роздрібна торгівля 22000 – 250 – 120 = 21630 грн.

21630 – 22% = 21630 – 4758,6 = 16871,4 грн.

Синдикат 86000 – 110 – 90 = 85800 грн.

85800 – 10% = 85800 – 8580 =77220 грн.

Комівояжер 12000 – 40 – 30 = 11930 грн.

11930 – 14% =11930 – 1670,2 = 10259,8 грн.

∑ = 52059,06+16871,4+77220+10259,8= 156410,26 грн.

3)гроші, що отримає підприємство на розрахунковий рахунок на протязі місяця:

Оптова торгівля 72%= 37482,5232 грн.

Роздрібна торгівля 55% = 9279,27 грн.

Синдикат 79% = 61003,8 грн.

Комівояжер 49% = 5027,302 грн.

∑ = 37482,5232+9279,27+61003,8+5027,302=112792,8952 грн.

Варіант В

1) виручка від реалізації:

Оптова торгівля 1600*40=64000 грн.

Роздрібна торгівля 450*40=18000 грн.

Синдикат 2050*40=82000 грн.

Комівояжер 400*40=16000 грн.

∑=64000+18000+82000+16000=180000 грн.

2) прибуток:

Оптова торгівля 64000 – 200 – 150 = 63650 грн.

63650 – 13% = 63650 – 8274,5= 55375,5 грн.

Роздрібна торгівля 18000 – 240 – 110 = 17650 грн.

17650 – 22% = 17650 – 3883 = 13767грн.

Синдикат 82000 – 90 – 90 = 81820 грн.

81820 —10% = 81820 – 8182 =73638 грн.

Комівояжер 16000 – 50 – 20 = 15930 грн.

15930 – 14% = 15930 – 2230.2= 13699,8 грн.

∑ = 55375,5 +13767+73638+13699,8 = 156480,3 грн.

3)гроші, що отримає підприємство на розрахунковий рахунок на протязі місяця:

Оптова торгівля 72%= 39870,36 грн.

Роздрібна торгівля 55% = 7571,85грн.

Синдикат 79% = 58174,02 грн.

Комівояжер 49% = 6712,902 грн.

∑ = 39870,36+7571,85+58174,02+6712,902=112329,132 грн.

На базі розрахунку показників для кожного з варіантів ми визначили, що найкращим варіант сполучення каналів розподілу продукції є варіант В.

Список використаної літератури

1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Маркетинг" для студентів спеціальності " " ( укл. Запорожець Г.В. - Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 20 с. )

2. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг: Учебно-практическое пособие. – Харьков: Консум, 2000. – 672 с.

3. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : Підручник – К.: КНЕУ,1998.- 268с.

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования : теория, методология и практика. – М.: Издательство “Финпресс”, 1998. – 416 с.

Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України “ Про державний нагляд за дотриманням стандартiв, норм та правил, та вiдповiдальнiсть за їх порушення” вiд 08.04.1993р.

5. Закон України “Про Антимонопольний Комiтет України” вiд 26.10.1993р.

6. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.05.1993р. “ Про стандартизацiю та сертифiкацiю”.

7. Закон України “ Про захист вiд недоброчинної конкуренції”.

8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України “ Про захист споживачів» Від 02.04.1994р.

9. Герасемчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика : Навч. посібник. - К: Вища шк., 1994.-327с

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]